نام و نام خانوادگی: فرج اله عسکری
رتبه علمی: دانشیار
سمت: رییس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
نشانی الکترونیک: askari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۸
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۲۱
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵
فرج اله عسکری

تحصیلات

 • دکتری مهندسی عمران – مهندسی خاک و پی، دانشکده فنی تهران، ۱۳۷۸

عنوان رساله: “تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای همگن و ناهمگن در حالات استاتیکی و دینامیکی به روش آنالیز حدی”

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی خاک و پی، دانشکده فنی تهران، ۱۳۷۲
  عنوان پایان نامه: “بررسی تجربی پدیده واگرایی در خاکهای رسی”
 • کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی تهران، ۱۳۶۸

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • حالات حدی در مکانیک خاک و کاربرد آنها در مسائل لرزه‌ای
 • کاربرد روش های آماری و تئوری اعتمادپذیری در مسائل مهندسی ژئوتکنیک
 • تغییر مکان لرزه­ ی شیب ها
 • ضوابط ساخت و ساز بر روی شیب ها از دیدگاه ژئوتکنیکی
 • تحلیل سه بعدی مسائل پایداری در مهندسی ژئوتکنیک
 • روش های تعیین پتانسیل روانگرایی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
توسعه و كاربرد روش سازگاري در بررسي پايداري لرزه اي شيرواني ها محمد رضا آروين ۱۳۹۰ راهنما
بررسي ظرفيت باربري پي هاي مستطيلي واقع در مجاورت شيرواني هاي خاكي تحت اثر بار خارج از مركز نويد گنجيان ۱۳۸۸ مشاور
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه نام دانشجو سال راهنما / مشاور
ارزيابي لرزه­ اي خاكريزهاي خاك مسلح بر اساس محاسبه قابليت اطمينان ايمان آزادي ۱۳۹۲ راهنما
تحليل حدي مرز بالا براي پايداري پي­ هاي مجاور شيب با استفاده از روش اجزاء محدود سيد مجتبي اصل مند ۱۳۹۲ مشاور
ارزيابي پايداري لرزه­ اي خاكريزهاي خاك مسلح به روش آناليز حدي مرز بالا پيمان درگاهي ۱۳۹۲ راهنما
تغييرمكان لرزه­ اي ديوارهاي حائل مسلح در حضور سربار بر اساس روش آناليز حدي محمد مهدي امين پور ۱۳۹۲ مشاور
بررسي ظرفيت باربري پي­هاي نواري واقع در مجاورت شيرواني هاي خاكي به روش مرز پايين تحليل حدي جواد مفيدي روچي ۱۳۹۱ مشاور
استفاده از روش اجزاء محدود در تحليل سه بعدي پايداري شيرواني هاي تحت بار منفرد به روش تحليل حدي مرز پايين كيوان زارع رامي ۱۳۹۱ مشاور
مطالعه تحليلي تغييرمكان لرزه اي ديوارهاي حائل مسلح شده بر اساس روش آناليز حدي محمد مجلل ۱۳۹۰ مشاور
تحليل سه بعدي نيروي رانش محرك ناشي از بار پي منفرد در بالاي ديوارهاي نگهبان جلال الدين فاطمي ۱۳۹۰ مشاور
تحليل سه بعدي نيروي رانش محرك ديوارهاي نگهبان به روش آناليز حدي مرز بالا محمود شفيعي ۱۳۹۰ مشاور
تاثير عدم قطعيت­ ها در مطالعه موردي سد خاكي گتوند به روش مونت كارلو محمد مقدرپور ۱۳۹۰ راهنمای مشترک
تحليل سه بعدي شيرواني­ هاي خاك مسلح به روش آناليز حدي مرز بالا با استفاده از بلوك هاي لايه­ اي هادي زهدي توسلي ۱۳۸۸ راهنمای مشترک
بررسي ظرفيت باربري لايه هاي خاك واقع بر بستر سنگي به روش تحليل حدي مرز بالا رضا افشار مازندران ۱۳۸۸ راهنما
ارزيابي ظرفيت باربري لرزه­ اي پي هاي نواري زبر با استفاده از روش خطوط مشخصه ابوالفضل رستگار ۱۳۸۷ مشاور
تحليل سه بعدي پايداري شيرواني­ ها به روش آناليز حدي مرز بالا با استفاده از بلوك هاي لايه­ اي هادي محمدزاده رومياني ۱۳۸۷ مشاور
تحليل پايداري سه بعدي شيرواني­ ها بر اساس مكانيسم گسيختگي چرخشي مسعود فاضلي نيا ۱۳۸۵ مشاور
