نام و نام خانوادگی: غلام جوان دلوئی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران و سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی
نشانی الکترونیک: javandoloei@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۲
تلفن: ۲۲۸۰۳۶۴۹
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد ژئوفیزیک – لرزه شناسی، دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک، ۱۳۷۱
  عنوان پایان نامه:  بررسی الگوهای تشعشعی موج های لرزه ای تراکمی و برشی ناشی از نیروهای نقطه ای جهت دار در محیطهای همگن و همسانگرد“.

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • زلزله شناسی
 • لرزه شناسی
 • ژئوفیزیک مهندسی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان رساله دانشجو سال راهنما / مشاور
توسعه روش‌های خودکار تشخیص فازهای P و S رویدادهای لرز‌ه‌ای نسیم کرمزاده ۱۳۹۱ راهنما
توسعه و بهبود سامانه ارسال و دریافت رقمی چشمه الکتریک پایدار به نوفه در شناسایی ساختارهای گسلی پنهان و عمیق اصغر آزادی ۱۳۸۸ راهنما
مطالعه فاز های لرزه ای T زمینلرزه های جنوب شرق ایران مرسده فامیلی ۱۳۸۸ راهنما
بررسی ضخامت و سرعت انتشار امواج لرزه ای پوسته ایران براساس فازهای محلی و ناحیه ای پیکری و تابع انتقال گیرنده لرزه ای زهره سادات ریاضی راد ۱۳۸۷ راهنما
تعیین سازوکارکانونی زمینلرزه های محلی با روش مدل سازی امواج درونی P و S محمدرضا حاتمی ۱۳۸۶ مشاور
ناهمسانگردی لرزه ای پوسته و جبه بالائی گستره البرز مرکزی احمد سدیدخوی ۱۳۸۵ مشاور
ساختار سرعتی پوسته و کاهندگی امواج P و S در شمال شرق ایران غلامرضا نوروزی ۱۳۸۵ مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • زلزله شناسی ۱و۲
 • زلزله‌شناسی پیشرفته
 • تئوری انتشار موجهای کشسانی
 • لرزه شناسی
 • روشهای معکوس در حل مسائل ژئوفیزیکی

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران از دی ۱۳۹۶ تاکنون
 • رئیس پژوهشکده زلزله شناسی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶/۱۰
 • رئیس پژوهشکده زلزله شناسی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
 • مدیرگروه زلزله شناسی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
 • سرپرست شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران از ۱۳۸۳- ۱۳۸۶٫

عضویت‌ها

 • عضو انجمن ژئوفیزیک ایران از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • عضو انجمن مهندسی زلزله از سال ۱۳۷۴-۱۳۸۵