نام و نام خانوادگی: کامبد امینی حسینی
رتبه علمی: دانشیار
سمت: رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
نشانی الکترونیک: kamini@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۴
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰-داخلی ۶۵۳
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱

تحصیلات

 • دکترا: زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱

عنوان رساله دکترا: بررسی رفتار دینامیکی توده سنگهای درزه دار

 • کارشناسی ارشد: زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: مطالعه رفتار پی های عمیق تحت تنشهای استاتیکی

 • کارشناسی : زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران (طرحهای جامع مدیریت خطرپذیری و بحران، توسعه سیستمهای برآورد تلفات و خسارات زلزله، توسعه قوانین و مقررات مدیریت بحران در سطوح ملی تا محلی و …)؛
 • برنامه ریزی کاربری زمین مشتمل بر تعیین حریم امن گسترش شهرها و مناطق روستایی، ساخت و ساز در پهنه مخاطرات زمین شناختی، ضوابط و مقررات توسعه شهری – منطقه‏ای در مناطق لرزه خیز؛
 • مطالعه مخاطرات زمین‏شناختی مهندسی، دینامیک سنگ و گسیختگی گسلها.

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
مدلی جدید برای ارزیابی ریسک لرزه­ای بافت­های شهری بر اساس ترکیب موثرترین مولفه­های آسیب­پذیری خطر زلزله مقداد حاجی بابایی ۱۳۹۴
تعیین شاخص­ها و توسعه مدل­های ارتقاء ایمنی کالبد شهر در برابر زلزله هومن معتمد ۱۳۹۰
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
ارائه و توسعه مدلی برای تعیین بهینه توزیع مراکز امدادی و درمانی در مناطق لرزه­خیز حامد صالحی ۱۳۹۳

