آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله به عنوان طرح برتر بتنی کشور انتخاب گردید

در هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران همزمان با چهاردهمین همایش روز بتن، «طرح احداث آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه» از سوی هیات داوران همایش به عنوان اولین طرح برتر بتنی کشور معرفی گردید.
این کنفرانس با هدف ارتقای دانش فنی بتن در ایران، در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در روزهای پانزدهم و شانزدهم مهرماه سال جاری برگزار شد .
در این کنفرانس، دکتر مرتضی بسطامی، مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی پژوهشگاه و نیز مدیر طرح احداث آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله؛ به منظور معرفی بخش های مختلف این طرح ملی در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و به تشریح چگونگی مراحل ساخت هریک از بخش ها، عملکردها و قابلیت های مهم این آزمایشگاه پرداخت. وی با اشاره به بومی سازی طراحی و احداث آزمایشگاه مهندسی زلزله در مقیاس صنعتی، این آزمایشگاه را در سطح ده آزمایشگاه برتر مهندسی زلزله دنیا برشمرد که در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و آسیای میانه بی نظیر است. سپس دکتر مرتضی زاهدی؛ دبیر جشنواره انتخاب طرح های برتر بتنی کشور با بی نظیر خواندن این پروژه، ایجاد و تکمیل آن را قدمی مهم در جهت ارتقای ظرفیت علمی کشور در حوزه مهندسی زلزله بیان کرد و ابراز داشت: قطعا اولین و مهمترین دستاورد تکمیل آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله، بسط و توسعه سطح ایمنی در برابر زلزله خواهد بود.
در پایان همایش، طی مراسمی ویژه با اهدای لوح و طرح یادبود از طرح های برتر بتنی کشور تجلیل به عمل آمد.