نام و نام خانوادگی: محسن کمالیان
رتبه علمی: استاد پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: kamalian@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۲
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۱۷
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵

تحصیلات

 • دکتری مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰
  عنوان رساله: حل عددی مسئله انتشار موج در محیط متخلخل اشباع غیرخطی دو بعدی با ترکیب روشهای اجزاء مرزی و عناصر محدود
 • فوق لیسانس: مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، ۱۳۷۰
  عنوان پایان نامه: بررسی رفتار کیسون‌ها
 • لیسانس: مهندسی عمران،دانشکده فنی دانشگاه تهران ، ۱۳۶۷

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • اثر ساختگاهی
 • ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • روش‌های عددی (اجزاء مرزی، اجزاء محدود غیر خطی)
 • کاربرد روش خطوط مشخصه در مکانیک خاک

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور محل تحصیل
برآورد ظرفیت باربری پی سطحی نواری واقع بر روی خاک دولایه با استفاده از روش خطوط مشخصه محمد رضا لطفی زاده ۱۳۹۴ راهنما دانشگاه آزاد
بررسی رفتار غیرخطی لرزه­ای دره­های آبرفتی دو بعدی با کمک المان­های محدود طیفی جعفر نجفی زاده ۱۳۹۳ راهنمای مشترک با آقای دکتر محمد کاظم جعفری پژوهشگاه
تحلیل لرزه‌ای عوارض توپوگرافی تحت امواج مهاجم SH بوسیله‌ی روش اجزاء مرزی در حوزه‌ زمان توسط حل‌های اساسی نیم‌فضا مهدی پنجی ۱۳۹۲ راهنما دانشگاه آزاد
امکان‌سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییر مکان ناشی از گسل‌های معکوس فعال میثم فدایی ۱۳۹۲ راهنمای مشترک با آقای دکتر محمد کاظم جعفری پژوهشگاه
بررسی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دارای میرایی مصالح با استفاده از روش اجزای مرزی در حوزه‌ی زمان مبین افضلی نژاد ۱۳۹۱ راهنما دانشگاه آزاد
بررسی اندرکنش لرزه‌ای حفره‌های زیرزمینی و عوارض توپوگرافی با استفاده از روش عددی اجزای مرزی در حوزه‌ی زمان حمید عبدالهی ۱۳۹۱ راهنما دانشگاه آزاد
بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش‌های تجربی محمد خندان بکاولی ۱۳۹۱ راهنمای مشترک با آقای دکتر حق شناس پژوهشگاه
ارائه‌ی معادله‌ی انتگرال مرزی و پاسخ‌های اساسی دینامیکی دو و سه بعدی محیط متخلخل کشسان غیر اشباع در فضای لاپلاس و زمان ایمان عشایری ۱۳۸۹ راهنما پژوهشگاه
تحلیل دینامیکی محیط‌های متخلخل اشباع سه‌بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزاء مرزی مرتضی جیریایی شرهی ۱۳۸۷ راهنمای مشترک با آقای دکتر محمد کاظم جعفری پژوهشگاه
بررسی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان عبدالله سهرابی بیدار ۱۳۸۷ راهنمای مشترک با آقای دکتر محمد کاظم جعفری پژوهشگاه