تحليل سه بعدي پايداري شيرواني­ هاي مقعر در پلان با استفاده از روش آناليز حدي مرز بالا رضا يگانه خاكسار ۱۳۸۵ مشاور
بررسي پتانسيل روانگرايي خاك­ هاي ماسه ­اي لاي­دار با استفاده از آزمايش­ هاي سه محوري تناوبي اميد نوروزي ۱۳۸۳ مشاور
نقشه ­هاي پهنه بندي شتاب طيفي و تحليل خطر احتمالي خطر با رابطه هاي كاهندگي طيفي براي گستره شهر تهران سيد امير رضا مجد جباري ۱۳۸۳ مشاور
بررسي آزمايشگاهي بار حدي پي هاي واقع بر بالادست شيرواني­ ها در حالت سه بعدي اميرحسين بزرگ حداد ۱۳۸۲ مشاور
محاسبه ضرايب ظرفيت باربري پي­ هاي نواري در مجاورت شيرواني ها با روش خطوط مشخصه نيما فرنيا ۱۳۸۲ راهنما
تحليل سه بعدي پايداري شيرواني­ هاي قوس دار در پلان به روش آناليز حدي مرز بالا نويد گنجيان ۱۳۸۲ مشاور
تاثير فشار آب حفره اي بر پايداري شيرواني­ ها جواد نخعي ۱۳۸۱ مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Farzaneh, O., Askari, F., & Fatemi, J. (2014). Active earth pressure induced by strip loads on a backfill. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 12(4 B), 281-291.
 • Mofidi, J., Farzaneh, O., & Askari, F. (2014). Bearing Capacity of Strip Footings near Slopes Using Lower Bound Limit Analysis. Civil Engineering Infrastructures Journal, 47(1), 89-109.
 • Nadi, B., Askari, F., & Farzaneh, O. (2014). SEISMIC PERFORMANCE OF SLOPES IN PSEUDO-STATIC DESIGNS WITH DIFFERENT SAFETY FACTORS. Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering, 38(C2), 465.
 • Totonchi, A., Askari, F., & Farzaneh, O. (2014). SEISMIC STABILITY ANALYSIS OF THREE DIMENSIONAL SLOPES USING ACCEPTABLE STRESS FIELDS*. Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering, 38(C1), 37.
 • Askari, F., Arvin, M. R., & Farzaneh, O. (2013). Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability. International Journal of Civil Engineering, Transaction B: Geotechnical Engineering, 11(2), 133-140.
 • Mojallal, M., Ghanbari, A., & Askari, F. (2012). A new analytical method for calculating seismic displacements in reinforced retaining walls. Geosynthetics International, 19(3), 212-231.
 • Arvin, M. R., Askari, F., & Farzaneh, O. (2012). Seismic behavior of slopes by lower bound dynamic shakedown theory. Computers and Geotechnics, 39, 107-115.
 • Arvin, M. R., Askari, F., & Farzaneh, O. (2012). Static and dynamic bearing capacity of strip footings, under variable repeated loading. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 36(1), 19-31.
 • Askari, F., Totonchi, A., & Farzaneh, O. (2012). 3D stability analysis of convex slopes in plan view using lower bound linear finite element. International Journal of Civil Engineering, 10(2), 112-123.
 • Totonchi, A., Askari, F., & Farzaneh, O. (2012). Analytical Solution Of Seismic Active Lateral Force In Retaining Walls Using Stress Fields. Iranian Journal Of Science And Technology Transaction B-Engineering, 36(C2), 195-207.
 • Totonchi, A., Askari, F., & Farzaneh, O. (2012). 3d Stability Analysis Of Concave Slopes In Plan View Using Linear Finite Element And Lower Bound Method. Iranian Journal Of Science And Technology Transaction B-Engineering, 36(C2), 181-194.
