نام و نام خانوادگی: محمدکاظم جعفری
رتبه علمی: استاد
سمت: رئیس پژوهشگاه
نشانی الکترونیک: jafari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۹
تلفن: ۲۲۲۹۵۱۱۵- ۲۲۲۹۴۹۳۲
دورنگار: ۲۲۲۹۹۴۷۹
Dr Jafari Mohammad Kazem

تحصیلات

 • دکتری ، مهندسي عمران- ژئوتكنيك، ۱۳۶۶، دانشگاه لیون ECL، فرانسه
  عنوان پایان نامه: ModelisationElastoplastiqueDuconportementCycliqueDesMateriauxGranulaires”
 • کارشناسی ارشد ، ژئوفيزيك و ژئوشيمي،۱۳۶۴، دانشگاه ليون S.M.G، فرانسه
 • کارشناسی ارشد ، عمران- ژئوتكنيك،۱۳۶۲، دانشگاه ليون ENTPE ، فرانسه
 • کارشناسی ، مهندسی سازه، ۱۳۵۹، دانشگاه صنعتي شريف ، ایران

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • بررسي اثرات ساختگاه و ناپايداريهاي ژئوتكنيكي
 • رفتارديناميكي مصالح (مدلسازي نظري وآزمايشگاهي)
 • رفتارديناميكي سدهاي خاكي (روش­هاي عددي و آزمايشگاهي)

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
بررسی توزیع غیر همگن فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط رس – سنگ دانه محسن معجزی ۱۳۹۴ محمدکاظم جعفری
بررسي رفتارغيرخطي لرزهاي دره هاي آبرفتي دوبعدي باكمك المانهاي محدودطيفي جعفر نجفی زاده ۱۳۹۳ محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان
عملكرد پي هاي گسترده در گسلش سطحي مجيدهاشمي ۱۳۹۳ محمدکاظم جعفری
امكان سنجي تجربي و عددي تمهيدات ژئوتكنيكي براي كاهش تغيير مكان ناشي از گسلهاي معكوس میثم فدایی ۱۳۹۲ محمدکاظم جعفری
تعيين مدول برشي و نسبت ميرائي مصالح ريزدانه غير اشباع در بارگذاري تناوبي و شرايط كنترل مكش مهنوش بيگلري ۱۳۹۰ محمدکاظم جعفری، علی شفیعی
بررسي توزيع غير همگن فشار آب حفره­اي در مصالح مخلوط رس-سنگدانه جواد جليلي  ۱۳۹۰ محمدکاظم جعفری، علی شفیعی
تمهيدات مهندسی پي برای ساخت ساختمانها در پهنه های گسلی شيب لغز فعال سید مجتبی موسوی ۱۳۸۹ محمدکاظم جعفری
تحلیل دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزاء مرزی مرتضی جیریایی شرهی ۱۳۸۷ محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان
بررسی رفتار مکانیکی رسهای مخلوط متراکم تحت مسیرهای بارگذاری مختلف با نگرش ویژه به تغییرات فشارآب منفذی حمیدرضا توکلی ۱۳۸۷ محمدکاظم جعفری، علی شفیعی
ارزیابی مشخصات و رفتار دینامیکی سدهای خاکی-سنگریزه‌ای با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی(مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) مسعود عامل سخی ۱۳۸۷ محمدکاظم جعفری، علی شفیعی
بررسی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان عبداله سهرابی بیدار ۱۳۸۷ محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان
مطالعه رفتار سنگ هاي درزه دار تحت بارگذاري هاي تناوبي كامبد اميني حسيني ۱۳۸۱ محمدکاظم جعفری
تعيين مشخصات ديناميكي سد مسجد سليمان با استفاده از آزمايش ارتعاشي اجباري محمدرضا ولي پور ۱۳۸۱ محمدکاظم جعفری
بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه­ای اشباع با نگرشی ویژه به تغییرات فشار آب منفذی علی شفیعی ۱۳۷۵ محمدکاظم جعفری
ارزیابی مشخصات دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از آزمایشهای ارتعاش محیطی و اجباری محمد داودی ۱۳۷۵ محمدکاظم جعفری
پهنه‌بندی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با تولید رسوب در حوضه آبخیز طالقان