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • R.Lotfizadeh & M. Kamalian; 2016; “Estimating Bearing Capacity of Strip Footings over Two-Layered Sandy Soils Using the Characteristic Lines Method“; International Journal of Civil Engineering (IJCE) (ISI); Vol. 14, No. 2; 107-116.
 • Alielahi, M. Kamalian, M. Adampira; 2016; “A BEM Investigation on the Influence of Underground Cavities on the Seismic Response of Canyons“; Acta Geotechnica (AG) (ISI); Vol. 11, No. 2; 391-413.
 • Alielahi, M. Kamalian, M. Adampira; (2015); “Seismic Ground Amplification by Unlined Tunnels Subjected to Vertically Propagating SV and P Waves using BEM“; Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDEE) (ISI); Vol. 71; 63-79.
 • J. Kazemeini, E. Haghshenas & M. Kamalian; 2015; “Experimental evaluation of seismic site response over and nearby underground cavities (study of subway tunnel in city of Karaj, Iran)“; Iranian Journal of Science & Technology (Transactions of Civil Engineering) (IJST) (ISI); Vol. 39, No. C2; 319-332.
 • Najafizadeh, M. Kamalian, M.K. Jafari & N. Khaji; 2014; “Seismic Analysis of Rectangular Alluvial Valleys Subjected to Incident SV Waves By Using the Spectral Finite Element Method“; International Journal of Civil Engineering (IJCE) (ISI); Vol. 12, No. 3; 439-451.
 • Panji, M. Kamalian, J. Asgari Marnani & M.K. Jafari; 2014; “Analyzing seismic convex topographies by a half-plane time-domain BEM“; Geophysical Journal International (GJI) (ISI); Vol. 197, No. 1; 591-607.
 • Panji, M. Kamalian, J. Asgari Marnani & M.K. Jafari; 2014; “Antiplane seismic response from semi-sine shaped valley above embedded truncated circular cavity: a time-domain half-plane BEM “; International Journal of Civil Engineering (IJCE) (ISI); Vol. 12, No. 2; 193-206.
 • Ashayeri, M. Kamalian, M.K. Jafari, M. Biglari & M. Mir Mohammad Sadeghi; 2014; “Two-Dimensional Time Domain Fundamental Solution to Dynamic Unsaturated Poroelasticity“; International Journal of Civil Engineering (IJCE) (ISI); Vol. 12, No. 21; 143-166.
 • Afzalirad, M. Kamalian, M.K. Jafari & A. Sohrabi Bidari; 2014; “Seismic Behavior of Topographic Features with Material Damping Using BEM in Time Domain”; International Journal of Civil Engineering (IJCE) (ISI); Vol. 12, No. 1; 26-44.
 • Fadaee, M.K. Jafari & M. Kamalian & S.M. Moosavi; 2013; “Feasibility Study of Fault Rupture Deviation by Slurry Wall“; International Journal of Civil Engineering (IJCE) (ISI); Vol. 11, No. 2; 76-85.
 • Jiryaei Sharahi & M. Kamalian; 2013; “Time Domain Traction And Flux Fundamental Solutions For 3D Saturated Poroelastic Media With Incompressible Constituents“; ASCE; The International Journal of Geomechanics (IJG); (TN); Vol. 13; No. 5; 678-685.
 • Panji, M. Kamalian, J. Asgari Marnani & M.K. Jafari; 2013; “Transient analysis of wave propagation problems by half-plane BEM“; Geophysical Journal International (GJI) (ISI); Vol. 194, No. 3; 1849-1865.
 • Fadaee, I. Anastasopoulos, G. Gazetas, M.K. Jafari & M. Kamalian; 2013; “Soil Bentonite Wall Protects Foundation from Thrust Faulting: Analyses and Experiment“; Earthquake Engineering and Engineering Vibration (EEEV) (ISI); Vol. 12; No. 3; 473-486.
 • Sohrabi Bidar & M. Kamalian; 2013; “Effects of Three-Dimensionality on Seismic Response of Gaussian-shaped Hills for Simple Incident Pulses“; Soil Dynamic and Earthquake Engineering (SDEE) (ISI); Vol. 52; 1-12.
 • Elahi, M. Kamalian, M.K. Jafari & J. Asgari Marnani, M. Panji; 2013; “Applying a Time-domain Boundary Element Method for Study of Seismic Ground Response in the Vicinity of Embedded Cylindrical Cavity“; International Journal of Civil Engineering (IJCE) (ISI); Vol. 11, No. 1; 45-54.
 • Lovati, M.K. H. Bakavoli, M.Massa, G.Ferretti, F. Pacor, R. Paolucci, M. Haghshenas & M. Kamalian; 2011; “Estimation of topographical effects at Narni ridge (Central Italy): comparisons between experimental results and numerical modelling“; Bull Earthquake Eng. (BEE) (ISI); Vol. 9, No. 6; 1987-2005.
 • Shafiee, M. Kamalian, M.K. Jafari & H. Hamzehloo; 2011; “Ground Motion Studies for Microzonation in Iran“; Natural Hazards (NH) (ISI); Vol. 59; 481-505 .
