به منظور ارتقای توان علمی کشور به عنوان قطب منطقه ای تحقیقات و فنّاوری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به طراحی و ساخت آزمایشگاهی جامع در حوزه مهندسی زلزله، شامل سازه، خاک و ارتعاشات در کشور اقدام نموده است تا امکان پاسخگویی به نیازهای کشور در زمینه های مختلف صنعت ساختمان و ابنیه فنی، صنایع دفاعی، نفت و پتروشیمی، آب و برق، نیروگاه هسته­ ای و حتی وسیع تر از آن را در منطقه فراهم آورد. ساخت این آزمایشگاه از خرداد 1391 در زمینی به وسعت 7600 متر مربع در شمال شرقی تهران در منطقة سوهانک آغاز شده است. زیربنای فاز اول این مجتمع آزمایشگاهی 8000 متر مربع پیش بینی شده است. فاز دوم پروژة مذکور بالغ بر 12000 مترمربع است که شامل بناهای اداری، پژوهشی و پشتیبانی خواهد بود.

فاز اول این آزمایشگاه از سه بخش عمدة کف قوی و دیوار عکس العمل، میز لرزان و دستگاه سانتریفیوژ تشکیل شده است