 

ابراهیم حق شناس ۱۳۷۴ محمدکاظم جعفری
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال    راهنما / مشاور
تاثير فضاهاي زيرزميني بر الگوي توسعه گسلش در سطح زمين نيلوفر ممقانيان ۱۳۹۱ محمدکاظم جعفری
شناسایی سیستم های سازه ای با منظور نمودن اندرکنش خاک و سازه وحیدرضا محمودآبادی آرانی ۱۳۹۱ محمدکاظم جعفری
بررسي اثر ژئوگريد بر كاهش ميزان گسلش شيب لغز ناشي از زمين­لرزه با استفاده از مدلهاي عددي محمد صلح جو ۱۳۹۱ محمدکاظم جعفری
كاربرد مدل رفتاري پلاستيسيته دوسطحي حالت بحراني در مدلسازي انتشار غيرخطي امواج عباس گنجی ۱۳۸۸ محمدکاظم جعفری
برآورد مشخصات دینامیکی سد خاکی مسجد سلیمان با استفاده آزمایش ارتعاش اجباری و مدل عددی محمدرضا ولی پور ۱۳۸۰ محمدکاظم جعفری
تعیین مشخصات دینامیکی سد مارون با استفاده از تحلیل عددی و مقایسه آن با نتایج آزمایشات ارتعاش محیطی مهران سید رزاقی ۱۳۷۹ محمدکاظم جعفری
ریزپهنه بندی لرزه ای جنوب شرقی تهران خشایار پور آذین ۱۳۷۴ محمدکاظم جعفری
پهنه‌بندی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با تولید رسوب در حوضه آبخیز طالقان

 