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
  • Haji Babaii, K. Amini Hosseini and R. Ghayamghamian, “Earthquakr risk assessment in urban fabrics based on physical, socio-economic and response capacity parameters (a case study: Tehran City)”, Natural Hazard, Springer, 2014;
  • Amini Hosseini, Z. Pooyan and S. Hosseinioon, “An investigation on socio-economic aspects of two earthquakes in Iran”, Disasters Journal, ISI, 2013;
  • Mansouri, B. and Amini Hosseini, K. “Development of Residential Building Stock and Population Databases and Modeling”, Natural Hazards Review, ASCE, 2012;
  • Motamed, M. Ashtiany, B. Khazaii, K. Amini Hosseini, “An automated model for optimizing budget allocation in earthquake mitigation scenarios”, Natural Hazard, Springer, 2012;
  • Amini-Hosseini, M.R. Ghayamghamian, “A survey on challenges in reducing the impacts of geological hazards associated with earthquakes in Iran”, Natural Hazards, Springer, ISI, 2012;
  • Pellet, M. Keshavarz, K. Amini Hosseini, “Mechanical damage of a crystalline rock having experienced ultra high deviatoric Stress up to 1.7 GPa”, International Journal of Rock Mechanics, Elsevier, ISI, 2011;
  • Ghafouri Ashtiyani, B.Mansouri, K.Amini Hosseini,R. Nourjou, M. Mousavi, “Building Seismic Loss Model for Tehran using GIS”, Earthquake Spectra,ISI, 2009
  • Amini Hosseini, M.K. Jafari, M. Hosseini, B. Mansouri, S. Hosseinioon, “Development of Urban Planning Guidelines for Improving Emergency Response Capacities in Seismic Areas of Iran”, Disasters Journal, ISI, 2009
  • Pellet, K.Amini Hosseini, M.K. Jafari,  M. R. Mahdavifar, M. Keshavarz Bakhshayesh,F. Zohra Zerfa, “Geotechnical Performance of Qanats during the 2003 Bam, Iran”, Earthquake Spectra, ‏ISI, 2005
ژورنال های علمی– پژوهشی
  • Ansari and K. Amini Hosseini, “Broadband seismic network of Iran”, Seismological research letter, 2014;
  • Haji Babaii, K. Amini Hosseini and R. Ghayamghamian, “A New Method for Assessing the Seismic Risk of Urban Fabrics in Iran”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 2013;
  • Amini Hosseini and M. Hosseini, “A survey on evacuation planning and its challenges for potential earthquake in Tehran”, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 2013;
  • Amini-Hosseini, S. Hosseinion, “Evaluation of recent developments in laws and regulations for earthquake risk mitigation and management in Iran”, Risk, Hazards and Crisis in Public Policy, DeGruyter; 2012;
  • Izadkhah and K. Amini Hosseini, “An evaluation of disaster preparedness in four major earthquakes in Iran”, JSEE, 2010;
  • Amini Hosseini, M. Hosseini, M.K. Jafari, S.Hosseinioon, “Recognizing of vulnerable urban fabrics in earthquake prone areas; Case study: Tehran Metropolitan”, JSEE, 2009;
  • Amini Hosseini, M. R. Mahdavifar, M. Keshavarz Bakhshayesh, “Geotechnical Instabilities Occurred during the Bam Earthquake of 26 December 2003”, JSEE, ‏۲۰۰۴٫
ژورنال های علمی– ترویجی
 • کامبد امینی حسینی و محمد ساسانی، “بررسي چالشهاي مديريت بحران در زمين لرزه سال ۱۳۴۱ بويين زهرا”، پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، ‏بهار ۱۳۹۱٫
 • محمدرضا قائمقاميان، بابك منصوري، كامبد امینی حسینی و نعيمه گواهي، “برآورد خسارات ساختماني و تلفات انساني ‑ مطالعه موردي منطقه يك شهر تهران”، فصلنامه دانش مديريت بحران، ۱۳۹۰
 • کامبد امینی حسینی و پروانه پیشنمازی، بررسی نحوه اطلاع رسانی در زلزله های رودبار منجیل و بم، پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، ‏بهار ۱۳۸۹
 • کامبد اميني حسيني و سولماز حسينيون، “مروري بر معيارهاي شناسايي بافتهاي آسيب پذير شهري در نواحي لرزه خيز”، نشریه شهرداریها، ۱۳۸۷
 • ژیلا پویان و کامبد امینی حسینی، “بررسي نقش سازمانهاي محلي در كاهش خطرپذيري لرزه اي”، پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، ‏بهار ۱۳۸۷
 • بابك منصوری و کامبد امینی حسینی، “روشهاي برآورد سريع خطرپذيري و خسارت لرزه‏اي بر مبناي پايش شهري”، پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، ‏بهار ۱۳۸۶
 • کامبد اميني حسيني و سولماز حسينيون، “ارزشيابي آسيب پذيري بافتهاي فرسوده تهران در برابر زلزله”، بن (انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز)، ‏تابستان ۱۳۸۶
 • کامبد اميني حسيني و محمد كاظم جعفری، “بررسي وضعيت خطرپذيري لرزه‌اي شهر تهران در برابر زلزله احتمالي”، پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، ‏بهار ۱۳۸۵
کنفرانس های بین المللی
 • Amini Hosseini, F. Pellet, M. Keshavarz (2014) “A review on the impacts and causes of landslides associated with recent earthquakes in Iran”, EURock, Vigio, Spain.
