استفاده از ابزارهای به‌روز آماری در علوم دیگر، نقش مهمی در کاربردی شدن این ابزارها و ارتقای همکاری‌های بین رشته‌ای دارد. یکی از ابزارهای نسبتا جدید و قدرتمند، موضوع آمار فضایی است که با تحلیل داده‌های مکانی و زمانی، به بررسی همبستگی‌های آنها می‌پردازد. با عنایت به همین ویژگی، آمار فضایی می‌تواند در طیف وسیعی از علوم کاربرد داشته باشد. از جمله در علوم و مهندسی زلزله، مهندسی ریسک سوانح طبیعی، مدیریت بحران، علوم جوی و هواشناسی، منابع آب، محیط زیست، زمین شناسی، معدن، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، زیرساخت‌های شهری، ترافیک، حمل و نقل، سنجش از دور، بهداشت و درمان، بیماری‌های همه‌گیر، علوم اجتماعی، علوم قضایی، حوزه نفت و گاز، اقتصاد و بیمه کاربردهای گسترده‌ای دارد.

در این راستا چهارمین سمینار تخصصی آمار فضایی و کاربردهای آن”، در تاریخ‌های ۵ و ۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ به میزبانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن آمار ایران و حمایت ۱۷ دانشگاه و مراکز پژوهشی بصورت برخط (آنلاین) برگزار شد. از تعداد کل ۶۰ مقاله ارسال شده، بعد از داوری، تعداد ۵۱  مقاله پذیرفته شد. از این تعداد ۳۵ مقاله به زبان فارسی و ۱۶ مقاله به زبان انگلیسی نگارش و ارائه گردید.  همچنین ۶ سخنرانی کلیدی توسط متخصصین داخلی و نیز اساتید برجسته‌ای از کشورهای امریکا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا و کانادا ارائه گردید.