 • Askari, F., Dabiri, R., Shafiee, A., & Jafari, M. K. (2011). Liquefaction resistance of sand-silt mixtures using laboratory based shear Wave velocity. International Journal of Civil Engineering, 9(2), 135-144.
 • Dabiri, R., Askari, F., Shafiee, A., & Jafari, M. K. (2011). Shear Wave Velocity-Based Liquefaction Resistance Of Sand-Silt Mixtures: Deterministic Versus Probabilistic Approach. Iranian Journal Of Science And Technology Transaction B-Engineering, 35(C2), 199-215.
 • Miraboutalebi, M., Askari, F., & Farzaneh, O. (2011). Effect of bedrock inclination on seismic slope stability according to Iran seismically data. International Journal of Civil Engineering, 9(4).
 • Farzaneh, O., Ganjian, N., & Askari, F. (2010). Rotation–translation mechanisms for upper-bound solution of bearing capacity problems. Computers and Geotechnics, 37(4), 449-455.
 • Ganjian, N., Askari, F., & Farzaneh, O. (2010). Influences of nonassociated flow rules on three-dimensional seismic stability of loaded slopes. Journal of Central South University of Technology, 17(3), 603-611.
 • Askari, F., & Farzaneh, O. (2008). Pore water pressures in three dimensional slope stability analysis. International Journal of Civil Engineering, 6(1), 10-23.
 • Farzaneh, O., Askari, F., & Ganjian, N. (2008). Three-dimensional stability analysis of convex slopes in plan view. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 134(8), 1192-1200.
 • Farzaneh, O., & Askari, F. (2003). Three-dimensional analysis of nonhomogeneous slopes. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 129(2), 137-145.
 • Askari, F., & Farzaneh, O. (2003). Upper-bound solution for seismic bearing capacity of shallow foundations near slopes. Geotechnique, 53(8), 697-702.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Askari, F. (2014). Seismic Three-Dimensional Stability of Concave Slopes by Lower Bound Limit Analysis. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 16(1), 39-50.
 • Askari, F. (2013). Seismic Three Dimensional Stability of Reinforced Slopes. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 15(2), 111-119.
 • Moghadaripour, M., Askari, F., & Shafiee, A. (2013). Application of Reliability in Stability Analysis of an Earth Dam. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 15(3-4), 171-182.
 • Askari, F., Azadi, A., Davoodi, M., Ghayamghamian, M. R., Haghshenas, E., Hamzeloo, H., … & Sohrabi-Bidar, A. (2004). Preliminary seismic microzonation of Bam. J Seismol Earthq Eng, 5, 69-80.
 • Askari, F., Dabiri, R., Shafiee, A., & Jafari, M. K. (2011). Effects of Non-Plastic Fines Content on Cyclic Resistance and Post Liquefaction of Sand-Silt Mixtures Based on Shear Wave Velocity. JSEE-Journal of Seismology and Earthquake Engineering.
 • Dabiri, R., F. Askari, A. Shafiee, And Mk Jafari. “New Probabilistic Approach For Liquefaction Resistance Of Sand-Silt Mixtures Using Laboratorybased Shear Wavevelocity.”  ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING) (2011): 619-636.
