۱- کلیه دانشجویان می بایست برگ تسویه حساب مالی را از سایت پژوهشگاه پرینت گرفته و نسبت به تکمیل آن اقدام و به همراه مبلغ  ۸۰/۰۰۰  ریال هزینه بیمه، حداکثر تا ۱۴ تیرماه به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند. شایان ذکر است پس از تحویل برگه و هزینه فوق الذکر، مجاز به انتخاب واحد در نیمسال اول   ۹۷-۹۶ خواهند شد.

۲- دانشجویان مقطع دکتری که نیاز به افزایش سقف تحصیلی دارند می بایست فرم­ های گزارش پیشرفت کار و افزایش سقف تحصیلی خود را قبل از شروع انتخاب واحد به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

۳- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز می بایست فرم انتخاب استاد راهنما و فرم پروپوزال خود را به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

۴- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که نیاز به افزایش سقف تحصیلی دارند می بایست فرم درخواست افزایش سقف تحصیلی خود را تا قبل زمان انتخاب واحد به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تسویه حساب نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ۳  لغایت  ۱۴   تیرماه ۹۶
انتخاب واحد  ۲۴    لغایت   ۲۸   تیرماه ۹۶
شروع ترم   ۲۵    شهریورماه   ۹۶ 
حذف و اضافه ۱۰   لغایت   ۱۱   مهرماه ۹۶
پایان ترم ۱۳  دی ماه ۹۶
شروع امتحانات ۱۶   دی ماه ۹۶