ابراهیم حق شناس ۱۳۷۴ محمدکاظم جعفری

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Najafizadeh, M. Kamalian, M. K. Jafari, N. Khaji, July 2014, “Seismic analysis of rectangular alluvial valleys subjected to incident SV Waves By Using the Spectral Finite Element Method”, International Journal of Civil Engineering  (IJCE).Vol 12 No 1
 • Khayat, A. Ghalandarzadeh, M. KazemJafari, Jun 2014, “Grain shape effect on the anisotropic behavior of silt-sand mixtures”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Geotechnical Engineering (ICE), Vol 167 No 3
 • Panji, M. Kamalian, J. AsgariMarnani, M. K. Jafari, April2014,” Antiplane seismic response from semi-sine shaped valley above embedded truncated circular cavity” International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol 12 No 2
 • Panji, M. Kamalian, J. AsgariMarnani, M. K. Jafari, April 2014, “analyzing seismic convex topographies by a half-plane time-domain” Geophysical Journal International(GJI), Vol 197 No 1
 • Ashayeri , M. Kamalian, M. K Jafari, M. Biglari , Ma. MirmohammadSadeghi, April 2014, “Two-Dimensional Time Domain Fundamental Solution to Dynamic Unsaturated Poroelasticity”. International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol 12 No 2
 • Afzalirad, M. Kamalian, M. K. Jafari, A. Sohrabi-Bidar, Jan 2014, “Seismic behavior of topographic features with material damping using BEM in time domain”, International Journal of Civil Engineering (IJCE) Vol 12 No 1
 • Fadaee, M. K. Jafari, M. Kamalian, A. Shafiee, S. M. Moosavi, Nov. 2013,” Feasibility study of fault rupture deviation by slurry wall” International Journal of Civil Engineering (IJCE) Vol 11 No 2
 • Fadaee, I. Anastasopoulos, G. Gazetas, M. Kamalian, M. K. Jafari, Sep. 2013, “Soil Bentonite Wall Protects Foundation from Thrust Faulting: Analyses and Experiment” Earthquake Engineering and Engineering Vibration. Vol 12 No 3
 • M. A.Sadroddini, M. Davoodi, M.K. Jafari, August 2013,” Effects of Different Frequency Content of Multi-support Excitations on Seismic response of a large embankment dam” Iranian Journal of Science and Technology, Vol 37 No C2
 • Panji, M. Kamalian, J. AsgariMarnani, M. K. Jafari, June. 2013, “Transient analysis of wave propagation problems by half-plane BEM” Geophysical Journal International (GJI),Vol 194 No 3
 • Davoodi, M. K. Jafari, N. Hadiani, May. 2013, “Seismic Response of Embankment Dams under Near-Fault and Far-Field Ground Motions Excitation.”.Engineering Geology, Vol 158 No 1
 • AliAlahi, M. Kamalian, J. AsgariMarnani, M. K. Jafari, M. Panji, April 2013, “Applying a Time-domain Boundary Element Method for Study of Seismic Ground response in the vicinity of embedded cylindrical cavity”. International Journal of Civil Engineering (IJCE). Vol 11 No 1
 • Davoodii, M. K. Jafari, A. Sadrolddini, May. 2013, “effect of multi-support excitation on seismic response of embankment dams”, International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol 1 No 1