 • میرابوطالبی – مسعود، عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. (۱۳۹۱). “ارائه روابطي براي تعيين تغيير مكان لرزه­اي ماندگارشيرواني ها براساس داده هاي لرزه خيزي ايران”. نشريه دانشگاه صنعتي شريف، ۲۸-۲(۱)، ۸۱-۸۷٫
 • عسكري – فرج اله، مومني رق آبادي – مهدي، فرزانه – اورنگ. (۱۳۹۰). “نيروي محرك لرزه اي در ديوارهاي حايل”. نشريه دانشكده فني، ۴۵ (۳)، ۳۲۹-۳۳۳٫
 • گنجیان – نوید، عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. (۱۳۹۰). “معرفي سطوح گسيختگي انتقالي – دوراني و كاربرد آنها در مسائل ظرفيت باربري”. نشريه دانشگاه صنعتي شريف، ۲۷-۲ (۱)، ۲۱-۳۱٫
 • محمدزاده رومياني – هادي، عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. (۱۳۹۰). “تحليل پايداري شيرواني­هاي خاك مسلح به روش آناليز حدي مرز بالا”. نشريه دانشكده فني، ۴۵ (۶)، ۶۹۷-۷۰۷٫
 • میرابوطالبی – مسعود، عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. (۱۳۹۰). “اثر شيب سنگ بستر بر پايداري لرزه­اي شيرواني ها براساس داده هاي لرزه خيزي ايران”. نشريه دانشكده فني، ۴۵ (۲)، ۱۹۱-۲۰۱٫
 • عسكري – فرج اله، گريواني – هادي. (۱۳۸۹). “خطر روانگرايي در تهران بر اساس تجزيه و تحليل مطالعات انجام شده در گذشته”. فصلنامه علمي پژوهشي علوم زمين، ۷۷، ۴۷-۵۶٫
 • فرزانه – اورنگ. عسكري – فرج اله، بيگانه خاكسار – رضا. (۱۳۸۹). “ظرفيت باربري پي­هاي واقع بر شيرواني­هاي مقعر در پلان به روش آناليز حدي مرز بالا”. نشريه دانشكده فني، ۴۴ (۲)، ۲۱۵-۲۲۴٫
 • عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. فاضلي نيا – مسعود. (۱۳۸۹). “تحليل پايداري سه بعدي شيرواني­ها بر اساس مكانيسم گسيختگي چرخشي”. نشريه دانشكده فني، ۷۳ (۶)، ۸۳-۹۱٫
 • عسكري – فرج اله، قاسمی – امیر. (۱۳۸۸). “پهنه بندي خطر روانگرايي استان لرستان”. نشريه دانشكده فني، ۴۳ (۱)، ۹۵-۱۰۳٫
 • عسكري – فرج اله، گريواني – هادي. حق شناس – ابراهيم. (۱۳۸۸). “پهنه بندي خطر روانگرايي در جزيره قشم و ريزپهنه بندي آن در شهرهاي قشم و درگهان”. نشریه زمين شناسي مهندسي، ۲ (۳ و ۴)، ۵۳-۶۸٫
 • فرزانه – اورنگ. عسكري – فرج اله، بزرگ حداد – امير حسين. (۱۳۸۸). “بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي­هاي منفرد قرار گرفته در بالادست شيرواني ها”. نشريه دانشكده فني، ۴۳ (۱)، ۸۵-۹۳٫
 • اورنگ – فرزانه، عسكري – فرج اله. (۱۳۸۶). “ضريب اطمينان در تحليل پايداري شيرواني­ها تحت اثر بار متمركز”. نشریه دانشكده فني، ۴۱ (۶)، ۷۶۵-۷۷۳٫
 • گنجیان – نوید، عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. (۱۳۸۶). “تحليل پايداري شيرواني هاي قوس دار در پلان به روش آناليز حدي”. نشریه امیرکبیر، ۱۸ (۶۶)، ۱-۹٫
 • عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ، ميرابوطالبي مسعود. (۱۳۸۴). “ظرفيت باربري لرزه اي شالوده­هاي سطحي با در نظر گرفتن اينرسي توده خاك”. نشريه دانشكده فني، ۳۹ (۳)، ۳۱۹-۳۲۷٫
 • گنجيان – نويد، فرزانه – اورنگ، عسكري – فرج اله.  (۱۳۸۳). “تحليل سه بعدي پايداري شيرواني­هاي گوشه­دار به روش آناليز حدي مرز بالا”. نشریه دانشكده فني، ۳۸ (۶)، ۸۰۹ -۸۲۱٫
 • عسكري – فرج اله ، فرزانه – اورنگ، نخعي – جواد . (۱۳۸۲). “تاثير فشار آب حفره اي بر پايداري شيرواني­ها در تحليل سه بعدي به روش آناليز حدي مرز بالا”. نشريه دانشكده فني، ۳۷ (۲)، ۲۴۵-۲۵۵٫
 • عسكري – فرج اله ، كسايي – مجيد. (۱۳۸۲). “ارزيابي پتانسيل روانگرايي در بخشي از نواحي جنوب شرقي تهران”. نشريه دانشكده فني، ۳۸ (۲)، ۲۵۷-۲۶۸٫
 • عسكري – فرج اله ، فرزانه – اورنگ. (۱۳۸۱). “تحليل سه بعدي پايداري شيرواني­ها به روش آناليز حدي”. نشریه دانشكده فني، ۳۶ (۳)، ۳۷۱-۳۸۱٫
ژورنال های علمی– ترویجی
 • عسكري – فرج اله، پيمان درگاهي. (۱۳۹۱). “تحليل شبه استاتيكي پايداري شيرواني­ هاي خاك مسلح در حالت كرنش مسلح به روش تحليل”. پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله.
