نام و نام خانوادگی: مهرداد مصطفی‌زاده
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: mehrdad@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷بهمن ۱
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۳۲
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar

تحصیلات

 • دکتری زلزله شناسی ۱۳۷۸
  عنوان پایان نامه: بررسی لرزه خیزی و مکانیزم زمین لرزه ها در زون سنندج سیرجان و زاگرس
 • کارشناسی ارشد، ژئوفیزیک ۱۳۷۱
  عنوان پایان نامه: محاسبه میزان کوتاه شدگی درحوزه زاگرس با استفاده از داده های لرزه ای انعکاسی
 • کارشناسی ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی استانبول، ۱۳۶۹

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مطالعه ساختار تنش در پوسته زمین
 • مطالعه پارامتر های کانونی زمین لرزه
 •  پردازش سیگنال‌های لرزه‌ای
 • مطالعه خطر زمین‌لرزه

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
برآورد نسبی میزان دگرشکلی حاصل از زمینلرزه های بزرگ شرق ایران با استفاده از داده های دور لرزه ای و منطقه ای شبیر اشکپور طلق ۱۳۸۷ دکتر مهرداد مصطفی زاده/ دکتر حسین حمزه لو
برآورد پتانسیل لرزه ای در پهنه زاگرس براساس تحلیل پارامترهای لرزه خیزی و سینماتیک زمین لرزه ها روح اله مداحی زاده ۱۳۹۵ دکتر مهرداد مصطفی زاده/دکتر انوشیروان انصاری

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Long-Term Seismicity Behavior of the Zagros Region in Iran. Pure and Apply Geophysics, Springer, 2016.
 •  Earthquake Potential in the Zagros region (Iran). Acta Geophysica, De Gruyter, 2016.
 •  Seismological Aspects of the 2003Bam, Iran, Earthquake and Its Aftershock Analysis. EERI, 2005.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی کپه داغ با استفاده از زمین لرزه های منطقه مهشادنیا لیلا 1401
2 محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی مکران با استفاده از زمین لرزه های منطقه مهشادنیا لیلا 1400
3 شناسايی و تشريح ويژگی های نامتجانس سيستم های گسلی منطقه زاگرس بر اساس مقياس غير نسبی و كميتی غير تصادفی اشکپور مطلق شبیر,انصاری انوشیروان,مداحی‌زاده روح‌اله 1396
4 تحلیل تغییرات میدان تنش زمین لرزه های بزرگ در منطقه البرز به منظور تعیین پهنه های خطر زیاد مهشادنیا لیلا 1394
5 ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار زاگرس و مناطق همجوار اشکپور مطلق شبیر 1391
6 ارزیابی پارامترهای کانونی زمین لرزه های منطقه زاگرس به منظورتهیه نقشه تغییرات تنش حسامی آذر خالد 1391
7 ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار البرز و مناطق همجوار اشکپور مطلق شبیر 1391
8 مدل سازی جنبش نیرومند زمین براساس تجزیه و تحلیل موج SH و تابع گرین (زمین لرزه های سیلاخور، داهوئیه، زرند و فیروزآباد کجور) واکاری فرانکو,پانزا جولیانو,رحیمی حبیب 1389
9 برآورد نسبی میزان دگرشکلی حاصل از زمین لرزه ای بزرگ شرق ایران اشکپور مطلق شبیر 1388

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • تئوری امواج الاستیک
 • لرزه شناسی
 • زلزله شناسی
 • مدلسازی در ژئوفیزیک
 • روشهای معکوس در ژئو فیزیک

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیریت کتابخانه پژوهشگاه (۱۳۸۴-۱۳۷۹)
 • رئیس پژوهشکده زلزله شناسی (۱۳۸۷-۱۳۸۶)
 • مدیر گروه زلزله شناسی (۱۳۹۳-…)

عضویت‌ها

 • عضویت در انجمن ژئوفیزیکدانان آمریکا AGU
 • عضویت در انجمن مهندسی زلزله ایران
 • عضویت در انجمن ژئوفیزیکدانان اروپا EGU