 • Mokhberi, M. Davoodi, E. Haghshenas, M. K. Jafari, 2013,” Experimental Evaluation of the H/V Spectral Ratio Capabilities in Estimating the Soil Profile Properties”, Iranian Journal of Science and Technology (IJST), Vol 37
 • Hadiani, M. Davoodi, M. K. Jafari, Winter 2013, “Correlation between Settlement of Embankment Dams and Ground Motion Intensity Indices of Pulse-Like Records”, Iranian Journal of Science and Technology, Vol 37 No 1
 • MomeniRaghabadi, A. Shafeei, M. Heydari, M. K. Jafari, M. R. Mahdavifar, Oct. 2012, “Evaluation of soil collapse potential in region scale” Natural Hazards, Vol 64 No 1
 • Jalili, M. K. Jafari, A. Shafiee, J. Koseki, T. Sato, June. 2012,” An Investigation on effect of inclusion on heterogeneity of strees, excess pore pressure and strain distribution in composite soils, International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol 10 No 2
 • Biglari, A. d’Onofrio, C. Mancuso, M. K. Jafari, A. Shafiee, I. Ashayeri, 2012, “Small-strain stiffness of Zeno kaolin in unsaturated conditions”, anadian Geotechnical Journal. Vol 1 No 3
 • Hassanipour, A. Shafiee , M. K. Jafari, Dec. 2011,” Low-Amplitude Dynamic Properties for Compacted Sand-Clay Mixtures”, International Journal of Civil Engineering (IJCE),  Vol 9 No 4
 • Shafeei, M. Kamalian, M. K. Jafari, H. Hamzehloo, October. 2011,” Ground Motion Studies for Microzonation in Iran” Natural Hazards, Vol 59 No 1
 • Biglari, M. K. Jafari, A. Shafiee, C. Mancuso, A. d’Onofrio, Sep. 2011, “Shear Modulus and Damping Ratio of Unsaturated Kaolin Measured by New Suction-Controlled Cyclic Triaxial Device”. Geotechnical Testing Journal (GTJ) Vol 34 No 5
 • Dabiri, F. Askari, A. Shafiee, M. K. Jafari, August 2011,” Shear wave velocity-based liquefaction resistance of sand-silt mixtures: deterministic versus probabilistic approach”, Iranian Journal of Science and Technology (IJST), Vol 35 No C2
 • R. Tavakoli, A. Shafiee, M. K. Jafari, Aug. 2011, “Post-Cyclic Undrained Behavior of Compacted Composite Clay Subjected to Various Cyclic Loading Paths”. Geotechnical and Geological Engineering Vol 29 No 6
 • Biglari, C. Mancuso, A. d’Onofrio, M. K. Jafari, A. Shafiee, Jul. 2011, “Modeling the Initial Shear Stiffness of Unsaturated Soils as a Function of the Coupled Effects of the Void Ratio and the Degree of Saturation”. Computers & Geosciences. Vol 33 No 4
 • Askari, R.Dabiri, A. Shafiee, M. K.Jafari, June 2011, “Liquefaction Resistance of Sand-Silt Mixture Using Laboratory-Based Shear wave velocity” International Journal of Civil Engineering  (IJCE) Vol 9 No 2
 • SohrabiBidar, M. Kamalian, M. K. Jafari, Dec. 2010,” Seismic Response of 3D Gaussian Shaped Valleys to Vertically Propagating Incident Waves”, Geophysical Journal International (GJI), Vol 183 No 3
 • R. Tavakoli, A. Shafiee, M. K. Jafari, 2010,”Hydraulic Conductivity of Compacted Composite Clays”. International Journal of Civil and Structural Engineering (IJCSE). Vol 1 No 3
 • M. Moosavi, M. K. Jafari, M. Kamalian, A. Shafiee, Juan 2010, “Experimental Investigation of Reverse Fault +Rupture – Rigid Shallow Foundation Interaction”. International Journal of Civil Engineering (IJCE). Vol 8 No 2
