اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه آزمون دکتری ۹۷ در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۷ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی  روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه ۹۷ می باشد.