بیست و نه شهریور امسال شانزدهمین سالروز زلزله چی چی تایوان در ٢٩-۶-١٣٧٨ است. زلزله در ساعت ١:۴٧ بامداد روز ٢١ سپتامبر به وقت محلی تایوان و با بزرگای گشتاوری ٧.٧ در مرکز جزیره تایوان با ژرفای ٨ کیلومتر رخ داد و موجب ٢۴٠٠ کشته، بیش از ١١ هزار مجروح  و حدود ١١ میلیارد دلار خسارت شد.
ویژگی زلزله چی چی وقوع گسلش سطحی در محل سازه های مهم مانند سد پل و نیروگاه و مشاهده تغییرمکان واضح سطحی درمحل این سازه ها بود (که جا به جایی سطحی قائم به میزان  ۴.۴ متر و افقی به میزان ١١ متر در محل این سازه ها ایجاد کرد). این میزان جا به جایی سطحی در میان بیشترین جابه جایی های سطحی مشاهده شده در زلزله های مهم دنیا قرار می گیرد.۴٢٢ شتابنگاشت در این زلزله و شتاب حداکثر حدود ١g برابر شتاب جاذبه زمین ثبت شد.