 • Amini Hosseini and Maziar Hosseini (2012) “Design of the Tehran earthquakes damage and loss estimation system”, IRAN‑US Workshop on earthquake engineering; Sharif University
 • Amini Hosseini (2012) “A review on challenges and experiences in temporary housing and recovery in recent earthquakes of Iran”, The 7th AIWEST Conference, Banda Aceh, Indonesia;
 • Haji Babaii, K. Amini Hosseini and R. Ghayamghamian (2012) “A new method for assessing the seismic risk index of urban fabrics”, 15th World Conference of Earthquake Engineering, Lisbon;
 • Moetamed, M. Ashtiany and K. Amini Hosseini (2012) “An earthquake risk‑sensitive model for spatial land‑use allocation”, 15th World Conference of Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal;
 • Amini Hosseini and M. Hosseini (2012) “Feasibility study on using community based approaches for earthquake risk reduction in Tehran”, 15th World Conference of Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal;
 • Amini Hosseini and S. Hosseinioon (2012) “A survey on the parameters affecting the vulnerability of urban fabrics to earthquake in Tehran”, 15th World Conference of Earthquake Engineering, Lisbon;
 • Pooyan and K. Amini Hosseini (2012) “Earthquake emergency management: Policies for sound emergency response”, 15th World Conference of Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal;
 • K. Amini Hosseini (2012) “A review on challenges in mitigation the impacts of geological hazards associated with earthquake”, 15th World Conference of Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal;
 • امینی حسینی، ک. و پویان ژ. “مروري بر چالشهاي بازسازي سكونتگاههاي روستايي در زلزله هاي آوج، بم و سيلاخور”، ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۹۰
 • K. Amini Hosseini (2011) “Evaluation of the recognition methods for vulnerability assessment of old urban fabrics from seismic risk point”, Sixth international Conference on Seismology,
 • K. Amini Hosseini (2010) “Establishment the first earthquake quick damage and loss estimation system in Tehran European Seismological Commission 32nd General Assembly”, ESC 2010 Montpellier
 • Amini Hosseini (2010) “Development of earthquake disaster mitigation and management master plan in Iran”, International Disaster and Risk Conference IDRC Davos
 • Amini Hosseini (2010) “Reducing Seismic Risk in Tehran Using Urban Development Plans”, International Disaster and Risk Conference IDRC Davos
 • Amini Hosseini, M. Hosseini, “The first evacuation map for potential earthquake in Tehran”, 14ECEE, Macedonia, 2010;
 • Amini Hosseini, “Developing Earthquake Risk Management Master Plans in Mega Urban Areas”, 3rd ECO International Conference on disaster risk management, ‏October 2008
 • Keshavarz Bakhshayesh, F. Pellet, K.Amini Hosseini, “Comparing the results of acoustic emission monitoring in Brazilian and Uniaxial Compression tests”, 5th Asian Rock Mechanics Symposium -ARMS 5, 2008
 • Mansouri,K.Amini Hosseini,R. Nourjou, “Comprehensive GIS-based solution for road blockage due to seismic building collapse in Tehran”, 14th world Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), 2008
 • Amini Hosseini, M. Hosseini, “Recent development in earthquake risk management plans and programs in Tehran”, 14th world Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), 2008
 • Amini Hosseini,R. Nourjou, B.Mansouri, “Seismic human loss estimation in Tehran using GIS”, 14th world Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), 2008
 • Amini Hosseini, B.Mansouri, M. Hosseini, “Capacity development for rescue and relief activities in urban areas using the experiences of Iran earthquake”, 14th world Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), 2008
 • Amini Hosseini, M.k. Jafari, M. Hosseini, “Seismic human loss estimation in Tehran using GIS”, 14th world Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), 2008
 • Mansouri, K.Amini Hosseini, M. Mousavi, “Parcel-based damage detection using VHR optical data”, 6th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Applications, 2008
 • Amini Hosseini,R. Nourjou, B.Mansouri, “Parcel-based damage detection using SAR data” ُ, ۶th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Applications, 2008
 • Amini Hosseini, M. Hosseini, “Evaluation of Tehran Old Urban Areas Vulnerability to a Potential Earthquake and Recent Plans for Improvement”, International Disaster and Risk Conference, IDRC Davos 2008
 • Amini Hosseini, M. Hosseini, “Improvement of emergency response capacity in Iran using the experiences of previous earthquakes”, International Disaster and Risk Conference, IDRC Davos 2008
 • Amini Hosseini, M. Hosseini, “Public Participation in Risk Reduction and Preparedness _Case study: The Experience gained in Davam and other Projects in Tehran”, IRAN-US Workshop on earthquake engineering; Sharif University, ‏June 2008
 • Amini Hosseini,”Future expectation on DRR Education and Training”, Workshop on “Mitigation Strategy for Mega-Urban Earthquake Disaster”, Kobe University, ‏November 2007
 • Amini Hosseini, “Recent developments in disaster risk management in Tehran”, Follow up program on “Mitigation Strategy for Mega-Urban Earthquake Disaster”, Kobe University, ‏November 2007
 • Amini Hosseini, M. Hosseini, “A review of Tehran Disaster Risk Management Master Plan: from theory to practice”, Asia Megacities Forum, 2007
 • Ghafouri Ashtiyani, K.Amini Hosseini, H. Motamed, “An overview to damage analysis of an urban area due to a potential earthquake”, 2nd International Conf. on Urban Disaster Reduction, 2007
 • Amini Hosseini, “Development guidelines for disaster risk management in Tehran”, Disaster reduction hyperbase, 2007
 • M. Jafari, K.Amini Hosseini, M. Keshavarz Bakhshayesh, F. Pellet, “Analyse Des Degats Observes Dans Les Galeries D’Adduction D’Eaulors Du Seisme De Bam”, Journées Nationales de la Géotechnique et de la Géologie de l’ingénieur, 2006
 • اميني حسيني، ک. و حسيني، م.، “مروري بر طرحها و برنامه هاي طرح جامع مديريت بحران شهر”، پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE5)، ‏۱۳۸۶
 • موسوي، ف.، اميني حسيني،ك. و شيعه، ا.، اسماعيل، “تحليل آسيب پذيري كالبدي-فضايي شهر چالوس در بحران ناشي از زلزله به روش”AHP، پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE5)، ۱۳۸۶
 • اميني حسيني، ک. و غفوري زرندي، ع.، “بررسي وضعيت مدارس و مراكز درماني- امدادي منطقه چهار شهري تهران از ديدگاه مديريت بحران لرزه اي”، پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE5)، ۱۳۸۶
 • Pellet and K. Amini Hosseini (2007)” Variation of Acoustic Emission and Shear Wave Velocity of Lavasan Granite Under Uniaxial Compression Test”, 5th Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE5);
 • Amini Hssseini (2007) “Evaluation Of Old Urban Structures And Emergency Road Networks Vulnerabilities To A Potential Earthquake In Tehra” , 5th Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE5);
کنفرانس های داخلی
 • اميني حسيني، ک. “خطر فرونشست زمين در مناطق شهري در اثر وجود قنوات و فضاهاي زيرزميني”، همايش ملي سلامت شهري، ۱۳۸۹
 • حسینی، م. و اميني حسيني،  ک.، “مروري بر طرح بهينه سازي واكنش اضطراري در طي ۷۲ ساعت اوليه پس از وقوع زلزله در تهران”، همايش ملي سلامت شهري، ۱۳۸۹
 • اميني حسيني، ک.، “بررسي مولفه هاي مديريت جامع بحران زلزله همايش ملي سلامت شهري”، ۱۳۸۹
 • حسيني، م. و اميني حسيني، ک. “برنامه ريزي جامع مديريت خطرپذيري و بحران، مطالعه موردي شهر تهران”، كارگاه آموزشي تخصصي مباني مديريت خطرپذيري و بحران، ۱۳۸۶
 • اميني حسيني، ک.، “بررسي مخاطرات زمين شناختي و اثرات ثانويه زلزله”، كارگاه آموزشي تخصصي مباني مديريت خطرپذيري و بحران، ۱۳۸۶
 • اميني حسيني، ک. و جعفري، م.، “مروري بر معيارهاي توسعه شهري در مناطق لرزه خيز”، كارگاه آموزشي تخصصي مباني مديريت خطرپذيري و بحران، ۱۳۸۶
 • اميني حسيني، ک.، “مروري بر معيارهاي توسعه شهري به منظور ارتقاي مديريت بحران در مناطق لرزه خيز”، روز ملي ايمني در برابر زلزله، ۱۳۸۶
 • جعفري، م. و اميني حسيني، ک.، “مروري بر مخاطرات زمين شناختي ناشي از زلزله در شهر تهران و اثرات آنها در تدوين معيارهاي توسعه شهري”، ۱۳۸۶
 • اميني حسيني، ك. و حسيني، م.، “مروري بر برنامه توسعه فضاهاي تخليه امن در شهر تهران بر اساس تحليل خطرپذيري لرزه اي”، دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، ۱۳۸۶

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • مبانی مدیریت بحران
 • مخاطرات زمین شناختی
 • مدیریت ریسک و بحران

فعالیت‌های اجرایی

 • رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳و از ۱۳۹۴- تاکنون
 • دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • معاون برنامه­ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
 • مدیر گروه برنامه ریزی شهری – منطقه ای پژوهشگاه از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳- تاکنون
 • مشارکت در راه اندازی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (۱۳۸۳)
 • مشارکت در تدوین سند پشتیبان برای تهیه و تصویب سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش اثرات سوانح طبیعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۳)

عضویت‌ها

 • عضو هیات تحریه مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • عضویت در هیاتهای علمی – اجرایی، انجمنهای علمی و شوراهای پژوهشگاه