 • A. Hosseini, M. K. Jafari, M. Hosseini, B. Mansouri, S. Hosseinioon, October 2009,” Development of Urban Planning Guidelines for Improving Emergency Response Capacities in Seismic Areas of Iran” Disasters. Vol 33 No 4
 • Sohrabi-Bidar, M. Kamalian, M. K. Jafari, Sept 2009, “Time-Domain BEM for Three-Dimensional site Response Analysis of Topographic Structures”. International Journal for Numerical Methods in Engineering (NME) Vol 79 No 12
 • Shafiee, H. R. Tavakoli, M. K. Jafari, 2008, “Undrained behavior of compacted sand – clay mixtures under monotonic loading paths”, Journal of Applied Sciences, Vol 8 No 18
 • Kamalian, M. K. Jafari, A. SohrabiBidar, A. Razmkhah, May 2008, “Seismic Response of 2D Semi-Sine Shaped Hills to Vertically Propagating Incident Waves: Amplification Patterns and Engineering Applications”, Earthquake Spectra, Vol 24 No 2
 • Meidani, A. Shafiee, G. Habibagahi, M. K. Jafari, Y. Mohri, A. Ghahramani, C. S. Chang, 2008, “GRANULE SHAPE EFFECT ON THE SHEAR MODULUS AND DAMPING RATIO OF MIXED GRAVEL AND CLAY”, Iranian Journal of Science and Technology (IJST), Vol 32 No B5
 • Kamalian, M. K. Jafari, M.R.Ghamghamian, A.Shafiee, H. Hamzeloo, E.Haghshenas, A. Sohrabi Bidar,2008 “site effect microzonation of Qom, Iran”, Engineering GeologyVol 97.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • J. Jalili, M. K. Jafari, A. Shafiee, 2012, “Measuring Pore Water Pressure Variation Inside Saturated Triaxial Specimens of low Plastic Composite Clay Under Strain-Controlhed Cyclic Loading” ,Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol 14 No 4
 • Fadaee, M. K. Jafari, M. Kamalian, S. A. Mustafa, 2012, “Fault Rupture Propagation in Alluvium and Its Interaction with Foundation: New Insights from 1g Modeling via High Resolution Optical Image Processing Techniques”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol 14 No 4
 • Dabiri, F. Askari, A. Shafiee, M. K. Jafari, Sep. 2011,”New Probabilistic Approach for Liquefaction Resistance of Sand-Silt Mixtures Using Laboratory based shear wave velocity”. Asian journal of civil engineering. Vol 12 No 5
 • Ashayeri1, M. Kamalian, M. K. Jafari, B. Gatmiri, Dec.2010,” Analytical 3D Transient Elasto-Dynamic Fundamental Solution of Unsaturated Soils”, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. Vol 35 No 17
 • Askari, R. Dabiri, A. Shafiee, M. K. Jafari , Spring and Summer 2010,” Effects of Non-Plastic Fines Content on Cyclic Resistance and Post Liquefaction of Sand-Silt Mixtures Based on Shear Wave Velocity”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol 12 No 1,2
 • Davoodi, M. Amelsakhi, M. K. Jafari, 2009,” Comparing classical and modern signal processing techniques in evaluating of modal frequencies of Masjed Soleiman Embankmnet dam during earthquakes”, Asian Journal of Applied Science, Vol 12 No 1,2
 • Mahdavifar, M. K. Jafari, M. R. Zolfaghari, 2008,”Real-Time Generation of Arias Intensity and Seismic Landslides Hazards Maps Using GIS”. Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE). Vol 10 No 2
