کف قوی و دیوار عکس‌العمل به عنوان تکیه‌گاه جهت اتصال دادن نمونه‌های آزمایشگاهی و بارگذاری آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ملزومات اولیه این سیستم تکیه‌گاهی با صلبیت بالا و امکان باربری تا حد تعیین شده در محدوده الاستیک و بدون ترک خوردگی و هیچگونه رفتار پلاستیک است. وجود چنین سیستم تکیه‌گاهی متخصصیین را توانا می‌سازد تا سازه و یا عناصر سازه‌ای و غیر سازه را تحت اثر نیروهای از پیش تعیین شده قرار داده و رفتار آنها را بررسی نمایند. وجود دیوار و کف قوی با ویژگی های ذکر شده ظرفیت‌های زیادی را برای محققین برای انجام آزمایش‌های پیچیده و در ابعاد بزرگ فراهم خواهد‌آورد.

مشخصات معماری کف قوی

طول(متر) عرض(متر) ارتفاع کف(متر) ضخامت دال(متر) آرایش تکیه گاه ها(متر در متر)
۳۰ ۲۰ ۴/۱ ۰/۹ ۰/۶×۰/۶

مشخصات معماری دیوارهای عکس العمل

ارتفاع(متر) ضخامت کل(متر) ضخامت دال(متر) آرایش تکیه گاه ها (متر در متر)
۱۲ ۲/۴۵ ۰/۸ ۰/۶×۰/۶

مشخصات سازه ای کف قوی و دیوارهای عکس

ظرفیت تکیه گاه(تن) تغییرمکان مجاز(میلیمتر) مقاومت فشاری بتن(مگا پاسکال)
۶۰ ۸ ۳۶
نمایی شماتیک از کف قوی و دیوار عکس العمل

نمایی شماتیک از کف قوی و دیوار عکس العمل

ظرفیت باربری این دیوار حداقل ۴۰۰ تن بارگذاری دینامیکی در دو جهت بروی سازه ای به ارتفاع ۱۲ متر  است. در عمل طراحی این سیستم تکیه گاهی بر اساس تجربیات جهانی و عملکرد ۱۵ ساله پژوهشگاه در بهره برداری از نمونه ی کوچکتر این سیستم به گونه ای صورت پذیرفته که نصب نمونه های آزمایشگاهی برروی آن و انجام آزمایشات مربوطه با سرعت، سهولت و دقت زیاد صورت گیرد.

آزمایشاتی که به روی این سیستم قابل انجام است طیف وسیعی از آزمایشات استاتیکی و دینامیکی را در بر می گیرد.

مراحل ساخت و آماده سازی کف قوی و دیوارعکس العمل در تصاویر ذیل نشان داده شده است.

مرحله اول: آرماتوربندی و فولاد گذاری کف قوی

مرحله دوم: عملیات بتن ریزی کف قوی

مرحله سوم: آرماتوربندی و فولاد گذاری و بتن ریزی دیوارعکس العمل

مرحله چهارم: اتمام بتن ریزی دیوارعکس العمل

مرحله پنجم: بتن ریزی پلت فرم سالن آزمایشگاه های کف قوی و دیوار عکس العمل

با اتمام بتن ریزی پلت فرم سالن آزمایشگاه کف قوی و دیوار عکس العمل، کل سالن اصلی آزمایشگاه پیشرفته به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع آماده نصب سازه فولادی می باشد.

مرحله ششم: نصب سازه فولادی سالن اصلی آزمایشگاه های دیوار عکس العمل و کف قوی

عملیات نصب سازه فولادی سالن اصلی آزمایشگاه­های دیوار عکس­العمل، کف قوی و میز لرزان آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله به پیشرفت بالای ۷۰ درصد رسید. با کامل شدن این آزمایشگاه، قدم مهمی برای توسعه علم و فناوری در حوزه مهندسی زلزله در سطح کشور و منطقه برداشته خواهد شد.

مشخصات این سالن عبارتند از:

  • ابعاد سالن ۲۵ متر در ۶۰ متر مربع و مساحت آن ۱۵۰۰ متر مربع؛
  • ارتفاع کلی سالن ۲۳ متر و ارتفاع کف تا بالای سقف سالن در حدود ۲۰ متر؛
  • نوع سقف: خر پائی دای گرید؛
  • وزن فولاد مصرفی: درحدود۳۳۰ تن؛
  • قابلیت حرکت دو دستگاه جرثقیل سقفی به ظرفیت ۲۵ تن درسالن.

مرحله هفتم: عملیات نصب پوشش نمای آزمایشگاه سازه از ساندویچ پانل

ویژگی های مهم طراحی کف قوی و دیوار عکس

الف ـ امکان‌پذیری‌ انجام‌ تست‌های‌ بزرگ‌ و مدیریت‌ بهینه‌ آن‌ در رابطه‌ با افزایش‌ ایمنی‌آزمایشات‌، صحت‌ نتایج‌، سرعت‌ برپائی‌ آزمایش‌ و کاهش‌ هزینه‌ها.

ب ـ انتخاب‌ معماری‌ عمومی‌ کف‌ و دیوار به‌ نحوی‌ که‌ با روشهای‌ مرسوم‌ و متداول‌ ساخت‌ سازه‌های‌ بتنی‌ در داخل‌ کشور، همخوانی دارد.

ج ـ استفاده‌ از معیارهای‌ طراحی‌ بر مبنای‌ عدم ترک‌­خوردگی‌ و با کنترل‌ عرض‌ ترک‌ در بارسرویس‌ و در بارگذاری‌ نهائی‌ سازه.‌

د ـ بالابردن‌ سختی‌ و عدم‌ تحریک‌­پذیری‌ دینامیکی‌ سازه‌ تحت‌ اثر بارهای‌ عکس‌العملی‌جکهای‌ هیدرولیکی.‌

هـ عدم‌ استفاده‌ از بتن‌ریزی‌ حجیم‌ در جهت‌ کاستن‌ از مسائل‌ خاص‌ مرتبط با ساخت‌ سازه‌های‌بتنی ضخیم‌ و سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ ساخت‌ سازه.

و- امکان بازبینی و کنترل تمام قطعات سازه پس از انجام هر آزمایش به جهت کنترل مسئله ترک­خوردگی و امکان جلوگیری از گسترش ترک در سازه.‌

بازگشت