 • Khandan Bakavoli, M. Haghshenas & M. Kamalian; 2011; “Experimental study of seismic behavior of two hilly sites in Tehran and comparison with 2D and3D numerical modeling“; Soil Dynamic and Earthquake Engineering (SDEE) (ISI); Vol. 31, No. 5-6; 737-756.
 • Ashayeri, M. Kamalian, M.K. Jafari & B. Gatmiri; 2010; “Analytical 3D Transient Elasto-dynamic Fundamental Solution of Unsaturated Soils“, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics (NAG) (ISI); Vol. 35, No. 17; 1801-1829.
 • Sohrabi Bidar, M. Kamalian& M.K. Jafari; 2010; “Seismic Response of 3D Gaussian Shaped Valleys to Vertically Propagating Incident Waves“; Geophysical Journal International (GJI) (ISI); Vol. 183, No. 3; 1429-1442.
 • M. Moosavi, M.K. Jafari, M. Kamalian, A. Shafiee; 2010; “Experimental Investigation of Reverse Fault Rupture – Rigid Shallow Foundation Interaction“, International Journal of Civil Engineering (IJCE) (ISI); Vol. 8, No. 2; 85-98.
 • Sohrabi Bidar, M. Kamalian, M.K. Jafari; 2009; “Time-domain BEM for three-dimensional site response analysis of topographic structures“; International Journal for Numerical Methods in Engineering (NME) (ISI); Vol. 79, No. 12; 1467-1492.
 • Kamalian, A. Sohrabi Bidar, A. Razmkhah, A.A. Taghavi & I. Rahmani; 2008; “Considerations on Seismic Microzonation in Areas with Two-Dimensional Hills”, Journal of Earth System Science (JESS) (ISI), Vol. 117, No. S2, 783-796.
 • Kamalian, B. Gatmiri & M. Jiryaei Sharahi; 2008; “Time Domain 3D Fundamental Solutions for Saturated Porelastic Media with Incompressible Constituents“, Communications in Numerical Methods in Engineering (CNME) (ISI); Vol. 24, No. 9; 749-759.
 • Kamalian, M.K. Jafari, A. Sohrabi Bidar & A. Razmkhah; 2008; “Seismic Response of 2D Semi-Sine Shaped Hills to Vertically Propagating Incident Waves: Amplification Patterns and Engineering Applications“, Earthquake Spectra (ISI); Vol. 24, Nu. 2; pp. 405-430.
 • Kamalian, M.K. Jafari, M.R. Ghayamghamian, A. Shafiee, H. Hamzehloo, E. Haghshenas & A. Sohrabi Bidar; 2008; “Site Effect Microzonation of Qom, Iran“; Engineering Geology (ENGGEO) (ISI); Vol. 97, No. 1-2; pp. 63-79.
 • Kamalian, B. Gatmiri, A. Sohrabi Bidar, A. Khalaj; 2007, “Amplification Pattern of 2D Semi-Sine Shaped Valleys Subjected To Vertically Propagating Incident Waves“, Communications in Numerical Methods in Engineering (CNME) (ISI); Vol. 23, No. 9; 871-887.
 • Kamalian, M.K. Jafari, A. Sohrabi, A. Razmkhah & B. Gatmiri; 2006; “Time-Domain Two-Dimensional Site Response Analysis of Non-Homogeneous Topographic Structures by a Hybrid FE/BE Method“; Soil Dynamic and Earthquake Engineering (SDEE) (ISI); Vol. 26, No. 8; 753-765.
 • K. Jafari, M.R. Ghayamghamian, M. Davoodi, M. Kamalian M. & A. Sohrabi-Bidar; 2005; “Site Effects of the 2003 Bam , Iran, Earthquake“; Earthquake Spectra (ISI); Vol. 21, Nu. S1; pp. 125-136.
 • Gatmiri B., Kamalian M.; 2002; “On the Fundamental Solution of Dynamic Poroelastic Boundary Integral Equations in Time Domain“; ASCE; The International Journal of Geomechanics (IJG); Vol. 2, Nu. 4; pp. 381-398.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 كاربرد روش اجزای مرزی سريع در تحليل لرزه ای محيط الاستيك دو بعدی در فضای زمان صفار محمد 1397
2 بررسی عددی رفتار لرزه ای و غیرخطی دره های آبرفتی با روش اجزای محدود جعفری محمدکاظم,نجفی زاده جعفر 1396
3 بررسی عددی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مرکب با روش اجزای مرزی حق شناس ابراهیم 1396
4 معادله انتگرالی و پاسخ های اساسی دینامیکی محیط های دو و سه بعدی متخلخل غیر ارتجاعی خطی در فضاهای لاپلاس و زمان عشایری ایمان 1393
5 بررسی ظرفیت باربری لرزه ای پی نواری متکی بر شیب با روش خطوط مشخصه ی تنش 1393
6 بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه بعدی در حوزه زمان جعفری محمدکاظم,سهرابی بیدار عبدالله 1391
7 تحلیل دینامیکی محیط های متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزای مرزی جعفری محمدکاظم,جیریایی شرهی مرتضی 1391
8 بررسی اثر ضریب اصطکاک به ظرفیت باربری لرزه ای های نواری با استفاده از روش خطوط مشخصه 1389
9 بررسی عددی رفتار لرزه ای دوبعدی تپه ها در برابر امواج قائم درون صفحه جعفری محمدکاظم,رزمخواه آرش,سهرابی بیدار عبدالله 1389

