نام و نام خانوادگی: محمد داودی
رتبه علمی: دانشیار
سمت: معاون فناوری پژوهشگاه زلزله شناسی
نشانی الکترونیک: m-davood@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۲
تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۰
دورنگار: ۲۲۸۳۳۸۶۵
محمد داودی

تحصیلات

 • دکتری مهندسی عمران – زلزله، پژوهشگاه بین­ المللی زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۸۲
  عنوان رساله: ارزيابي مشخصات ديناميکي سدهاي خاکي با استفاده از آزمايش هاي ارتعاش محيطي و اجباري
 • کارشناسی­ ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی ، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵
  عنوان پایان نامه: تحليل ديناميکي غير خطي سدهاي خاکي – شامل تهيه نرم افزار EIDAK1 و يک مطالعه موردي
 • کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه تبریز،۱۳۷۲

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • روش ­های نوین بررسی رفتار لرزه‌ای سدهای خاکی
 • اندرکنش خاک و سازه
 • آزمایش­ های ارتعاش اجباری و محیطی در ابنیه‌های ژئوتکنیکی
 • پردازش سیگنال­ های ثبت‌شده در ابنیه‌های ژئوتکنیکی
 • بررسی اثرات ساختگاه در تقویت امواج لرزه ­ای

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور

بررسي تجربي  قابليت­ هاي روش نسبت طيفي H/V  در برآورد مشخصات  هندسي و ديناميكي لايه­ هاي زير سطحي

مهدی مخبری ۱۳۹۱ راهنمای مشترک با دکتر ابراهیم حق­شناس
بررسي عوامل موثر بر اعتماد پذيري پروفيل سرعت موج برشي لايه­هاي زير سطحي حاصل از پردازش آرايه ­اي ارتعاشات محيطي مهران اصفهانی زاده ۱۳۹۱

راهنمای مشترک با دکتر ابراهیم حق­شناس

ارزيابي تاثير تحريكات متغير تكيه­ گاهي در رفتار لرزه­ اي سدهاي خاكي سیدمحمدعلی صدرالدینی ۱۳۹۱ راهنما
تاثير زلزله هاي نزديك گسل بر روي رفتار لرزه اي سد هاي خاكي نوید هادیانی ۱۳۹۱ راهنمای مشترک با دکتر جعفری
ارزيابی مشخصات و رفتار ديناميکی سدهای خاکی-سنگريزه­ای با استفاده از نگاشت های ثبت شده و تحليل های عددی (مطالعه موردی سد مسجد سليمان) مسعود عامل سخی ۱۳۸۷

راهنمای مشترک با دکتر جعفری

پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
اثر گسلش سطحي بر گروه شمع فاطمه احمدی ۱۳۹۲ راهنما
ارزيابي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي با پريودهاي مختلف تحت اثر زلزله ­هاي حوزه دور و حوزه نزديك حمید هنردوست ۱۳۹۱ راهنما
عملكرد پي هاي گسترده در گسلش سطحي مجید هاشمی مشاور
بررسي تاثير ميرايي هاي مختلف روي سطح پاسخ لرزه­ اي سدهاي خاكي محمدحسین بهشتی خواه ۱۳۹۰ راهنما
مقايسه رفتار لرزه اي سدهاي خاكي در زلزله هاي حوزه نزديك و دور رضا فیضی ۱۳۸۸ راهنما
مطالعه اثرات اندركنش خاك-سازه بر پاسخ ديناميكي غيرخطي سازه هاي متداول با پي هاي سطحي و مدفون ابراهیم رعیت رکن آبادی ۱۳۸۸ مشاور
پردازش نگاشت های نامانای ثبت شده در آزمایش های ارتعاشی سدهای خاکی مسجدسلیمان و مارون با استفاده از روش های پردازش سیگنال در حوزه زمان-فرکانس سعید خادمی ۱۳۸۶ راهنما
کاربرد روش آرايه­اي خردلرزه­ ها در تعيين پروفيل سرعت موج برشي لايه­ هاي تحت­الارضي در يک سايت نمونه در شهر تهران (پارک شقايق) مصطفی میرجلیلی ۱۳۸۶ راهنما
بررسي اثرات ساختگاهي با استفاده از ركوردهاي زلزله و ميكروترمرها در جزيره قشم و تاثير آن در توزيع خرابيهاي ناشي از زلزله ۱۳۸۴/۹/۶ قشم رضا قدس آذر ۱۳۸۶ مشاور
ارزیابی روش های مختلف شناسایی سیستم با بکارگیری رکوردهای ارتعاش محیطی ساختمان ها مسعود حسان ۱۳۸۶ مشاور
عنوان پایان نامه دانشجو سال دانشگاه راهنما / مشاور

