آگهی مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی۹۵-۹۴

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری (Ph.D)

دررشته های”مهندسی عمران- مهندسی زلزله”و”ژئوفیزیک- زلزله شناسی”

سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی و آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مصاحبه برای سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ در مقطع دکتری در رشته های مهندسی عمران- مهندسی زلزله و ژئوفیزیک- زلزله شناسی دانشجو می پذیرد.

مصاحبه در محل پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار خواهد شد. آدرس محل برگزاری مصاحبه و مدارکی که داوطلبان برای شرکت در مصاحبه بایستی به همراه خود داشته باشند به شرح ذیل می باشد.

داوطلبان می بایست کپی مدارک خود را به تفکیک در Clear book قرار داده و با پست پیشتاز به شرح جدول ذیل به تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند. در ضمن داوطلبان اصل مدارک را نیز می بایست در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند .

کد رشته امتحانی

پژوهشکده- کدرشته محل

حداکثر زمان دریافت مدارک

روزهای مصاحبه

۲۲۴۱

ژئوفیزیک- ۲۹۹۳

۵ خردادماه ۹۴

۹ خردادماه ۹۴

۲۳۰۸

سازه- ۳۳۳۷

۶ خردادماه ۹۴

۱۶ و ۱۷ خردادماه ۹۴

۲۳۰۸

ژئوتکنیک- ۳۳۳۶

۶ خردادماه ۹۴

۱۶ و ۱۷ خردادماه ۹۴

۲۳۰۸

خطرپذیری- ۳۳۳۵

۱۲ خردادماه ۹۴

۲۳ خردادماه ۹۴

مدارک مورد نیاز:

– ریز نمرات و گواهی موقت مقطع لیسانس (اصل + کپی)

– ریز نمرات و گواهی موقت مقطع فوق لیسانس (اصل + کپی) و یا گواهی اشتغال به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان ترم آخر

– اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک، مطابق فرم مندرج در صفحه ۳۷ دفترچه راهنمای ثبت نام یا صفحه ۹۴ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی(برای دانشجویان ترم آخر)

تکمیل فرم شماره ۱ شامل مشخصات کلی و جداول ضمیمه (بطور کامل تایپ شود)

– توصیه نامه از دو نفر از اساتید مقطع کارشناسی ارشد

– یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد (کپی صفحات اصلی ارسال گردد)

– تصویرکارنامه آزمون دکترای کتبی سال ۹۵-۹۴ سازمان سنجش

– اصل کارنامه زبان معتبر با توجه به مصوبه پژوهشگاه(حداقل­های جدول ذیل)

NOET

MSRT

IELTS

TOEFL

TOLIMO

۷۰

۶۰

۵٫۵

۵۱۰

۵۱۰

– یک قطعه عکس ۴ × ۳ پشت نویسی شده + اصل وکپی از تمام صفحات شناسنامه + اصل و کپی کارت ملی+ اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ویا مدارکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه متقاضی برای داوطلبان ذکور (به استثنای دانشجویان فعلی کارشناسی ارشد)

– مستندات مدارک سوابق تدریس (گواهی تدریس) و ارزشیابی تدریس

– تصویر کارنامه برگزیدگان جشنواره،‌ مسابقات بین المللی، المپیاد های معتبر

– اصل مقالات چاپ شده در کنفرانسها یا مجلات

– اصل گواهی ثبت اختراع

– رزومه(فعالیت علمی، آموزشی، پژوهشی و فنی احتمالی)

– اصل کتاب تالیفی یا ترجمه ای چاپ شده (کپی صفحات اصلی ارسال گردد)

اصل فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصدهزار ریال) به حساب پژوهشگاه

– گواهی معتبر همکاری در طرحهای پژوهشی (ملی یا تحقیقاتی) همراه با یک نسخه از گزارش چاپ شده طرح (کپی صفحات اصلی ارسال گردد)

آدرس پژوهشگاه: تهران،‌ خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه)، خیابان دیباجی شمالی، خیابان ارغوان غربی ، شماره ۲۱ تلفن تماس: ۱۹-۲۲۸۳۱۱۱۶ داخلی ۴۱۰ – تلفن مستقیم: ۲۲۸۰۲۹۲۳

توجه:

در صورتیکه روزهای مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با روزهای مصاحبه دانشگاههای دیگر تلاقی دارد، داوطلب می بایست این موضوع را بصورت کتبی در هنگام ارسال مدارک به اطلاع تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه برساند .

شایان ذکر است داوطلبان می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب ذیل جهت مصاحبه واریز نموده و فیش آن را همراه مدارک خواسته شده به تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ارسال نمایند.

شماره حساب سیبا- بانک ملی شعبه بنفشه:۲۱۷۲۱۳۹۰۰۱۰۰۰

توضیح مبسوط در خصوص علائق تحصیلی و زمینه های پژوهشی در مقطع دکتری در بخش های مربوطه در فایل ضمیمه با دقت تکمیل گردند.

اصل مدارک تحویلی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

نقشه مسیرهای دسترسی به پژوهشگاه را از اینجا می توانید دانلود نمایید.