آزمایشگاه پیشرفته ی مهندسی زلزله ی پژوهشگاه، میز لرزان ۶ مولفه­ ای بزرگی را آماده نصب دارد که میتواند نقش مهمی در آینده تحقیقاتی کشور در زمینه های مهندسی زلزله و ارتعاشات صنعتی داشته باشد.

مشخصه های میزلرزان آزمایشگاه

ابعاد میزلرزان(متر) ۶×۶
تعداد درجات آزادی ۶
حداکثر ظرفیت میز ۲۰ تن در شتاب g 1± و ۴۰ تن در شتاب g 0.25±
جهات بارگذاری افقی قائم
حداکثر شتاب روی میزلرزان(شتاب ثقل) ۱± ۱±
حداکثر سرعت میزلرزان(میلیمتر بر ثانیه) ۱۰۰۰± ۱۰۰۰±
حداکثر تغییرمکان میزلرزان( میلیمتر) ۱۵۰± ۱۰۰±
محدوده فرکانسی(هرتز) ۰٫۱ تا ۱۰۰ هرتز
حداکثر لنگر واژگونی سیستم(تن متر) پیچشی چرخشی
۴۰ ۴۰

 این میز قابلیت انجام آزمایشات ارتعاشی و شبیه سازی لرزه ای را بروی نمونه های آزمایشی تا محدوده ی ۴۰ تن بوده و از این رو توانایی انجام آزمایش بروی بسیاری از قطعات صنعتی در صنایع مختلف را دارا می باشد. علاوه بر آن این میز امکان شبیه سازی زمین لرزه را بروی نمونه های مقیاس شده از سازه های بزرگ را نیز دارا می باشد . مدل عملیاتی این میز یک سیستم هیدرولیکی با توان بالا است که امکان حرکت جک های هیدرولیکی رادر تمامی جهات برای شبیه سازی عملکرد لرزه­ای بر روی نمونه های آزمایشگاهی فراهم می سازد.

نمایی عمومی از سیستم میز لرزان

نمایی عمومی از سیستم میز لرزان

در حال حاضر پی میز لرزان و سیستم عکس العمل جک های هیدرولیکی آن (به ابعاد ۹×۱۵×۱۵ متر) ساخته شده اند و تجهیزات میز لرزان در حال آماده سازی برای مراحل نصب است.

مراحل ساخت و آماده سازی میز لرزان در تصاویر ذیل نشان داده شده است.

قالب بندی پی میز لرزان

قالب بندی پی میز لرزان

پی میز لرزان پس از بتن‌ریزی‌

پی میز لرزان پس از بتن‌ریزی‌

محل نصب جکهای هیدرولیکی قائم و افقی به روی پی میزلرزان

محل نصب جکهای هیدرولیکی قائم و افقی به روی پی میزلرزان

بتن ریزی پلت فرم سالن آزمایشگاه میز لرزان

بتن ریزی پلت فرم سالن آزمایشگاه میز لرزان

اتمام مراحل ساخت پلت فرم میز لرزان

عملیات بتن ریزی پلت فرم میز لرزان، به منظور آماده سازی جهت نصب سازه فولادی آزمایشگاه بر روی آن می باشد. آزمایشگاه میز لرزان در سالن اصلی آزمایشگاه پیشرفته مستقر است.

اتمام بتن ریزی پلت فرم سالن آزمایشگاه میز لرزان

اتمام بتن ریزی پلت فرم سالن آزمایشگاه میز لرزان

باز شوی محل بارگیری پمپ های میز لرزان و مخازن مرتبط

باز شوی محل بارگیری پمپ های میز لرزان و مخازن مرتبط

مراحل نصب سازه فولادی سالن آزمایشگاه میز لرزان

شروع عملیات نصب سازه فولادی آزمایشگاه میز لرزان

شروع عملیات نصب سازه فولادی آزمایشگاه میز لرزان

ادامه عملیات نصب سازه فولادی آزمایشگاه میز لرزان

ادامه عملیات نصب سازه فولادی آزمایشگاه میز لرزان

نصب سازه فولادی سالن آزمایشگاه میز لرزان به ارتفاع بیست متر

نصب سازه فولادی سالن آزمایشگاه میز لرزان به ارتفاع بیست متر

بازگشت