مراسم دید و بازدید سال نو به روال سال های قبل با حضور ریاست پژوهشگاه، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در روز یک شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ در محل سالن همایش پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدای مراسم دکتر محمد کاظم جعفری، ریاست پژوهشگاه ضمن تبریک آغاز سال نو؛ با اشاره به آمیختگی و تقارن زمانی بهار ۹۴ با عطر یاس نبوی ، ابراز امیدواری نمود که این بهار فاطمی، پیام آور تندرستی جسم ، نشاط روان و صلح و امنیت برای کشور و منطقه باشد.
وی در ادامه با فراخواندن همکاران به ارتقای توانمندی های حرفه ای در انجام وظایف سازمانی در جهت پیشبرد اهداف پژوهشگاه، به بیان نقش سند راهبردی در ارائه یک برنامه عملیاتی جامع پرداخت و با اشاره اجمالی به سیر تحول تدوین و نگارش این سند در طول ۲۵ سال گذشته؛ بازنگری استراتژی، اهداف، سیاست ها و چشم اندازهای آن را با توجه به نیازمندی های موجود در این عرصه و نیز تحولات بین المللی پیش رو، امری ضروری و غیرقابل اجتناب دانست.

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، هدف غایی از بازنگری سند موجود را اثربخشی مجموعه پژوهش ها و فعالیت هایی دانست که با تکیه بر سرمایه بالقوه نیروی انسانی توانمند خویش؛ بتواند جایگاه مرجعیت علمی خویش در کشور راتثبیت و تقویت نماید