نام و نام خانوادگی: محمد داودی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
سمت: رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی
نشانی الکترونیک: m-davood@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۲
تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۰
دورنگار: ۲۲۸۳۳۸۶۵
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar

تحصیلات

 • دکتری مهندسی عمران – زلزله، پژوهشگاه بین­ المللی زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۸۲
  عنوان رساله: ارزیابی مشخصات دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از آزمایش های ارتعاش محیطی و اجباری
 • کارشناسی­ ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی ، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵
  عنوان پایان نامه: تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای خاکی – شامل تهیه نرم افزار EIDAK1 و یک مطالعه موردی
 • کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه تبریز،۱۳۷۲

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • روش ­های نوین بررسی رفتار لرزه‌ای سدهای خاکی
 • اندرکنش خاک و سازه
 • آزمایش­ های ارتعاش اجباری و محیطی در ابنیه‌های ژئوتکنیکی
 • پردازش سیگنال­ های ثبت‌شده در ابنیه‌های ژئوتکنیکی
 • بررسی اثرات ساختگاه در تقویت امواج لرزه ­ای

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور

بررسی تجربی  قابلیت­ های روش نسبت طیفی H/V  در برآورد مشخصات  هندسی و دینامیکی لایه­ های زیر سطحی

مهدی مخبری ۱۳۹۱ راهنمای مشترک با دکتر ابراهیم حق­شناس
بررسی عوامل موثر بر اعتماد پذیری پروفیل سرعت موج برشی لایه­های زیر سطحی حاصل از پردازش آرایه ­ای ارتعاشات محیطی مهران اصفهانی زاده ۱۳۹۱

راهنمای مشترک با دکتر ابراهیم حق­شناس

ارزیابی تاثیر تحریکات متغیر تکیه­ گاهی در رفتار لرزه­ ای سدهای خاکی سیدمحمدعلی صدرالدینی ۱۳۹۱ راهنما
تاثیر زلزله های نزدیک گسل بر روی رفتار لرزه ای سد های خاکی نوید هادیانی ۱۳۹۱ راهنمای مشترک با دکتر جعفری
ارزیابی مشخصات و رفتار دینامیکی سدهای خاکی-سنگریزه­ای با استفاده از نگاشت های ثبت شده و تحلیل های عددی (مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) مسعود عامل سخی ۱۳۸۷

راهنمای مشترک با دکتر جعفری

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Davoodi, M.; Haghshenas, E. ;Jafari, M.K. and Esfahanizadeh, M. “A Comparison on Efficiency of Triangular and Orthogonal Array in Determination of Shear Wave Velocity Profile”, Indian Journal of Science and Technology, October 2015, Vol. 8, No. 28, pp 1-9.
 • Kholdebarin, A.; Massumi, A. and Davoodi, M. “Seismic bearing capacity of shallow footings on cement-improved soils”, Earthquake and Structures, An International Journal, September 2016, Vol. 10, No. 1, pp 179-190.
 • Davoodi, M. and Sajjadi, M. “Assessment of Near-Field and Far-Field Strong Ground Motion Effects on Soil-Structure SDOF System”, International Journal of civil engineering, September 2015, Vol. 13, No. 3, pp 81-95.
 • Besharat, V.; Davoodi, M. and Jafari, M. K. “Variations in Ground Surface Responses under Different seismic input motions due the Response of a Tunnel”, The Arabian Journal for Science and Engineering, 2014, Vol. 39, No. 10, pp 6927-6941.
 • Sadreddini, A.; Davoodi, M. and Jafari, M. K. “Effect of Different Frequency Content of Multi-Support Excitation on Seismic Response of a Large Embankment Dam”, Iranian Journal of Science and Technology, summer 2013, Vol. 37, No.C2, pp 243-256.
 • Davoodi, M.; Jafari, M. K. and Sadreddini, A. “Effect of Multi-Support Excitation on Seismic Response of Embankment Dams”, International Journal of civil engineering, May 2013, Vol. 11, No. 1, pp 19-28.
 • Mokhberi, M; Davoodi, M.; Haghshenas, E. and Jafari, M. K., “Experimental Evaluation of the H/V Spectral Ratio Capabilities in Estimating the Soil Profile Properties”, Iranian Journal of Science and Technology, 2013, Vol. 37, No. C+, pp 457-468.
 • Hadiani, N.; Davoodi, M. and Jafari, M. K. “Correlation between Settlement of Embankment Dams and Ground Motion Intensity Indices of Pulse-Like Records”, Iranian Journal of Science and Technology, 2013, Vol. 37, No. C1, pp 111-126.
 • Davoodi, M.; Jafari, M. K. and Hadiani, N. “Seismic Response of Embankment Dams under Near-Fault and Far-Field Ground Motions Excitation”, Engineering Geology, 2013, Vol. 158, pp 66-76.
 • Davoodi, M.; Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K., “Comparing Classical and Modern Signal Processing Techniques in Evaluating Modal Frequencies of Masjed Soleiman Embankment Dam during Earthquakes”, Asian Journal of Applied Science, 2(1):36-49, 2009 (acceptance: July 2008).
 • M.K. Jafari, M. Davoodi “Dynamic characteristics evaluation of MS Dam by in-situ dynamic tests”, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 43, No. 10. October 2006.
 •  M.K. Jafari, M.R. Ghayamghamian, M. Davoodi, M. Kamalian M. & A. Sohrabi-Bidar; 2005; “Site Effects of the 2003 Bam , Iran, Earthquake”; Earthquake Spectra; Vol. 21, No. S1; December 2005; pp. 125-136.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • مکانیک خاک پیشرفته دو
 • دینامیک خاک
 • پی‌سازی پیشرفته
 • اثر زلزله بر سازه­های ویژه، ابنیه و زیربنا
 • مکانیک خاک
 • سدهای خاکی
 • دروس ارائه شده در دانشگاه دولتی دمشق سوریه
 • Soil-structure Interaction
 • Soil Dynamics
 • Geotechnical Earthquake Engineering
 • Design of Earth Structures Under Seismic Loading

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون
 • معاون فناوری پژوهشگاه زلزله شناسی از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۱
 • مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه ای از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
 • رئیس گروه فناوری پژوهشگاه از خرداد ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
 • مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه از خرداد ۱۳۹۴ لغایت آبان ۱۳۹۴
 • رئیس آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه از شهریور ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۸
 • مسوول آزمایش­ های دینامیک خاک پژوهشگاه طی سال­های ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۵
 • مدیر دفتر طراحی و ساخت تجهیزات پژوهشگاه از اسفند ۸۴ لغایت تیر ماه۸۶

عضویت‌ها

 • نماینده پژوهشگاه در هیات امنا برگزار کننده کنگره های ملی و بین المللی مهندسی عمران از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو شورای تحریریه پژوهشنامه زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله، گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه،
 • عضو گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۷،
 • عضو انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران،
 • عضو کمیته عضویت انجمن مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹،
 • عضوکمیته ملی سدهای بزرگ ایران از سال ۱۳۸۵ تاکنون