اطلاعیه برگزار نشدن کلاس ریاضیات عالی مهندسی

به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۶ می رساند کلاس درس ریاضیات عالی مهندسی (اقای دکتر بهار) فردا یکشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۶ برگزار نمی گردد.