 • عسكري – فرج اله، شجاعي – ابراهيم. (۱۳۹۱). “تعيين سطوح لغزش بحراني در تحليل پايداري شيرواني­ ها با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات”. پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله.
 • علي شفيعي، عسكري – فرج اله ، روزبه دبير. (۱۳۸۷). “بررسي آيين نامه اتحاديه اروپا (Eurocode 8) در ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك ها در جنوب”. پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله.
 • عسكري – فرج اله، دبیری – روزبه، كشاورز بخشايش – محمد. (۱۳۸۵). “مقايسه ارزيابي پتانسيل روانگرايي با روش هاي مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) و اندازه گيري سرعت موج”. ژورنال زلزله شناسي و مهندسي زلزله، ۸ (۲)، ۹۵-۱۰۳٫
 • عسكري – فرج اله، دبيري – روزبه،  بخشايش – محمد كشاورز. (۱۳۸۲). “ارزيابي پتانسيل روانگرايي با استفاده از سرعت موج برشي (مطالعه موردي جنوب تهران)”. پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله.
 • عسكري – فرج اله، كسايي – مجيد. (۱۳۸۱). “ارزيابي نشست ناشي از روانگرايي در خاك هاي ماسه اي”. نشریه بنا.
 • عسكري – فرج اله، سهرابي بيدار –عبداله. (۱۳۷۹). “پهنه بندي زمين شناسي مهندسي استان لرستان مطالعه موردي پهنه بندي خاك هاي واگرا”. پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله.
کنفرانس های بین المللی
 • Farzaneh, O., Mofidi, J., & Askari, F. (2013). Seismic bearing capacity of strip footings near cohesive slopes using lower bound limit analysis. In 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris.
 • Askari, F., Farzaneh, O., & Mohamadzadeh, H. (2010). Three dimensional stability analysis of reinforced slopes. In Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Alexandria (pp. 1674-1677).
 • Ganjian, N., Askari, F., & Farzaneh, O. (2009). Bearing Capacity of Rectangular Foundations near the Slopes with Nonassociated Flow Rules. Forensic Engineering 2009: Pathology of the Built Environment, 265.
 • Askari, F., & Farzaneh, O., F. Moghadam Rad. (2008). Seismic Passive Earth Pressures In Retaining Walls . 5th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE5), Tehran, Iran, At Tehran, Iran, Volume: Proceedings of SEE5, 2008.
 • Ganjian, N, Askari, F., & Farzaneh, O. (2008). 3D Stability Analysis of Corners By the Kinematic Approach. 5th International Conferance LandSlides, Slope Stability and the, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Askari, F., Arvin, M. R. (2001). Seismic Stability Of Slopes By Shakedown Method. 14th European Conf. On Earthquake Engineering, Macedonia, Greece.
 • شجاعي – ابراهيم، عسكري – فرج اله،  فرخي – فرداد. (۱۳۹۰). “پياده سازي الگوريتم اجتماع ذرات براي تعيين سطح شكست بحراني شيرواني هاي خاكي تحت بار لرزه اي”. ششمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE6)، تهران، ایران.
 • گنجيان – نويد، فرزانه – اورنگ، عسكري – فرج اله. (۱۳۸۸). “استفاده از سطوح گسيختگي انتقالي- دوراني در مسائل تحليل حدي مرز بالا”. هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، شیراز، ایران.