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • ژئوتکنیک لرزه‌ای، مکانیک محیط‌های متخلخل، اندرکنش خاک و سازه، روش اجزای مرزی، تئوری الاستیسیته، اجزای محدود غیر خطی و مباحث ویژه (روش‌های عددی پیشرفته در مکانیک خاک) در مقطع دکتری پژوهشگاه
 • دینامیک خاک، مکانیک خاک پیشرفته، مکانیک محیط‌های پیوسته و روش اجزای محدود در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه‌ای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ ۹۵/۱/۱ تا ۹۶/۱۲
 • عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
 • عضو کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی هیئت ممیزه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴٫
 • عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳٫
 • سردبیر فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله» از تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۳٫
 • عضو هیئت امنای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۳٫
 • عضو شورای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۳٫
 • عضو شورای سردبیری مجله علمی پژوهشی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (JSEE) از تاریخ ۲۲ مه ۲۰۱۲ (۳ خرداد ۱۳۹۱)
 • رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی از تاریخ ۱۴/۱۱/۸۳ تا ۲۰/۱/۸۶
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ ۲۱/۳/۸۲ تا ۲۰/۱/۸۶
 • عضو شورای سردبیری مجله علمی پژوهشی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (JSEE) از تاریخ اردیبهشت ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۶٫
 • مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه‌ای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ ۱۲/۶/۸۰ تا آذر ۱۳۸۶٫

عضویت‌ها

 • عضو کمیته‌ی تخصصی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان از تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۵٫
 • عضو کارگروه به روز رسانی (سال ۱۳۸۴ – ۱۳۸۵) و عضو کمیته تصویب «دستوالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود» (نشریه شماره ۳۶۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
 • عضو زیر کمیته شریان‌های حیاتی از کمیته زلزله کمیته مقابله با سوانح و بلایای طبیعی از شهریور ۸۱ تا ۸۲٫