نام و نام خانوادگی: سلطانی مقدم سعید
رتبه علمی: استادیار
سمت:  هیات علمی
نشانی الکترونیک: saeed.soltani@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۴۰۲
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۲۳
دورنگار: ۲۲۸۰۳۶۵۶
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar