نام و نام خانوادگی: محمدکاظم جعفری
رتبه علمی: استاد
سمت: رئیس پژوهشگاه
نشانی الکترونیک: jafari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۹
تلفن: ۲۲۲۹۵۱۱۵- ۲۲۲۹۴۹۳۲
دورنگار: ۲۲۲۹۹۴۷۹
Dr Jafari Mohammad Kazem

تحصیلات

 • دکتری ، مهندسی عمران- ژئوتکنیک، ۱۳۶۶، دانشگاه لیون ECL، فرانسه
  عنوان پایان نامه: ModelisationElastoplastiqueDuconportementCycliqueDesMateriauxGranulaires”
 • کارشناسی ارشد ، ژئوفیزیک و ژئوشیمی،۱۳۶۴، دانشگاه لیون S.M.G، فرانسه
 • کارشناسی ارشد ، عمران- ژئوتکنیک،۱۳۶۲، دانشگاه لیون ENTPE ، فرانسه
 • کارشناسی ، مهندسی سازه، ۱۳۵۹، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • بررسی اثرات ساختگاه و ناپایداریهای ژئوتکنیکی
 • رفتاردینامیکی مصالح (مدلسازی نظری وآزمایشگاهی)
 • رفتاردینامیکی سدهای خاکی (روش­های عددی و آزمایشگاهی)

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
بررسی توزیع غیر همگن فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط رس – سنگ دانه محسن معجزی ۱۳۹۴ محمدکاظم جعفری
بررسی رفتارغیرخطی لرزهای دره های آبرفتی دوبعدی باکمک المانهای محدودطیفی جعفر نجفی زاده ۱۳۹۳ محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان
عملکرد پی های گسترده در گسلش سطحی مجیدهاشمی ۱۳۹۳ محمدکاظم جعفری
امکان سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییر مکان ناشی از گسلهای معکوس میثم فدایی ۱۳۹۲ محمدکاظم جعفری
تعیین مدول برشی و نسبت میرائی مصالح ریزدانه غیر اشباع در بارگذاری تناوبی و شرایط کنترل مکش مهنوش بیگلری ۱۳۹۰ محمدکاظم جعفری، علی شفیعی
بررسی توزیع غیر همگن فشار آب حفره­ای در مصالح مخلوط رس-سنگدانه جواد جلیلی  ۱۳۹۰ محمدکاظم جعفری، علی شفیعی
تمهیدات مهندسی پی برای ساخت ساختمانها در پهنه های گسلی شیب لغز فعال سید مجتبی موسوی ۱۳۸۹ محمدکاظم جعفری
تحلیل دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزاء مرزی مرتضی جیریایی شرهی ۱۳۸۷ محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان
بررسی رفتار مکانیکی رسهای مخلوط متراکم تحت مسیرهای بارگذاری مختلف با نگرش ویژه به تغییرات فشارآب منفذی حمیدرضا توکلی ۱۳۸۷ محمدکاظم جعفری، علی شفیعی
ارزیابی مشخصات و رفتار دینامیکی سدهای خاکی-سنگریزه‌ای با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی(مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) مسعود عامل سخی ۱۳۸۷ محمدکاظم جعفری، علی شفیعی
بررسی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان عبداله سهرابی بیدار ۱۳۸۷ محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان
مطالعه رفتار سنگ های درزه دار تحت بارگذاری های تناوبی کامبد امینی حسینی ۱۳۸۱ محمدکاظم جعفری
تعیین مشخصات دینامیکی سد مسجد سلیمان با استفاده از آزمایش ارتعاشی اجباری محمدرضا ولی پور ۱۳۸۱ محمدکاظم جعفری
بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه­ای اشباع با نگرشی ویژه به تغییرات فشار آب منفذی علی شفیعی ۱۳۷۵ محمدکاظم جعفری
ارزیابی مشخصات دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از آزمایشهای ارتعاش محیطی و اجباری محمد داودی ۱۳۷۵ محمدکاظم جعفری
پهنه‌بندی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با تولید رسوب در حوضه آبخیز طالقان

 

ابراهیم حق شناس ۱۳۷۴ محمدکاظم جعفری

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Najafizadeh, M. Kamalian, M. K. Jafari, N. Khaji, July 2014, “Seismic analysis of rectangular alluvial valleys subjected to incident SV Waves By Using the Spectral Finite Element Method”, International Journal of Civil Engineering  (IJCE).Vol 12 No 1
 • Khayat, A. Ghalandarzadeh, M. KazemJafari, Jun 2014, “Grain shape effect on the anisotropic behavior of silt-sand mixtures”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Geotechnical Engineering (ICE), Vol 167 No 3
 • Panji, M. Kamalian, J. AsgariMarnani, M. K. Jafari, April2014,” Antiplane seismic response from semi-sine shaped valley above embedded truncated circular cavity” International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol 12 No 2
 • Panji, M. Kamalian, J. AsgariMarnani, M. K. Jafari, April 2014, “analyzing seismic convex topographies by a half-plane time-domain” Geophysical Journal International(GJI), Vol 197 No 1
 • Ashayeri , M. Kamalian, M. K Jafari, M. Biglari , Ma. MirmohammadSadeghi, April 2014, “Two-Dimensional Time Domain Fundamental Solution to Dynamic Unsaturated Poroelasticity”. International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol 12 No 2
 • Afzalirad, M. Kamalian, M. K. Jafari, A. Sohrabi-Bidar, Jan 2014, “Seismic behavior of topographic features with material damping using BEM in time domain”, International Journal of Civil Engineering (IJCE) Vol 12 No 1
 • Fadaee, M. K. Jafari, M. Kamalian, A. Shafiee, S. M. Moosavi, Nov. 2013,” Feasibility study of fault rupture deviation by slurry wall” International Journal of Civil Engineering (IJCE) Vol 11 No 2
 • Fadaee, I. Anastasopoulos, G. Gazetas, M. Kamalian, M. K. Jafari, Sep. 2013, “Soil Bentonite Wall Protects Foundation from Thrust Faulting: Analyses and Experiment” Earthquake Engineering and Engineering Vibration. Vol 12 No 3
 • M. A.Sadroddini, M. Davoodi, M.K. Jafari, August 2013,” Effects of Different Frequency Content of Multi-support Excitations on Seismic response of a large embankment dam” Iranian Journal of Science and Technology, Vol 37 No C2
 • Panji, M. Kamalian, J. AsgariMarnani, M. K. Jafari, June. 2013, “Transient analysis of wave propagation problems by half-plane BEM” Geophysical Journal International (GJI),Vol 194 No 3
 • Davoodi, M. K. Jafari, N. Hadiani, May. 2013, “Seismic Response of Embankment Dams under Near-Fault and Far-Field Ground Motions Excitation.”.Engineering Geology, Vol 158 No 1
 • AliAlahi, M. Kamalian, J. AsgariMarnani, M. K. Jafari, M. Panji, April 2013, “Applying a Time-domain Boundary Element Method for Study of Seismic Ground response in the vicinity of embedded cylindrical cavity”. International Journal of Civil Engineering (IJCE). Vol 11 No 1
 • Davoodii, M. K. Jafari, A. Sadrolddini, May. 2013, “effect of multi-support excitation on seismic response of embankment dams”, International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol 1 No 1
 • Mokhberi, M. Davoodi, E. Haghshenas, M. K. Jafari, 2013,” Experimental Evaluation of the H/V Spectral Ratio Capabilities in Estimating the Soil Profile Properties”, Iranian Journal of Science and Technology (IJST), Vol 37
 • Hadiani, M. Davoodi, M. K. Jafari, Winter 2013, “Correlation between Settlement of Embankment Dams and Ground Motion Intensity Indices of Pulse-Like Records”, Iranian Journal of Science and Technology, Vol 37 No 1
 • MomeniRaghabadi, A. Shafeei, M. Heydari, M. K. Jafari, M. R. Mahdavifar, Oct. 2012, “Evaluation of soil collapse potential in region scale” Natural Hazards, Vol 64 No 1
 • Jalili, M. K. Jafari, A. Shafiee, J. Koseki, T. Sato, June. 2012,” An Investigation on effect of inclusion on heterogeneity of strees, excess pore pressure and strain distribution in composite soils, International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol 10 No 2
 • Biglari, A. d’Onofrio, C. Mancuso, M. K. Jafari, A. Shafiee, I. Ashayeri, 2012, “Small-strain stiffness of Zeno kaolin in unsaturated conditions”, anadian Geotechnical Journal. Vol 1 No 3
 • Hassanipour, A. Shafiee , M. K. Jafari, Dec. 2011,” Low-Amplitude Dynamic Properties for Compacted Sand-Clay Mixtures”, International Journal of Civil Engineering (IJCE),  Vol 9 No 4
 • Shafeei, M. Kamalian, M. K. Jafari, H. Hamzehloo, October. 2011,” Ground Motion Studies for Microzonation in Iran” Natural Hazards, Vol 59 No 1
 • Biglari, M. K. Jafari, A. Shafiee, C. Mancuso, A. d’Onofrio, Sep. 2011, “Shear Modulus and Damping Ratio of Unsaturated Kaolin Measured by New Suction-Controlled Cyclic Triaxial Device”. Geotechnical Testing Journal (GTJ) Vol 34 No 5
 • Dabiri, F. Askari, A. Shafiee, M. K. Jafari, August 2011,” Shear wave velocity-based liquefaction resistance of sand-silt mixtures: deterministic versus probabilistic approach”, Iranian Journal of Science and Technology (IJST), Vol 35 No C2
 • R. Tavakoli, A. Shafiee, M. K. Jafari, Aug. 2011, “Post-Cyclic Undrained Behavior of Compacted Composite Clay Subjected to Various Cyclic Loading Paths”. Geotechnical and Geological Engineering Vol 29 No 6
 • Biglari, C. Mancuso, A. d’Onofrio, M. K. Jafari, A. Shafiee, Jul. 2011, “Modeling the Initial Shear Stiffness of Unsaturated Soils as a Function of the Coupled Effects of the Void Ratio and the Degree of Saturation”. Computers & Geosciences. Vol 33 No 4
 • Askari, R.Dabiri, A. Shafiee, M. K.Jafari, June 2011, “Liquefaction Resistance of Sand-Silt Mixture Using Laboratory-Based Shear wave velocity” International Journal of Civil Engineering  (IJCE) Vol 9 No 2
 • SohrabiBidar, M. Kamalian, M. K. Jafari, Dec. 2010,” Seismic Response of 3D Gaussian Shaped Valleys to Vertically Propagating Incident Waves”, Geophysical Journal International (GJI), Vol 183 No 3
 • R. Tavakoli, A. Shafiee, M. K. Jafari, 2010,”Hydraulic Conductivity of Compacted Composite Clays”. International Journal of Civil and Structural Engineering (IJCSE). Vol 1 No 3
 • M. Moosavi, M. K. Jafari, M. Kamalian, A. Shafiee, Juan 2010, “Experimental Investigation of Reverse Fault +Rupture – Rigid Shallow Foundation Interaction”. International Journal of Civil Engineering (IJCE). Vol 8 No 2
 • A. Hosseini, M. K. Jafari, M. Hosseini, B. Mansouri, S. Hosseinioon, October 2009,” Development of Urban Planning Guidelines for Improving Emergency Response Capacities in Seismic Areas of Iran” Disasters. Vol 33 No 4
 • Sohrabi-Bidar, M. Kamalian, M. K. Jafari, Sept 2009, “Time-Domain BEM for Three-Dimensional site Response Analysis of Topographic Structures”. International Journal for Numerical Methods in Engineering (NME) Vol 79 No 12
 • Shafiee, H. R. Tavakoli, M. K. Jafari, 2008, “Undrained behavior of compacted sand – clay mixtures under monotonic loading paths”, Journal of Applied Sciences, Vol 8 No 18
 • Kamalian, M. K. Jafari, A. SohrabiBidar, A. Razmkhah, May 2008, “Seismic Response of 2D Semi-Sine Shaped Hills to Vertically Propagating Incident Waves: Amplification Patterns and Engineering Applications”, Earthquake Spectra, Vol 24 No 2
 • Meidani, A. Shafiee, G. Habibagahi, M. K. Jafari, Y. Mohri, A. Ghahramani, C. S. Chang, 2008, “GRANULE SHAPE EFFECT ON THE SHEAR MODULUS AND DAMPING RATIO OF MIXED GRAVEL AND CLAY”, Iranian Journal of Science and Technology (IJST), Vol 32 No B5
 • Kamalian, M. K. Jafari, M.R.Ghamghamian, A.Shafiee, H. Hamzeloo, E.Haghshenas, A. Sohrabi Bidar,2008 “site effect microzonation of Qom, Iran”, Engineering GeologyVol 97.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 مطالعه آزمایشگاهی و عددی اندرکنش گسلش سطحی درآبرفت با پی صلب مستطیلی کمالیان محسن,موسوی سید مجتبی 1395
2 امکان سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییر مکان ناشی از گسل های معکوس فعال فدائی میثم,کمالیان محسن 1395
3 ارزيابی اثرات مكش، تنش ميانگين خالص و شاخص خميری بر مدول برشی و نسبت ميرايی مصالح ريزدانه غير اشباع بیگلری مهنوش,معجزی محسن 1395
4 بررسی توزیع غیر همگن فشارآب حفره ای درمصالح مخلوط رس-سنگ دانه جلیلی جواد,شفیعی علی,کمالیان محسن 1393
5 مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران عالمی فرامرز 1381
6 مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران (پیوست ها) عالمی فرامرز 1381
7 ریز پهنه بندی لرزه ای شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه عارف پور بابک,قاسمی امیر,محسنی کامران 1381
8 گزارش آزمایش ارتعاش اجباری و محیطی در سدهای خاکی 1381
9 بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه ای اشباع با نگرشی ویژه بر تغییرات فشار آب منفذی 1381
10 گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب شرقی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی کمالیان محسن,پورآذین خشایار 1376
11 گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی (جلد اول) آزادی اصغر 1376
12 گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی (جلد دوم) آزادی اصغر 1376

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • مدلسازی پیشرفته رفتار خاک
 • مکانیک خاک پیشرفته ۲

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، از خرداد ۱۳۹۳ تاکنون
 • معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه، از سال۱۳۷۸ تا۱۳۸۶/۱/۲۰
 • رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه ، از سال۱۳۷۶تا ۱۳۸۳
 • مدیر کل آموزش پژوهشگاه،  ۱۳۶۹
 • مشاور علمی اعزام دانشجوی رشته مهندسی عمران در معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ازسال ۱۳۶۹تا ۱۳۷۲

عضویت‌ها

 • عضو انجمن مهندسی زلزله ایران
 • عضو انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
 • عضو کمیته ملی سدهای بزرگ