 • Amini Hosseini, M. Hosseini, M. K. Jafari, S. Hosseinioon, زمستان ۱۳۸۷, “Recognition of vulnerable urban fabrics in earthquake zones; A case study of the Tehran Metropolitan”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE). Vol 10 No 4
 • گنجي عباس ، جعفری محمدكاظم، نجفي زاده جعفر، كماليان محسن، ۱۳۹۳، “ملاحظاتي درباره روش انتگرال گيري ضمني مدل پلاستيسيته منظري دافالياس”، مهندسی عمران شريف ، سال ۳۰ شماره ۲٫
 • بشارت وهاب ، داودی محمد، جعفری محمدكاظم، ۱۳۹۳، “بررسی اثر اندركنش تونل- سازه بر نشست ساختمان هاي سطحي”،  مهندسی عمران فردوسي ، سال ۲۶ شماره ۱٫
 • پنجی مهدی، كمالیان محسن ، عسگری جعفر ، جعفری محمد كاظم ، زمستان ۱۳۹۲،”الگوی بزرگ نمایی دره های نیم-سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم SH ” ،روشهای عددی در مهندسی، سال ۳۲ شماره ۲٫
 • عبداله سهرابی بیدار، محسن كمالیان، محمدكاظم جعفری، تابستان ‏۱۳۹۱،”پراكندگی امواج لرزه ای در محیط های همگن سه بعدی با استفاده از روش اجزای مرزی در حوزة زمان”، مجلة فیزیك زمین و فضا. سال اول شماره ۳۸٫
 • عامل‌سخی مسعود ، داودی محمد، جعفری محمدكاظم، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، “بررسی اندركنش سد-پی در مطالعه موردی سد خاكی- سنگریزه‌ای مسجد سلیمان با استفاده از ركوردهای ثبت¬شده زلزله”، زمین‌شناسی مهندسی ، سال ۳ شماره ۲٫
 • محسن کمالیان، محمد کاظم جعفری؛ “ضوابط کلی ساخت و ساز شهری بر اساس ملاحظات ژئوتکنیک لرزه‌ای”، مجله صفه؛ سال ۱۶، شماره ۴۵، ص ۱۴۰-۱۶۴، زمستان ۱۳۸۷؛
 • محسن کمالیان، محمد کاظم جعفری، عبداله سهرابی‌بیدار و آرش رزم‌خواه؛ ۱۳۸۶؛ «الگوی بزرگنمایی امواج مهاجم قائم توسط تپه‌های دو بعدی ذوزنقه‌ای شکل»؛ مجله فنی مهندسی مدرس؛ سال ۲۹، شماره پاييز، ص ۱۱-۳۰٫
 • محسن کمالیان ، محمدکاظم جعفری ، عبداله سهرابی بیدار، ۱۳۸۶،”رفتار لرزه ای تپه های دو بعدی نیم سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم”.استقلال، سال نشر: ۲۶
 • محسن کمالیان، محمد کاظم جعفری، عبدالله سهرابی بیدار، آرش رزمخواه”بررسی اثر شکل بر پتانسیل بزرگنمایی لرزه ای تپه های دوبعدی” ، نشریه علمی-پژوهشی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،سال هشتم شماره دوم ۱۳۸۵٫
 • علی شفیعی؛ محمد کاظم جعفری “بررسی مشخصات تغییر شکل تناوبی مصالح مخلوط متراکم کائولن-شن” نشریه علمی-پژوهشی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال هشتم شماره دوم ۱۳۸۵٫
ژورنال های علمی– ترویجی
 • محمد داودی، محمد كاظم جعفری، آزاده سلاجقه، بهار ۱۳۹۲، ” اثر اندركنش آب – سازه بر پاسخ لرزه ای سد و دیوار حائل”، پژوهشنامه زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، سال ۱۶ شماره ۱٫
 • فرج‏اله عسکری، روزبه دبیری، علی شفیعی، محمدکاظم جعفری، بهار و تابستان ۱۳۹۰، ” کاربرد روش تراکم کاهش‏یافته در بررسی تأثیر ریزدانه غیرپلاستیک بر مقاومت روانگرایی”، پژوهشنامه زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، سال ۱۴ شماره ۱ و ۲٫
 • محسن کمالیان، محمد کاظم جعفری،عبدالله سهرابی بیدار،آرش رزمخواه”بررسی اثر شکل بر پتانسیل بزرگنمایی لرزه ای تپه های دوبعدی” ، نشریه علمی-پژوهشی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،سال هشتم شماره دوم ۱۳۸۵٫
 • کامبد امینی حسینی، محمد کاظم جعفری ” بررسی وضعیت خطرپذیری لرزه ای شهر تهران”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال نهم، شماره یکم، بهار ۱۳۸۵٫
کنفرانس های بین المللی

انتشار بیش از ۱۴۰ مقاله در مجلات و کنفرانس های بین­ المللی و داخلی

کنفرانس های داخلی

انتشار بیش از ۱۴۰ مقاله در مجلات و کنفرانس های بین­ المللی و داخلی

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 مطالعه آزمایشگاهی و عددی اندرکنش گسلش سطحی درآبرفت با پی صلب مستطیلی کمالیان محسن,موسوی سید مجتبی 1395
2 امکان سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییر مکان ناشی از گسل های معکوس فعال فدائی میثم,کمالیان محسن 1395
3 ارزيابی اثرات مكش، تنش ميانگين خالص و شاخص خميری بر مدول برشی و نسبت ميرايی مصالح ريزدانه غير اشباع بیگلری مهنوش,معجزی محسن 1395
4 بررسی توزیع غیر همگن فشارآب حفره ای درمصالح مخلوط رس-سنگ دانه جلیلی جواد,شفیعی علی,کمالیان محسن 1393
5 مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران عالمی فرامرز 1381
6 مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران (پیوست ها) عالمی فرامرز 1381
7 ریز پهنه بندی لرزه ای شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه عارف پور بابک,قاسمی امیر,محسنی کامران 1381
8 گزارش آزمایش ارتعاش اجباری و محیطی در سدهای خاکی 1381
9 بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه ای اشباع با نگرشی ویژه بر تغییرات فشار آب منفذی 1381
10 گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب شرقی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی کمالیان محسن,پورآذین خشایار 1376
11 گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی (جلد اول) آزادی اصغر 1376
12 گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی (جلد دوم) آزادی اصغر 1376
گزارشات پژوهشی (همکار)
رديف عنوان مجري سال انتشار
1 بررسی قابلیت استفاده از امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگ ها به منظور پیش‌بینی رخداد زلزله ابراهیمیان زیبا 1397
2 بررسی عددی رفتار لرزه ای و غیرخطی دره های آبرفتی با روش اجزای محدود کمالیان محسن 1396
3 توسعه معیارهای گسترش وبهسازی شهری درنواحی لرزه خیز امینی حسینی کامبد 1393
4 ارزیابی تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر روی رفتار لرزه ای سدهای خاکی داودی محمد 1393
5 تعیین مدول برشی ومیرایی مصالح ریزدانه غیر اشباع دربارگذاری تناوبی و شرایط کنترل مکش شفیعی علی 1393
6 بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه بعدی در حوزه زمان کمالیان محسن 1391
7 تحلیل دینامیکی محیط های متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزای مرزی کمالیان محسن 1391
8 بررسی خطر فرونشست زمین با نگرش ویژه بر تأثیر زلزله امینی حسینی کامبد 1389
9 ارزیابی مشخصات و پاسخ دینامیکی سد خاکی، سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی داودی محمد 1389
10 بررسی عددی رفتار لرزه ای دوبعدی تپه ها در برابر امواج قائم درون صفحه کمالیان محسن 1389
11 مطالعه رفتار لرزه اى سازه هاى ژئوتكنيكى با استفاده از روش پردازش سیگنال در حوزه زمان - فرکانس داودی محمد 1389
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
رديف عنوان پروژه تاريخ خاتمه
1 مطالعه لرزه زمین ساخت، برآورد خطر و ژئوتکنیک لرزه ای در ساختگاه سایت 3 پارس جنوبی 1387/12/28
2 تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی به منظور ارتقای ایمنی در برابر خطر زلزله در تهران برای تهیه طرح جامع تهران 1384/03/11
3 خدمات مهندسی انجام مرحله اول شناسایی قنوات محدوده سایت فرودگاه امام خمینی 1382/01/27
4 مطالعات برآورد خطر و ژئوتکنیک لرزه ای مربوط به ساختگاه ساختمان مرکزی صنعت نفت 1381/04/21
5 انجام مطالعات برآورد خطر و ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاه برج اداری بانک مرکزی 1381/03/01
6 نیروگاه اتمی بوشهر 1380/12/28
7 نظارت بر اجرای مطالعات تکمیلی مهندسی سایت نیروگاه اتمی بوشهر 1380/10/21
8 مطالعات لرزه خیزی و ژئوتکنیک لرزه ای 910 هکتاری سایت عسلویه 1380/07/15
9 مطالعات لرزه خیزی و ژئوتکنیک لرزه ای استان لرستان 1378/12/29
10 زمین لغزه های ناشی از زلزله در ایران- مرحله اول البرز 1377/12/28
11 مطالعات زلزله خیزی نیروگاه سیکل ترکیبی خوی 1377/12/28
12 انجام مطالعات ژئوتکنیک صحرایی آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قاطمیه قم 1377/12/28
13 مطالعات زلزله خیزی نیروگاه سیکل ترکییبی منتظر القائم 1377/07/31
14 روشهای مقاوم سازی و ایمن سازی تاسیسات در حال اجراء و طرحهای آتی در بخشهای تولید و انتقال برق کشور 1377/07/30
15 مطالعات لرزه خیزی نیروگاه فارس 1377/07/23
16 مطالعات لرزه خیزی نیروگاه شریعتی 1377/07/01
17 مطالعات زلزله خیزی نیروگاه نیشابور 1377/07/01
18 خدمات مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه و دریاچه سد گرمی رود میانه 1377/04/31
19 ارزیابی ایمنی تاسیسات موجود تولید و انتقال برق استان تهران در برابر زلزله 1377/01/01
20 انجام مطالعات ژئوتکنیک صحرایی آزمایشگاهی مجموعه تجاری مذهبی قشم 1376/07/30
21 انجام مطالعات ژئوفیزیک شهرستان قزوین 1375/12/28
22 انجام آزمایشات دینامیکی فونداسیون و مصالح هسته سد کرخه 1374/06/30
23 انجام آزمایشات تکمیلی دینامیک خاک و طرح کرخه 1373/06/31
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • مدلسازی پیشرفته رفتار خاک
 • مکانیک خاک پیشرفته ۲

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، از خرداد ۱۳۹۳ تاکنون
 • معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه، از سال۱۳۷۸ تا۱۳۸۶/۱/۲۰
 • رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه ، از سال۱۳۷۶تا ۱۳۸۳
 • مدیر کل آموزش پژوهشگاه،  ۱۳۶۹
 • مشاور علمی اعزام دانشجوی رشته مهندسی عمران در معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ازسال ۱۳۶۹تا ۱۳۷۲

عضویت‌ها

 • عضو انجمن مهندسی زلزله ایران
 • عضو انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
 • عضو کمیته ملی سدهای بزرگ