اطلاعیه داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی ­(کارشناسی­ ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۵

 اطلاعیه مهم

 

به اطلاع داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی ­(کارشناسی­ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۵ می­رساند پژوهشگاه بین­ المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله فاقد هر گونه تسهیلات و امکانات خوابگاهی می باشد.

تحصیلات تکمیلی-۹۵/۴/۰۸

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات تکمیلی