در حاشیه بازدید کارشناسان”اکو” از پژوهشگاه مطرح گردید:
استفاده از ظرفیت پژوهشگاه برای توسعه فرهنگ ایمنی در کشورهای عضو اکو

تعدادی از نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای اکو که برای شرکت در کارگاه “مدرسه ایمن” به ایران سفر کرده اند، در روز سه شنبه مورخ دوم آبان ۱۳۹۶ از قسمت های مختلف پژوهشگاه بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید دکتر کامبد امینی حسینی؛ رئیس پژوهشکده مدیریت بحران و خطرپذیری پژوهشگاه، ضمن خوشامدگویی به مهمانان به معرفی فعالیت های پژوهشگاه در زمینه ی شناخت و کاهش ریسک زلزله پرداخت و در خصوص موضوع مدیریت بحران محله محور و برنامه های آموزش همگانی پژوهشگاه گزارش مبسوطی را ارائه نمود.
در ادامه شرکت کنندگان در این جلسه، درخواستهایی مبنی بر استفاده از امکان استفاده از ظرفیت پژوهشگاه برای توسعه فرهنگ ایمنی در کشورهای عضو اکو را مطرح کردند و مقرر گردید چارچوبهای همکاری در قالب برگزاری دوره های کوتاه تا میان مدت آموزشی تا انجام طرح های مشترک توسط دبیرخانه اکو پیگیری شود.
در پایان نمایندگان کشورهای شرکت کننده در اجلاس به همراه کارشناسان یونسکو و سازمان همکاری های منطقه ای اکو، از قسمت های مختلف پژوهشگاه بازدید بعمل آوردند.