اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه آزمون دکتری 97 در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 97 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی  روزهای 10 و 11 تیرماه 97 می باشد.