نخستین نشست بررسی فرآیند بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه