اطلاعیه ثبت نام دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ و قبل از آن

بسمه تعالی

اطلاعیه ثبت نام

 

قابل توجه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد  ورودی ۹۷ و قبل از آن

۱-دانشجویان کارشناسی ارشد لازم است تا پس از انجام انتخاب واحد جهت تکمیل فرایند ثبت نام، به صورت حضوری به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه و فرم تسویه مالی را تحویل نمایند.

۲- تاریخ ثبت نام دانشجویان دکتری از تاریخ ۱۰ الی ۱۲ شهریوربه تاریخ ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه ۹۸ موکول شده است.

۳- دانشجویان دکتری ملزم به تکمیل فرم های مربوطه و تحویل آن به دفتر تحصیلات تکمیلی می­باشند.

 

  با آرزوی موفقیت

 دفتر تحصیلات تکمیلی