نام و نام خانوادگی: مرتضی بسطامی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: مدیر گروه شریانهای حیاتی
نشانی الکترونیک: m.bastami@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۹
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۲۰
دورنگار:

تحصیلات

 • دکتری ، دانشگاه کوبه ۱۳۸۶
  عنوان رساله:Seismic Reliability of Supply Power Systems Based on probabilistic Approach
 • کارشناسی ارشد ، دانشگاه شریف ۱۳۷۸
  عنوان پایان نامه:”رفتار سکوهای ثابت فولادی دریایی تحت اثر زلزله با مطالعه موردی پروژه نفتی پارس جنوبی
 • کارشناسی ،دانشگاه تبریز ۱۳۷۶

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مهندسی زلزله شریان های حیاتی
 • بتن های با مقاومت بالا
 • بیمه و اقتصاد زلزله
 • روش های برآورد تلفات انسانی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Farhad Aslani and Morteza Bastami, Relationship between Deflection and Crack Mouth Opening Displacement of Self-Compacting Concrete Beams with and without Fibers, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Volume 22, Issue 11, 2015. (ISI)
 • Bastami, M. Baghbadrani, F. Aslani, Performance ofnano-silica modified high strength concrete at elevated temperatures, Construction and Building Materials, 2014. (ISI)
 • Bastami, M. Kowsari, Seismicity and Seismic Hazard Assessment for Greater Tehran Region Using Gumbel First Asymptotic Distribution, Structural Engineering and Mechanics, 2014. (ISI)
 • Bastami, M. Hajihasani, Input Waves for Seismic Design of Power Substation Equipment for Near and Far Iranian Earthquake Records, International Journal of Civil Engineering, 2014. (ISI)
 • Farhad Aslani and Morteza Bastami, Constitutive Relationships for Normal- and High-Strength Concrete at Elevated Temperatures, ACI Materials Journal, VOL. 108, NO. 4, pp355-364, July-August 2011 (ISI)
 • Chaboki-Khiabani, Bastami, M. Baghbadrani, M. Kordi, Optimization of the Concrete Mix Proportions Centered on Performance after Exposure to High Temperature, Advanced Materials Research, Volumes 268 – ۲۷۰, pp 372-376, 2011. (Scopus, ISI)
 • Bastami, A. Chaboki-Khiabani, M. Baghbadrani, M. Kordi, Performance of High Strength Concretes at Elevated Temperatures, Scientia Iranica, 2011 (ISI).
 • Bastami, M. and Aslani, F., M. Esmaeilnia Omran, High Temprature mechanical properties of Concrete, International Journal of Science and Technology, Vol. 8, No. 4, Dec. 2010 (ISI).
 • Bastami, M. and Aslani, F., Preloaded High-Temperature Constitutive Models and Relationships for Concrete, Scientia Iranica, 2010 (ISI).
 • Bastami, Constitutive Model for HSC Confined by UHS and NS Transverse Reinforcements under Cyclic and Earthquake Loadings, Journal of seismology and Earthquake Engineering, Vol. 12, No.3, 2010 (EBSCO, ISC).

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • مهندسی زلزله شریان های حیاتی
 • اثر زلزله بر سازه های ویژه

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس اداره پروژه های عمرانی و دفتر فنی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از ۱۳۹۰ تا کنون (طی دو حکم)
 • مشاور رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در طراحی و ساخت آزمایشگاههای پیشرفته مهندسی زلزله ۹۳-۱۳۹۱
 • مدیر پروژه طراحی و ساخت آزمایشگاههای پیشرفته مهندسی زلزله از۱۳۹۰ تاکنون
 • مدیر توسعه و احداث ایستگاه های باند پهن لرزه نگاری از۱۳۹۳ تاکنون
 • مدیر و عضو تحریریه مجله “پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله” ۹۴-۱۳۹۲
 • Executive Editor: Journal of Earthquake Engineering and Seismology ) 2011-2015)

عضویت‌ها

 • عضو تحریریه مجله Journal of Earthquake Engineering and Seismology  از سال ۱۳۹۰ تاکنون
 • عضو تحریریه مجله ” پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله” از سال ۱۳۹۲ تا کنون