اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان

به اطلاع تمامی متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان ۹۹ در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری می رساند که اطلاعیه ثبت نام در روز یکشنبه ۲۷ مهرماه اعلام خواهد شد