وبینار بررسی زلزله‌شناسی زمین لرزه های دوگانه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین هرمزگان

وبینار تخصصی زلزله مخرب ۵ دی ۱۳۸۲ بم و روز ایمنی و کاهش اثرات بلایای طبیعی

چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

سمینار تخصصی چهارمین سالگرد زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب

وبینار گزارش زمین لرزه های دوگانه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان