نام و نام خانوادگی: سید مجتبی موسوی
رتبه علمی: استادیار
سمت: عضو هیأت علمی
نشانی الکترونیک: moosavi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۳
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۴۶
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵
سید مجتبی موسوی

تحصیلات

 • دکتری مهندسي عمران- زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، ۱۳۸۹

عنوان رساله: تمهیدات مهندسی پی برای ساخت و ساز در پهنه های گسلی شیب لغز فعال

 • کارشناسی ارشد خاك و پي، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۸۳
  عنوان پایان نامه: مدل­سازی عددی توده سنگ درزه دار تکیه ­گاه های سدهای بتنی قوسی تحت بارگذاری دینامیکی
 • کارشناسی مهندسي عمران- عمران، دانشگاه تهران- دانشكده فني، ۱۳۸۰

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مخاطرات گسلش سطحی بر ساختمان ها، زیر ساخت ها و شریان های حیاتی
 • اثرات ساختگاهی
 • طیف ویژه ساختگاه برای ساختمان های بلند مرتبه و سازه های خاص
 • مدل­ سازی فیزیکی با سانتریفیوژ

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه نام دانشجو سال راهنما / مشاور دانشگاه
بررسی آزمایشگاهی اثرات گسلش سطحی بر خطوط لوله مدفون مقید علی مقیمی ۱۳۹۵ راهنما پژوهشگاه
بررسی اثرات گودبرداری عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه آتنا خوانین زاده ۱۳۹۵ راهنما پژوهشگاه
کاهش مخاطرات گسلش شیب لغز بر ساختمان ها با استفاده از پی های ویژه مهتاب شیروی ۱۳۹۵ راهنما مازندران
بررسی خرابی پل های بتنی راه آهن حسام الدین دارایی قادیکلایی ۱۳۹۵ راهنما موسسه آموزش عالی طبری
بررسی اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه ساختمان های بلندمرتبه: مطالعه موردی ساختگاه­ های ساحلی غرب مازندران سید رضا صالحی مشهد سری ۱۳۹۴ راهنما مازندران
بررسی آزمایشگاهی اثرات گسلش معکوس بر لوله­ های مدفون فولادی پیمان احمدی ۱۳۹۴ راهنما مازندران
بررسی آزمایشگاهی اثرات تغییر شکل دائمی زمین بر شریان­های حیاتی مرتضی قلندی ۱۳۹۴ راهنما مازندران
بررسی آزمایشگاهی اثرات گسلش معکوس بر لوله­ های پلی اتیلن مدفون خدیجهه علی نژاد ۱۳۹۴ راهنما مازندران
تاثیر سطح آب مخزن در پاسخ دینامیکی غیر خطی در سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد- مخزن- فونداسیون مژده سجادی لاریجانی ۱۳۹۴ مشاور مازندران
تحلیل لرزه­ای سدهای بتنی وزنی تحت تکانه­ های حوزه دور و نزدیک عرفان اصغری ۱۳۹۴ مشاور مازندران
رفتار خطوط لوله گاز مدفون تحت اثر جنبش نیرومند زمین مهدی حسین زاده ۱۳۹۴ راهنما آزاد اسلامی آمل
طیف طرح ویژه برای ساختمان­های بلندمرتبه در ساختگاه­ های با آبرفت عمیق میر عمادالدین سمیعی کاشی ۱۳۹۴ راهنما آزاد اسلامی همدان
بررسی اثرات گسلش معکوس بر شریان­های حیاتی سلمان نوری کجوریان ۱۳۹۳ راهنما آزاد اسلامی علوم و تحقیقات همدان
بررسی اثرات حوزه نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه سید امید حسینیان آقاملکی ۱۳۹۳ راهنما آزاد اسلامی بروجرد
بررسی مشخصات سنگ بستر لرزه ای و اثرات آن بر طیف طرح ویژه ساختگاه ساختمانهای بلندمرتبه مجید ریحانی ۱۳۹۲ راهنما آزاد اسلامی علوم و تحقیقات همدان

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Fadaee M, Jafari M.K., Kamalian M. , Shafiee A., Mousavi S.M, ” Feasibility study of fault rupture deviation by slurry wall”, International Journal of Civil Engineering, VOL11, NO.2, 2013
 • Moosavi S.M., Jafari M.K., Kamalian M., Shafiee A. ,”Experimental Investigation of Reverse Fault Rupture – Rigid Shallow Foundation Interaction”, International Journal of Civil Engineering, VOL8, NO.2, 2010
ژورنال های علمی– پژوهشی
ژورنال های علمی– ترویجی
کنفرانس های بین المللی
 • Ahmadi M, Moosavi S.M, Jafari M.K.,” Water Content Effect on the Fault Rupture Propagation Through Wet Soil-Using Direct Shear tests”, A. Ferrari and L. Laloui (eds.), Advances in Laboratory Testing and Modelling of Soils and Shales (ATMSS), Springer Series in Geomechanics and Geoengineering,DOI 10.1007/978-3-319-52773-4_14, 2017.

 • Moosavi M., Kiany MR., Jafari MK & Ahmadnezhad M., 2015; “The Effects of Soil Thickness on Reverse Fault Rupture Propagation”, 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7).
 • Moosavi M., Etezadi M; 2015; “Site-Specific Spectra Considerations for High-Rise Buildings”, 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7).
 • Moosavi M., Jafari MK;” Investigation of Reverse Fault Rupture – Shallow Foundation Intreaction”; Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Tstanbul 25-29 Aug 2014.
 • Moosavi M., Jafari MK; 2013; “Experimental Investigation of Surface Fault Rupture Hazard Mitigation”, Proceedings of the 5th International Young Geotechnical Engineers’ Conference – ۵th iYGEC 2013 Edited by Y.-J. Cui et al. © ۲۰۱۳٫ The authors and IOS Press. doi:10.3233/978-1-61499-297-4-523
 • Moosavi M., Jafari MK.; 2012, “Investigation of the surface Fault Rupture Hazard Mitigation by Geosynthetics”, 15 WCEE Lisbona, 2012.
 • Moosavi ,2011;” Investigation of the Surface Fault Rupture Mitigation by Numerical Modeling”, 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE6).
 • Jafari MK. and Moosavi M. (2008) Lessons to be learned from Surface Fault Ruptures in Iran Earthquakes, 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell, Arlington, VA (USA)
 • احمدی، محمد؛ جعفری، سیدکاظم؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “بررسی اثر رطوبت بر پارامترهای مقاومتی خاک دانه ای با نگرشی بر کاربرد آن در مدلسازی فیزیکی در محیط ۱g” 1395، پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، تهران.
 • شیروی، مهتاب؛ موسوی، سیدمجتبی؛ ” پهنه بندی سرعت موج برشی آبرفت در بابلسر”؛ ۱۳۹۴، هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7).
 • صالحی، سید رضا؛ موسوی، سیدمجتبی؛ ” بررسی اثرات جهت پذیری بر طیف ویژه ساختگاه: مطالعه موردی ساختگاه ­های ساحلی استان مازندران” ؛۱۳۹۴، هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7).
 • حسینیان آقاملکی، سید امید؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “بررسی اثرات زلزله حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه”؛ ۱۳۹۴، هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7).
 • نوری کجوریان، اردشیر؛ موسوی، سیدمجتبی؛ نوری کجوریان، سلمان؛ “مدلسازی عددی اثرات گسلش معکوس بر شریان های حیاتی”؛ ۱۳۹۴، هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7).
 • نوری کجوریان، سلمان؛ موسوی، سیدمجتبی؛ نوری کجوریان، اردشیر؛ “مدلسازی فیزیکی اثرات گسلش معکوس بر شریان های حیاتی”؛ ۱۳۹۴، هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7).
 • صالحی مشهدسری، سید رضا؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “بررسی اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه ساختمان های بلند مرتبه: مطالعه موردی ساختگاه های ساحلی مازندران”، ۱۳۹۴، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز.
 • نوری کجوریان، اردشیر؛ موسوی، سیدمجتبی؛ نوری کجوریان، سلمان؛ “مدلسازی عددی اثرات گسلش معکوس بر شریان های حیاتی”؛ ۱۳۹۴، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز.
 • نوری کجوریان، سلمان؛ موسوی، سیدمجتبی؛ نوری کجوریان، اردشیر؛ “مدلسازی فیزیکی اثرات گسلش معکوس بر شریان های حیاتی”؛ ۱۳۹۴، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز.
 • حسینیان آقاملکی، سید امید؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “بررسی اثرات پریود پالس حوزه نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه” ؛ ۱۳۹۴، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز.
 • علینژاد، خدیجه؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “بررسی عددی اثرات گسلش معکوس بر لوله های مدفون گاز از جنس پلی اتیلن”؛ ۱۳۹۴، ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، تهران.
 • نوری کجوریان، سلمان؛ موسوی، سیدمجتبی؛ نوری کجوریان، اردشیر؛ “مدلسازی فیزیکی اثرات گسلش معکوس بر شریان های حیاتی”؛ ۱۳۹۳، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه.
 • موسوی، سید مجتبی؛ جعفری، محمدکاظم؛ “مدلسازی فیزیکی کاهش خطر گسلش سطحی با استفاده از ژئوگرید”؛ ۱۳۹۳، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل.
 • موسوی، سیدمجتبی؛ ” ملاحظات استخراج طیف ویژه ساختگاه برای ساختمان های بلند مرتبه” ؛ ۱۳۹۳، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه.
 • شیروی، مهتاب؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهربابلسر”؛ ۱۳۹۳، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه.
 • شیروی، مهتاب؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “پهنه بندی ژئوتکنیکی شهربابلسر”؛ ۱۳۹۳، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه.
 • صالحی، سید رضا؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “بررسی اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه: مطالعه ساختگاه های ساحلی مازندران”؛ ۱۳۹۳، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه.
 • حسینیان آقاملکی، سید امید؛ موسوی، سیدمجتبی؛ “بررسی اثرات حوزه نزدیک برطیف ویژه ساختگاه” ؛ ۱۳۹۳، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه.
 • موسوی، سید مجتبی؛ جعفری، محمد کاظم؛ فدایی، میثم؛ “ملاحظات ساخت و ساز در پهنه های گسلش فعال”؛ ۱۳۹۱، اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال، تبریز.
 • موسوی، سید مجتبی؛ جعفری، محمدکاظم؛ کمالیان، محسن؛”تمهیدات ویژه در ساخت و ساز ایمن بر پهنه های گسلش فعال”، ۱۳۹۰، ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE6).
کنفرانس های داخلی
 • خدیجه، علی نژاد ؛ موسوی، سیدمجتبی؛ ” بررسی اثرات سربار در مخاطرات ناشی از گسلش سطحی بر لوله های مدفون پلی اتیلن”؛ ۱۳۹۴، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، مازندران.
 • خدیجه، علی نژاد ؛ موسوی، سیدمجتبی؛ ” بررسی اثرات قطر لوله در مخاطرات ناشی از گسلش سطحی بر لوله های مدفون پلی اتیلن”؛ ۱۳۹۴، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، مازندران.
 • احمدی، پیمان؛ موسوی، سیدمجتبی؛ ” بررسی اثرات سربار در مخاطرات ناشی از گسلش سطحی بر لوله های مدفون فولادی”؛ ۱۳۹۴، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، مازندران.
 • احمدی، پیمان؛ موسوی، سیدمجتبی؛ ” بررسی قطر لوله در مخاطرات ناشی از گسلش سطحی بر لوله های مدفون فولادی”؛ ۱۳۹۴، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، مازندران.
 • قلندری، مرتضی؛ موسوی، سید مجتبی؛ ” بررسی اثر سربار بر پاسخ لوله های مدفون تحت بارگذاری محوری” ۱۳۹۴، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، مازندران.
 • قلندری، مرتضی؛ موسوی، سید مجتبی؛ ” بررسی اثر پاسخ لوله های مدفون تحت تغییرشکل ماندگار طولی زمین” ۱۳۹۴، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، مازندران.
 • موسوی، سید مجتبی؛ احمدی، محمد تقی؛” بررسي كارايي  روشهاي عددي در مدلسازي تونلها و سازه هاي زير زميني ” ۱۳۸۲– شمشمين كنفرانس تونل ايران.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • مکانیک خاک پیشرفته
 • طراحی لرزه ای سازه های ویژه
 • ژئوتکنیک لرزه ای
 • سمینار

فعالیت‌های اجرایی

 • مسوول راه اندازی سانتریفیوژ

عضویت‌ها

 • انجمن ژئوتکنیک ایران
 • انجمن مهندسی زلزله ایران