نام و نام خانوادگی: لیلا اعتمادسعید
رتبه علمی: استادیار
سمت:  هیات علمی
نشانی الکترونیک: etemadsaeed@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۴۰۰
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۱۹
دورنگار: ۲۲۸۰۳۶۵۶
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar