نام و نام خانوادگی: کامبد امینی حسینی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
سمت: رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران، سرپرست گروه مطالعات شهری – منطقه ای
نشانی الکترونیک: kamini@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۴
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰-داخلی ۶۵۳
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱

تحصیلات

 • دکترا: زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱

عنوان رساله دکترا: بررسی رفتار دینامیکی توده سنگ های درزه دار

 • کارشناسی ارشد: زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳

عنوان پایان­ نامه کارشناسی ارشد: مطالعه رفتار پی های عمیق تحت تنش های استاتیکی

 • کارشناسی : زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران (طرحهای جامع مدیریت خطرپذیری و بحران، توسعه سیستمهای برآورد تلفات و خسارات زلزله، توسعه قوانین و مقررات مدیریت بحران در سطوح ملی تا محلی و …)؛
 • برنامه ریزی کاربری زمین مشتمل بر تعیین حریم امن گسترش شهرها و مناطق روستایی، ساخت و ساز در پهنه مخاطرات زمین شناختی، ضوابط و مقررات توسعه شهری – منطقه‏ای در مناطق لرزه خیز؛
 • مطالعه مخاطرات زمین‏شناختی مهندسی، دینامیک سنگ و گسیختگی گسلها.

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
مدلی جدید برای ارزیابی ریسک لرزه­ای بافت­های شهری بر اساس ترکیب موثرترین مولفه­های آسیب­پذیری خطر زلزله مقداد حاجی بابایی ۱۳۹۴
تعیین شاخص­ها و توسعه مدل­های ارتقاء ایمنی کالبد شهر در برابر زلزله هومن معتمد ۱۳۹۰

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

  • Haji Babaii, K. Amini Hosseini and R. Ghayamghamian, “Earthquakr risk assessment in urban fabrics based on physical, socio-economic and response capacity parameters (a case study: Tehran City)”, Natural Hazard, Springer, 2014;
  • Amini Hosseini, Z. Pooyan and S. Hosseinioon, “An investigation on socio-economic aspects of two earthquakes in Iran”, Disasters Journal, ISI, 2013;
  • Mansouri, B. and Amini Hosseini, K. “Development of Residential Building Stock and Population Databases and Modeling”, Natural Hazards Review, ASCE, 2012;
  • Motamed, M. Ashtiany, B. Khazaii, K. Amini Hosseini, “An automated model for optimizing budget allocation in earthquake mitigation scenarios”, Natural Hazard, Springer, 2012;
  • Amini-Hosseini, M.R. Ghayamghamian, “A survey on challenges in reducing the impacts of geological hazards associated with earthquakes in Iran”, Natural Hazards, Springer, ISI, 2012;
  • Pellet, M. Keshavarz, K. Amini Hosseini, “Mechanical damage of a crystalline rock having experienced ultra high deviatoric Stress up to 1.7 GPa”, International Journal of Rock Mechanics, Elsevier, ISI, 2011;
  • Ghafouri Ashtiyani, B.Mansouri, K.Amini Hosseini,R. Nourjou, M. Mousavi, “Building Seismic Loss Model for Tehran using GIS”, Earthquake Spectra,ISI, 2009
  • Amini Hosseini, M.K. Jafari, M. Hosseini, B. Mansouri, S. Hosseinioon, “Development of Urban Planning Guidelines for Improving Emergency Response Capacities in Seismic Areas of Iran”, Disasters Journal, ISI, 2009
  • Pellet, K.Amini Hosseini, M.K. Jafari,  M. R. Mahdavifar, M. Keshavarz Bakhshayesh,F. Zohra Zerfa, “Geotechnical Performance of Qanats during the 2003 Bam, Iran”, Earthquake Spectra, ‏ISI, 2005

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 توسعه مدل تجربی برای برآورد تلفات و خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله به منظور استفاده در سامانه های برآورد سریع خسارات فیروزی کرمانشاهی عرفان 1401
2 ارزیابی و تولید محتوی آموزشی برای ارتقای سطح آمادگی عموم مردم در برابر زلزله استوار ایزدخواه یاسمین,اسکندری ملیحه,پوربیرانوند شاهرخ,حشمتی ویدا,مهشادنیا لیلا 1401
3 ارائه مدلی برای ارتقای تاب آوری در برابر زلزله در سطح محله با نگرشی بر ظرفیت سازی برای مدیریت بحران اصلانی فرشته 1400
4 توسعه راهکارهای ارتقا تاب‌آوری شبکه راه های درون شهری در برابر زلزله چاوشی امیرپوریا,حسینی سید محمود 1398
5 ارائه مدلی برای تعیین شاخص ایمنی بافت های شهری در برابر زلزله بر اساس ترکیب پارامترهای موثر در خطر پذیری لرزه ای حاجی بابایی مقداد,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1395
6 توسعه معیارهای گسترش وبهسازی شهری درنواحی لرزه خیز جعفری محمدکاظم,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1393
7 تعیین شاخص ها ومعیارهای ارتقاء سطح ایمنی کالبدی شهردربرابرزلزله (مطالعه موردی بخشی ازمنطقه 17شهرداری تهران) خزایی بیژن,معتمد هومن,منصوری بابک 1392
8 توسعه روش ارزیابی بافتهای آسیب پذیر شهری در مناطق لرزه خیز مطالعه موردی بخشی از منطقه 17شهر تهران حسينيون سولماز,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1390
9 بررسی خطر فرونشست زمین با نگرش ویژه بر تأثیر زلزله جعفری محمدکاظم 1389

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • مبانی مدیریت بحران
 • مخاطرات زمین شناختی
 • مدیریت ریسک و بحران

فعالیت‌های اجرایی

 • رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳و از ۱۳۹۴- تاکنون
 • سرپرست گروه مطالعات شهری – منطقه ای
 • دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • معاون برنامه ­ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
 • مدیر گروه برنامه ریزی شهری – منطقه ای پژوهشگاه از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳- تاکنون
 • مشارکت در راه اندازی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (۱۳۸۳)
 • مشارکت در تدوین سند پشتیبان برای تهیه و تصویب سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش اثرات سوانح طبیعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۳)

عضویت‌ها

 • عضو هیات تحریه مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • عضویت در هیات های علمی – اجرایی، انجمن های علمی و شوراهای پژوهشگاه