 • قضاوي – محمود، عسكري – فرج اله، افضلي راد – مبين. (۱۳۸۷). “بررسي ظرفيت باربري لرزه اي پي­هاي مستقر بر ترانشه اصلاح شده”. اولين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه­اي و سومين كنفرانس ملي مقاوم سازي، تبریز، ایران.
 • عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. (۱۳۸۲). “پايداري استاتيكي و لرزه اي شيرواني­ها تحت اثر بار متمركز”. چهارمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE4). ایران – تهران
 • بصيري طهراني- اميرعباس، عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. (۱۳۸۱). “تحليل حدي ظرفيت باربري پي هاي مجاور شيب”. سومين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران. ایران – تهران
کنفرانس های داخلی
 • عسكري – فرج اله، آزادي – ايمان. (۱۳۹۳). “قابليت اعتماد در ارزيابي پايداري ­ي شيبهاي خاك مسلح”. هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، بابل، ایران.
 • جعفري – محمد كاظم، داودي – محمد، عسكري – فرج اله. (۱۳۹۲). “اثرات زلزله بم از جنبه­ي مخاطرات ژئوتكنيكي”. همايش علمي ۱۰ سال پس از زلزله بم (۱۳۸۲)، تهران، ایران.
 • عسكري – فرج اله، درگاهي – پيمان. (۱۳۹۲). “تعيين و مقايسه ضريب اطمينان پايداري شيرواني خاك مسلح با استفاده از دو روش عددي و تحليل حدي مرز بالا”. همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین کرج، ایران.
 • فاطمي – جلال الدين، عسكري – فرج اله، فرزانه – اورنگ. (۱۳۹۲). “تحليل سه بعدي نيروي رانش محرك خاك ناشي از پي منفرد در بالاي ديوارهاي نگهبان”. اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، اردبیل، ایران
 • فرزانه – اورنگ، عسكري – فرج اله، محمد زاده رومياني – هادي. (۱۳۸۷). “تحليل سه بعدي پايداري شيرواني­هاي خاكي به روش آناليز حدي مرز بالا با فرض بلوك هاي لايه اي”. چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، تهران، ایران.
 • اورنگ – فرزانه، عسكري – فرج اله، فاضلي نيا – مسعود. (۱۳۸۶). “تحليل سه بعدي ظرفيت باربري پي­هاي تحت اثر بار خارج از مركز واقع برروي شيرواني­ها”. سومين كنگره ملي مهندسي عمران، تبریز، ایران.
 • عسكري – فرج اله، شفيعي – علي، دبيري – روزبه. (۱۳۸۶) “تعيين رابطه بين مقاومت روانگرايي مخلوط­هاي ماسه – لاي و سرعت موج برشي (Vs) بر پايه مطالعات آزمايشگاهي”. سومين كنگره ملي مهندسي عمران، تبریز، ایران.
 • مهدي – مومني رق آبادي، عسكري – فرج اله. (۱۳۸۶). “تعيين نيروي محرك وارد بر ديوار حايل در حالت لرزه­اي براي خاكهاي چسبنده با استفاده از روش مرز پائين”. كنفرانس ملي مرمت و بهسازي لرزه­اي ايران، کرمان، ایران.
 • عسكري – فرج اله، عبدالله سهرابي بيدار. (۱۳۷۹). “استفاده از روشهاي زمين شناسي مهندسي براي شناسايي خاك­هاي واگرا (مطالعه موردي – استان لرستان)”. چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تبريز، ايران.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • دینامیک خاک
 • دینامیک خاک ۲
 • مکانیک خاک پیشرفته
 • پی سازی پیشرفته
 • ژئوتکنیک لرزه ای
 • روشهای حدی در مکانیک خاک
 • طراحی لرزه ای سازه های خاص

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • معاون آموزشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • مدیر امورپژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
 • مدیر گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴
 • مدیر گروه زمین‌لغزه و زمین‌شناسی مهندسی پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

عضویت‌ها

 • عضو انجمن فارغ‌التحصيلان دانشکده فنی دانشگاه تهران از بدو تاسیس