بررسي پاسخ ديناميكي ابنيه زيرزميني در  برابر بارگذاري انفجار

جمشید بغدادی ۱۳۹۴ زنجان راهنمای مشترک
تحليل لرزه­ اي ارگ تبريز با استفاده از ميكروترمورهاي اندازه گيري شده در حوزه زمان با روش زيرفضاي تصادفي سجاد خدایی ۱۳۹۴ شهید مدنی آذربایجان مشاور
تعيين مشخصات ديناميكي بناي ارگ تبريز با استفاده از ميكروترمورهاي اندازه گيري شده به روش تبديل موجك روح الله خلیلی ۱۳۹۴ شهید مدنی آذربایجان مشاور
مطالعه اي روي مشخصات ديناميكي بناهاي تاريخي تبريز، مسجد کبود و تیمچه ملک بازار تبریز با استفاده از ميكروترمور­هاي اندازه گيري شده سیامک پرویزی میلانی ۱۳۹۱ شهید مدنی آذربایجان مشاور
تاثير ناهمگوني نهشته هاي طبيعي بر پاسخ ديناميكي ساختگاه امین علی نژاد طاهری ۱۳۹۰ پرديس بين الملل دانشگاه گيلان راهنمای مشترک
مطالعه عددي پاسخ لرزه­اي سدهاي خاكي تحت ركوردهاي حوزه دور و نزديك با درنظرگرفتن اثر اندركنش سد – پي الهه جبالبارزی ۱۳۹۰ خوارزمی مشاور
مطالعه پهنه بندي ژئوتكنيك لرزه اي در محدوده غرب استان اصفهان به مركزيت فريدن علی میرزایی ۱۳۸۹ آزاد اسلامی واحد شهر­کرد راهنما
بررسي پاسخ لرزه­اي زمين لغزش شفارود در زلزله هاي حوزه دور و نزديك بهزاد کریمی دهکردی ۱۳۸۹ آزاد اسلامی واحد شهر­کرد راهنما
مطالعه رفتار دینامیکی سدهای خاکی در حالت تحریک با تغییرات مکانی حرکت زمین ­لرزه (SVEGM) امیر قلیانچی لنگرودی ۱۳۸۹ آزاد اسلامی واحد زنجان راهنما
اثر زهكش­ هاي افقي در رفتار ديناميكي سدهاي خاكي سید ساوش عرب­نجفی ۱۳۸۹ تربیت مدرس مشاور
بررسي و تحليل خطر لرزه خيزي شهر آباده فرهاد مهدوی ۱۳۸۸ آزاد اسلامی واحد شهر­کرد مشاور
تدقيق روش شبه استاتيك براي تحليل سدهاي خاكي با درنظر گرفتن اثر فونداسيون مصطفی نصرالله تبار آهنگر ۱۳۸۸ خوارزمی مشاور
توسعه روش شبه استاتيكي براي تحليل لرزه اي سدهاي خاكي مهدی شیردل ۱۳۸۸ خوارزمی مشاور
روش­های جدید پردازش سیگنال جهت شناسایی سیستم سدهای خاکی (بررسی موردی سدهای مسجد سلیمان و مارون) مهدی محمدی قره باغ ۱۳۸۷ آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهنما
مطالعه رفتار دینامیکی سطوح مستعد لغزش مخزن سد در زلزله­های حوزه دور و نزدیک رضا جوادی ۱۳۸۷ آزاد اسلامی واحد زنجان راهنما
استفاده از نتایج تحلیل دینامیکی در تدقیق روش سبه استاتیکی سدهای خاکی سعید عابدینی ۱۳۸۷ آزاد اسلامی واحد زنجان راهنما
تحليل پايداري زمين لغزش سد لتيان با استفاده از روش­هاي تعادل حدي و اجزاي محدود رضا اقتصاد ۱۳۸۶ تهران راهنما
ارزیابی تاثیر جنبش نیرومند زمین در میدان نزدیک زمین­لرزه­ ها بر ناپایداری دامنه­ ها در دریاچه سدهای خاکی عباس اکبری اصطهباناتی ۱۳۸۶ آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات راهنما
مطالعه ضريب شبه استاتيك تحليل پايداري سدهاي خاكي بابک احمدی ۱۳۸۶ خوارزمی مشاور
بررسي تاثير بهسازي خاك بر ظرفيت باربري لرزه­اي شالوده هاي منفرد علیرضا خلدبرین ۱۳۸۶ خوارزمی مشاور
مقایسه رفتار دینامیکی یک سد خاکی در دو حالت تحریکات متغیر تکیه­ گاهی و تحریکات یکنواخت علی جواهری بابلی ۱۳۸۶ آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Davoodi, M.; Haghshenas, E. ;Jafari, M.K. and Esfahanizadeh, M. “A Comparison on Efficiency of Triangular and Orthogonal Array in Determination of Shear Wave Velocity Profile”, Indian Journal of Science and Technology, October 2015, Vol. 8, No. 28, pp 1-9.
 • Kholdebarin, A.; Massumi, A. and Davoodi, M. “Seismic bearing capacity of shallow footings on cement-improved soils”, Earthquake and Structures, An International Journal, September 2016, Vol. 10, No. 1, pp 179-190.
 • Davoodi, M. and Sajjadi, M. “Assessment of Near-Field and Far-Field Strong Ground Motion Effects on Soil-Structure SDOF System”, International Journal of civil engineering, September 2015, Vol. 13, No. 3, pp 81-95.
 • Besharat, V.; Davoodi, M. and Jafari, M. K. “Variations in Ground Surface Responses under Different seismic input motions due the Response of a Tunnel”, The Arabian Journal for Science and Engineering, 2014, Vol. 39, No. 10, pp 6927-6941.
 • Sadreddini, A.; Davoodi, M. and Jafari, M. K. “Effect of Different Frequency Content of Multi-Support Excitation on Seismic Response of a Large Embankment Dam”, Iranian Journal of Science and Technology, summer 2013, Vol. 37, No.C2, pp 243-256.
 • Davoodi, M.; Jafari, M. K. and Sadreddini, A. “Effect of Multi-Support Excitation on Seismic Response of Embankment Dams”, International Journal of civil engineering, May 2013, Vol. 11, No. 1, pp 19-28.
 • Mokhberi, M; Davoodi, M.; Haghshenas, E. and Jafari, M. K., “Experimental Evaluation of the H/V Spectral Ratio Capabilities in Estimating the Soil Profile Properties”, Iranian Journal of Science and Technology, 2013, Vol. 37, No. C+, pp 457-468.
 • Hadiani, N.; Davoodi, M. and Jafari, M. K. “Correlation between Settlement of Embankment Dams and Ground Motion Intensity Indices of Pulse-Like Records”, Iranian Journal of Science and Technology, 2013, Vol. 37, No. C1, pp 111-126.
 • Davoodi, M.; Jafari, M. K. and Hadiani, N. “Seismic Response of Embankment Dams under Near-Fault and Far-Field Ground Motions Excitation”, Engineering Geology, 2013, Vol. 158, pp 66-76.
 • Davoodi, M.; Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K., “Comparing Classical and Modern Signal Processing Techniques in Evaluating Modal Frequencies of Masjed Soleiman Embankment Dam during Earthquakes”, Asian Journal of Applied Science, 2(1):36-49, 2009 (acceptance: July 2008).
 • M.K. Jafari, M. Davoodi “Dynamic characteristics evaluation of MS Dam by in-situ dynamic tests”, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 43, No. 10. October 2006.
 •  M.K. Jafari, M.R. Ghayamghamian, M. Davoodi, M. Kamalian M. & A. Sohrabi-Bidar; 2005; “Site Effects of the 2003 Bam , Iran, Earthquake”; Earthquake Spectra; Vol. 21, No. S1; December 2005; pp. 125-136.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Davoodi, M., Jafari, M.K. and Ahmadi, F.  “Comparing the performance of vertical and diagonal piles group at the Normal fault rupture”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol. 16, No. 2, 2014, pp. 103-110..
 • Jamshidi, R.; Alinejad, A.; Davoodi, M. “Uncertainty in Fundamental Natural Frequency Estimation for Alluvial Deposits”, Communications Methods In Civil Engineering, 2012, Vol. 3, No. 1, pp. 77-94
 • Esfahanizadeh, M.; Davoodi, M.; Haghshenas, E. and Jafari, M. K., “Capability of f-k and SPAC Methods in Determining Shear Wave Velocity of Subsurface Soil”, Journal of Geotechnical Geology, Vol. 9, No. 4, Winter 2014, pp. 305-313
 • Ghanbari, M. Davoodi, B. Ahmadi, “Seismic Coefficient of Pseudo-Static Analysis for Masjed Soleiman Dam”, Indian Geotechnical Journal, Volume 40, Issue 1, 2010, pp. 38-46
 • Hoseinzadeh N., Davoodi, M., Raeyyat, “Comparison of Soil-Structure Interaction Effects between Building Code Requirements and Shake Table Study”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol. 11, No. 1, Spring 2009, pp. 31-39.
 • Ghanbari, M. Davoodi, B. Ahmadi, “A new equation to calculate the seismic coefficient of pseudo-static analysis for Masjed Soleiman Dam”, Dam Engineering, Volume 19, Issue 2, Sept. 2008, pp.123-144
 • Askari, A. Azadi, M. Davoodi, M.R. Ghayemghamian, E. Haghshenas, H. Hamzehloo, M.K. Jafari, M. Kamalian, M. Keshavarz, O. Ravanfar, A. Shafiee and A. Sohrabi-Bidar, “Preliminary Seismic Microzonation of Bam”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Special Issue on Bam Earthquake, (Winter and Spring 2004), Vol. 5, No. 4 and Vol. 6, No. 1.
 • داودي، محمد؛ جعفری، محمدکاظم؛ احمدی، فاطمه؛ ” بررسي اندركنش گروه شمع با گسلش معكوس”، فصلنامه علمي پژوهشي شريف، (زیر چاپ)
 • داودی، محمد؛ قنبری، علی؛ عابدینی، سعید؛ ” بررسي نقش آبگيري مخزن در انتخاب ضريب شبه استاتيكي سدهاي خاكي”، مجله زمين شناسي مهندسي، جلد ۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴، ص ۲۹۴۱-۲۹۶۰٫
 • داودی، محمد؛ رزم خواه، آرش؛ جواهری، علی؛ ” بررسي توزيع تنش – كرنش ديناميكي سدهاي خاكي در حالات مختلف SVEGM”، نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (نشريه دانشكده فني)، سال ۴۵، شماره ۵، دی ماه ۱۳۹۰، ص ۵۲۹-۵۴۰
 • شیردل، مهدی؛ قنبری، علی؛ داودی، محمد؛ ” توسعه روش شبه استاتيك براي تحليل لرزه اي سدهاي خاكي”، مجله مهندسي عمران اميركبير، جلد ۴۳، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۰، ص ۹-۱۸٫
 • شیردل، مهدی؛ قنبری، علی؛ داودی، محمد؛ ” تاثير ارتفاع آب مخزن بر رفتار لرزه اي سدهاي خاكي”، نشریه فنی و مهندسی مدرس، سال ۱۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۰، ص ۹۹-۱۲۲٫
 • بشارت، وهاب؛ داودي، محمد؛ جعفری، محمدکاظم؛ ” بررسي اثر اندركنش تونل – سازه بر نشست ساختمانهاي سطحي”، نشريه مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد، جلد ۲۶، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۳، ص ۱۰۱-۱۲۰٫
 • قنبری، علی؛ داودی، محمد؛ نصرالله تبار آنگر، مصطفی؛ ” روش شبه استاتيك براي تحليل سدهاي خاكي با در نظر گرفتن اثر پي (مطالعه موردي سد مسجد سليمان)”، نشریه فنی و مهندسی مدرس ، سال ۱۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، ص۵۱-۶۱٫
 • داودي، محمد؛ اکبری اصطهباناتی، عباس؛ ” بررسی تفاوت رفتار توده­های مستعد لغزش در زمین­لرزه­های میدان نزدیک و دور”، نشریه مهندسی عمران و نقشه­برداری، دانشکده فنی، دوره ۴۵، شماره ۳، شهریور ۱۳۹۰، ص۳۱۱-۳۲۱٫
 • داودي، محمد؛ محمودآبادی، مسعود؛ حسان، مسعود؛ ” مقايسه روشهاي مختلف شناسايي سيستم با بكارگيري نگاشتهاي حاصل از آزمايش ارتعاش محيطي مدل ۲/۱ يك ساختمان فولادي ۴ طبقه با اتصالات خورجيني”، فصلنامه علمي پژوهشي شريف، جلد ۲۶، شماره ۲، مهر ۱۳۸۹٫
 • داودي، محمد؛ خادمي، سعيد؛ ” برآورد فركانسها و اشكال مودي سدهاي خاكي مسجدسليمان و مارون با استفاده از روشهاي كلاسيك و پيشرفته پردازش سيگنال”، فصلنامه علمي پژوهشي شريف، جلد ۲۶، شماره ۲، مهر ۱۳۸۹٫
 • خلدبرين، علي رضا؛ معصومي، علي؛ داودی، محمد؛ “تأثير بهسازي خاك به روش تزريق آميزه سيماني بر ظرفيت باربري پيهاي سطحي تحت اثر مولفه قائم زلزله”، مجله زمین­شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت­معلم، جلد ۳، شماره ۱، بهار ۱۳۸۸، ص ۵۲۳-۵۴۲
 • عامل­سخی، مسعود؛ داودی، محمد؛ جعفری، محمدکاظم؛ “بررسي اندركنش سد-پي در مطالعه موردي سد خاكي-سنگريزه اي مسجد سليمان با استفاده از ركوردهاي ثبت شده زلزله”، مجله زمین­شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت­معلم، جلد ۳، شماره ۲، پاییز ۱۳۸۸، ص ۷۱۷-۷۳۴٫
 • محمد داودی؛ علی جواهری، “ارزيابي پايداري سطوح مستعد لغزش در سد خاکي مسجد سليمان در حالات تحريک لرزه­اي ورودي يکنواخت و غيريکنواخت”، مجله علمی – پژوهشی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله (JSEE)، جلد ۹، شماره ۴، زمستان ۲۰۰۸، ص ۲۲۹-۲۳۹٫
 • محمد داودی، ابراهیم حق­شناس و مصطفی میرجلیلی، “کاربرد روش آرایه­ای میکروترمورها در تعیین پروفیل سرعت موج برشی لایه­های تحت­الارضی در یک سایت نمونه در شهر تهران (پارک شقایق)”، مجله علمی – پژوهشی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله (JSEE)، سال دهم، زمستان ۱۳۸۷، ص ۲۰۵-۲۱۵٫
 • محمدکاظم جعفری، محمد داودی و مهران سید رزاقی ، «تعیین مشخصات دینامیکی سد مارون با استفاده از آزمایشهای ارتعاش محیطی و روش عددی FEM ، نشریه علمی – پژوهشی استقلال ، سال ۲۲ ، شماره ۱ ، شهریور۱۳۸۲
ژورنال های علمی– ترویجی
 • داودی، محمد؛ جعفری، محمد کاظم؛ سلاجقه، آزاده؛ ” اثر اندركنش آب – سازه بر پاسخ لرزه اي سد و ديوار حائل”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال ۱۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲٫
 • کلانتری، افشین؛ داودی، محمد؛ ” مروري بر مخاطرات ژئوتكنيكي و آسيبهاي سازه اي در زلزله هاي ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ اهر – ورزقان”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال ۱۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱٫
 • داودی، محمد؛ حق­شناس، ابراهیم” مطالعه دامنه و محتواي فركانسي ارتعاشات طبيعي و مصنوعي در محل سازه ها و فونداسيونهاي حساس و مقايسه با حد مجاز”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال ۱۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱٫
 • حسین زاده، نقدعلی؛ داودی، محمد؛ رعیت رکن­آبادی، ابراهیم؛ ” مطالعه تجربي – تحليلي اثرات اندركنش خاك – سازه بر پاسخ ديناميكي غير خطي سازه هاي متداول با پي هاي سطحي مدفون”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال ۱۳، شماره ۱ و ۲، زمستان ۱۳۸۹٫
 • داودی، محمد؛ فیضی، رضا؛ هادیانی، نوید؛ ” بررسي اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور بر رفتار لرزه اي چند نوع سازه مختلف”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، نوبت ۱۳، شماره ۳ و ۴، زمستان ۱۳۸۹٫
 • داودی، محمد؛ جواهری، علی، “تاثیر درنظرگرفتن تغییرات مکانی حرکت ورودی زمین­لرزه در پاسخ لرزه­ای سازه­های طویل (مروری بر چند مطالعه انجام­گرفته در جهان و ایران) “، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال یازدهم، شماره اول ، بهار ۱۳۸۷٫
 • داودی، محمد؛ میرجلیلی، مصطفی؛ ” آزمايش كاليبره كردن نسبي حسگرهاي سرعت سنج CMG-6TD  بر روي ميز لرزان و با استفاده از نرم افزار SCREAM”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال یازدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۷٫
 • داودی، محمد؛ میرجلیلی، مصطفی؛ ” آزمايش كاليبره كردن نسبي حسگرهاي سرعت سنج CMG-6TD  بر روي ميز لرزان و با استفاده از نرم افزار SCREAM”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال یازدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۷٫
 • داودی، محمد؛ تابناک، عادل؛ ” برآورد مشخصات ديناميكي سدهاي خاكي با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي”، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال سوم، شماره نهم، پاییز ۱۳۸۵٫
 • داودی، محمد؛ عامل­سخی، مسعود؛” آزمايش ميز لرزان و كابرد آن در بررسي رفتار لرزهاي ديوارهاي حايل مسلح”، فصلنامه علمي ترويجي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، جلد ۲۳، بهار ۱۳۸۵
 • جعفری، محمدکاظم؛ داودی محمد، «آزمایش کالیبره کردن نسبی حس‌گرهای سرعت سنج SS-1 و شتاب‌سنج FBA11 بر روی میز لرزان»، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال چهارم، شماره دوم و سوم، تابستان و پائیز ۱۳۸۰٫
 • جعفری، محمدکاظم؛ داودی محمد، «آزمایشهای ارتعاش اجباری در سدهای خاکی»، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شماره سوم، پائیز ۱۳۷۸٫
 • جعفری محمدکاظم ، داودی محمد، «آزمایشهای ارتعاش محیطی در سدهای خاکی»، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شماره دوم، تابستان ۱۳۷۸٫
کنفرانس های بین المللی
 • Safaeian, A.H., Rakhshande, M., Davoodi, M., Kamalian, M., Gerivani, H., “Seismic Microzonation Of A Municipality Of Iran”, International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Istanbul, Turkey, 2013
 • Davoodi, M., Sajadi, M., Goljahani, P., Kamalian, M, “Effects of Near-Field and Far-Field Earthquakes on Seismic Response of SDOF System Considering Soil Structure Interaction”, ۱۵WCEE, Lisbon, Portugale, 2012
 • Mokhberi M., Davoodi M., Haghshenas E., “The Application of the H/V Spectral Ratio Technique for Estimating the Site Characterization in the South of Iran”, GeoShanghai International Conference, June 3, 2010, Shanghai, China.
 • Davoodi M., Sadreddini, A., “Response of a Rockfill Dam to Spatially Varing Earthquake Ground Motion”, ۱۴th European Conf. On Earthquake Engineering, August 30, 2010, Ohrid, Macedonia.
 • Davoodi, M.; Haghshenas, M.; Mirjalili, M., “Shear Wave Velocity Profile Determination using Array Recordings of Ambient Vibration at a Site in Tehran”, The 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, August 11-16, 2008, USA.
 • Davoodi M., Amel Sakhi M., Jafari M. K., “Using New Signal Processing Techniques in Analyzing Masjed Soleyman Embankment Dam’s Explosion Records”, The 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, August 11-16, 2008, USA.
 • Alireza Kholdebarin, Ali Massumi, Mohammad Davoodi, Hamid Reza Tabatabaiefar, “Comparing of Normal Stress Distribution in Static and Dynamic Soil-Structure Interaction Analyses” Seismic Engineering Conference (MERCEE’۰۸), July 8-11, 2008, Italy.
 • Davoodi, M.; Mahmud Abadi, M. and Hessan, M., ”Modal Identification of 1:2 Scaled Model of a 4-Story Steel Structure by Impulse Excitation” Seismic Engineering Conference (MERCEE’۰۸), July 8-11, 2008, Italy.
 • Davoodi, M. and Amel Sakhi, M., “Wavelet Signal Processing Technique in Analyzing Earthquake Records of Masjed Soleyman Embankment Dam“, Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics Conference IV (GEESD), May 18-22, 2008, USA.
 • Kholdebarin, A.R.; Massumi, Ali; Davoodi, Mohammad, “Infeluence of Soil Improvement on Seismic Bearing Capacity of Shallow Foundation”, ۱۴th Word Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), October 12-18, 2008, Beijing, China, Paper ID: 04-01-0064.
 • Davoodi, M.; Haghshenas, E.; Esfahanizadeh, M.; Mirjalili, M. and Atashband, S., “Evaluate Reliability of f-k and SPAC Methods”, ۱۴th Word Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), October 12-18, 2008, Beijing, China, Paper ID: 01-0261.
 • Davoodi, M.; Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K., “Comparing Recorded Earthquake Signals of MS Embankment Dam with Numerical Modeling Results”, ۱۴th Word Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), October 12-18, 2008, Beijing, China, Paper ID: 04-01-0156.
 • Davoodi M., Amel Sakhi M., Khandan M., “Using Advanced Signal Processing Techniques On Ambient Vibration Records Of a Structure”, International Symposium On Advances In Earthquake & Structural Engineering, October, 2007, Atlanta, Turkey.
 • M. Davoodi and M.K. JAFARI “Using in-Site Dynamic Tests for Accurate Sesmic Stability Evaluation of Embankment dam”;The 4th International Conference on Dam Engineering; China; October 2004.
 • K. Jafari and M. Davoodi, “Dynamic Characteristics Evaluation of Masjed-Soleiman Embankment Dam Using Forced Vibration Test” ۱۳th World Conference on Earthquake Engineering (13WCEE), August 1-6, 2004, Vancouver, Canada.
 • Jafari M.K., Davoodi M., “Ambient Vibration Test of Masjed-Soleiman Embankment Dam in Iran”, ۱۲th European Conf. on Earthquake Engineering, England, September 2002.
کنفرانس های داخلی
 • داودی، محمد؛ قنبری، علی؛ عابدینی، سعید؛ ” تدقيق  تحليل شبه استاتيكي سد هاي خاكي با ارائه روشي نوين “، چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران، تهران، ۱۳۸۹٫
 • مخبری، مهدی؛ داودی، محمد؛ حق­شناس، ابراهیم؛ ” كاربرد داده هاي ميكروترمر در ارزيابي مشخصات لايه هاي زير سطحي، با تمركز بر ويژگي هاي زير سطحي نواحي ساحلي جنوب ايران”، چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران، تهران، ۱۳۸۹٫
 • داودی، محمد؛ فیضی، رضا؛ هادیانی، نوید؛ “ارزيابي رفتار ديناميكي سد خاكي مارون در برابر زلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور”، پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، ایران، ۱۳۸۹٫
 • داودی، محمد؛ قنبری، علی؛ عابدینی، سعید؛ “استفاده از روش بلوك لغزشي نيومارك در محاسبه دقيقتر ضريب شتاب افقي سد هاي خاكي”، پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، ایران، ۱۳۸۹٫
 • داودی، محمد؛ هادیانی، نوید؛ فیضی، رضا؛ ” ارزيابي رفتار ديناميكي سد خاكي مارون در برابر زلزله هاي حوزه نزديك و دور”، هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، شیراز، ۱۳۸۸٫
 • داودی، محمد؛ عامل­سخی، مسعود؛ “استفاده از روشهاي نوين پردازش سيگنال در شناسايي پارامترهاي ديناميكي سازه ها”، دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برقابي، تهران، ایران، ۱۳۸۷٫
 • محمد داودي، سعيد خادمي، “برآورد مقادير ميراييهاي مودي سد خاكي مارون با استفاده از روش TFD”، چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، ارديبهشت ۱۳۸۷٫
 • علي معصومي، محمد داوودي، علي رضا خلدبرين “مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف خاك بر نشست ديناميكي شالود ههاي سطحي”، چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، ارديبهشت ۱۳۸۷٫
 • محمد داودي، ابراهيم حق شناس ، مصطفي ميرجليلي، “جايگاه استفاده از روشهاي آرايه اي مي كروترمورها در مطالعات ريزپهنه بندي ژئوتكنيك لرزه اي”، چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، ارديبهشت۱۳۸۷٫
 • داودی، محمد؛ “ارزيابي رفتار لرزه اي سدهاي خاكي موجود با استفاده از آزمايشهاي ارتعاشي درجا”، كارگاه آموزشي – تخصصي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريزه اي، تهران، ایران، ۱۳۸۶
 • قنبری، علی؛ داودی، محمد؛ احمدی، بابک؛ شیردل، مهدی؛ “تحليل لرزه اي سدهاي خاكي به روش شبه استاتيك”، كارگاه آموزشي – تخصصي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريزه اي، تهران، ایران، ۱۳۸۶
 • داودی، محمد؛ “مروري بر تاريخچه مطالعات رفتار لرزه اي سدهاي خاكي”، كارگاه آموزشي – تخصصي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريزه اي، تهران، ایران، ۱۳۸۶
 • داودی، محمد؛ اکبری، عباس؛ “بررسي تاثير توپوگرافي دره بر  بزرگنمايي امواج زمين لرزه با بهره گيري از موجك ريكر”، پنجمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست، تهران، ایران، ۱۳۸۶٫
 • مومنی، مهدی؛ داودی، محمد؛ ” خصوصيات زلزله هاي حوزه نزديك و لزوم آناليز  غير خطي سازه ها”، دومين همايش منطقه اي زلزله درود، ایران، ۱۳۸۶٫
 • داودی، محمد؛ اکبری، عباس؛ ” بر آورد تغيير مكان ماندگار توده لغزشي شفارود در زمين لرزه هاي مختلف با بهره گيري از روش تلفيقي F.E.M و نيومارك”، دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، تهران، ایران، ۱۳۸۶٫
 • قنبری، علی؛ داودی، محمد؛ احمدی، بابک؛ “پيشنهاد نحوه انتخاب ضريب شتاب افقي در تحليل شبه استاتيك سدهاي خاكي”، پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE5)، تهران، ایران، ۱۳۸۶٫
 • داودی، محمد؛ جواهری، علی؛ “بررسي تاثير تغييرات مكاني حركت زمين لرزه در پاسخ لرزه اي سد خاكي مسجد سليمان”، پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE5)، تهران، ایران، ۱۳۸۶٫
 • رضا، اقتصاد؛ بهلولی، بهمن؛ داودی، محمد؛ زارعی، حمیدرضا؛ حق­شناس، ابراهیم؛ “تحليل پايداري زمين لغزش مخزن سد لتيان و تعيين عوامل محرك آن”، سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، تهران، ایران، ۱۳۸۶٫
 • محمد داودی، “تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای خاکی با نرم افزار EIDAK-1″، همایش ملی مهندسی زلزله و شریانهای حیاتی، تهران، ایران، ۱۳۷۷
 • علی کمک­پناه، محمد داودی، “تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای خاکی”، نخستین همایش سد خاکی، تهران،  ایران، ۱۳۷۶
 • علی کمک­پناه، محمد داودی، “تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با نرم افزار QUAD-4″، همایش سالانه زلزله، رشت، ایران، ۱۳۷۶
 • Davoodi, M.; Sadreddini, M.L.. “Seismic Behavior of a Large Embankment Dam under Incoherent Ground Motions”, ۴th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics (ICGESM), Tehran, 2010.
 • Davoodi, M.; Hadiani, N. “Orientation of Maximum Newmark Sliding Block Displacement in the Near Fault Region for Seismic Hazard Assessment”, ۴th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics (ICGESM), Tehran, 2010.
 • Davoodi, M.; Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K., “Dynamic Analysis of Masjed Soleiman Embankment Dam Using Recorded Earthquake Signals and TFD Method”, ۸th International Congress on Civil Engineering, Shiraz, 2009.
 • Davoodi, M.; Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K., “Evaluating Masjed Soleyman Rockfill Dam Dynamic Characteristics by Earthquake Records”, The 4th National Conference on Civil Engineering- May 2008, University of Tehran.
 • M. Davoodi, M. K. Jafari, M. Amel Sakhi ” Using TFD Signal Processing To Evaluate Dynamic Characteristics Of Masjed Soleiman Embankment Dam By Blasting Tests”, Proceeding of the 5th International Conference On Seismology and Earthquake Engineering (SEE5), Tehran-Iran, May 2007.
 • JAFARI M.K., DAVOODI M. “Dynamic Characteristics Evaluation of Masjed-Soleiman Embankment Dam by Ambient and Explosion Tests”, Proc. of the Fourth Int. Conf. On Seismology and Earthquake Engineering (SEE4), Tehran-Iran, May 2003.
 • JAFARI M.K., DAVOODI M., “Dynamic Analysis of Karkheh Embankment Dam in IRAN”, Proc. of the Third Int. Conf. On Seismology and Earthquake Engineering (SEE3), Tehran, Iran, Vol.1, May 1999.
 • Davoodi, M.; Hadiani, N. “Effect of Near-Field Ground Motions on the Stability of Embankment Dams”, ۸th International Congress on Civil Engineering, Shiraz, 2009JAFARI M.K., DAVOODI M., “Dynamic Analysis of Karkheh Embankment Dam in IRAN”, Proc. of the Third Int. Conf. On Seismology and Earthquake Engineering (SEE3), Tehran, Iran, Vol.1, May 1999.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • مکانیک خاک پیشرفته دو
 • دینامیک خاک
 • پی‌سازی پیشرفته
 • اثر زلزله بر سازه­های ویژه، ابنیه و زیربنا
 • مکانیک خاک
 • سدهای خاکی
 • دروس ارائه شده در دانشگاه دولتی دمشق سوریه
 • Soil-structure Interaction
 • Soil Dynamics
 • Geotechnical Earthquake Engineering
 • Design of Earth Structures Under Seismic Loading

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون فناوری پژوهشگاه زلزله شناسی از اردیبهشت ۱۳۹۶ تاکنون
 • رئیس گروه فناوری پژوهشگاه از خرداد ۱۳۹۴ تاکنون
 • مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه از خرداد ۱۳۹۴ لغایت آبان ۱۳۹۴
 • رئیس آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه از شهریور ۱۳۸۸ تاکنون
 • مسوول آزمایش­ های دینامیک خاک پژوهشگاه طی سال­های ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۵
 • مدیر دفتر طراحی و ساخت تجهیزات پژوهشگاه از اسفند ۸۴ لغايت تیر ماه۸۶

عضویت‌ها

 • نماینده پژوهشگاه در هيات امنا برگزار كننده كنگره هاي ملی و بین المللی مهندسي عمران از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو شورای تحریریه پژوهشنامه زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله، گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه،
 • عضو گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۷،
 • عضو انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران،
 • عضو کمیته عضویت انجمن مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹،
 • عضوکمیته ملی سدهای بزرگ ایران از سال ۱۳۸۵ تاکنون