فرم جستجو گزارشات چاپ شده

عنوان نويسنده و همکاران سال انتشار قيمت کد سفارش
ساخت، کاربرد و قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش ناپذیر- قسمت سوم: قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش‌ناپذیر اربابی فریدون, سلمان پور امیرحسین 1401 10,500,000 395
بررسی رفتارهای سيستم های ثانويه و ارائه طيف طرح طبقه با توجه به رفتار غير خطی سازه و اندركنش سيستم اوليه (سازه) با سيستم ثانويه غفوری آشتیانی محسن, صادق زاده نظری مهرداد 1401 15,000,000 392
تعیین پارامترهای مورد نیاز به منظور ایجاد سامانه هشدار به هنگام زلزله در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قائمقامیان محمدرضا, ساسانی محمد 1401 650000 391
بررسی روش های ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری استوار ایزدخواه یاسمین,امینی حسینی کامبد, پیشنمازی پروانه 1401 650000 379
ارائه طیف جدید آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800) بر مبنای مطالعات تحلیل خطر و خصوصیات جنبش نیرومند زمین در ایران زعفرانی حمید, زارع مهدی, سقراط محمدرضا, وحیدی فر حسام 1401 13,500,000 393
توسعه مدل تجربی برای برآورد تلفات و خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله به منظور استفاده در سامانه های برآورد سریع خسارات امینی حسینی کامبد, انصاری انوشیروان, فیروزی کرمانشاهی عرفان 1401 12,000,000 394
محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی کپه داغ با استفاده از زمین لرزه های منطقه مصطفی زاده مهرداد, مهشادنیا لیلا 1401 650000 390
هندسه و سازوکار گسله شمال تهران و تاثیر آن بر ساختارهای مرتبط عباسی محمدرضا 1401 600000 383
شواهد فعالیت و سازوکار روندهای باختر- شمال باختری در تهران و اطراف آن محمدرضا عباسی, جوان دلوئی غلام, فراقی وایقان امیر 1401 850000 389
ارزیابی و تولید محتوی آموزشی برای ارتقای سطح آمادگی عموم مردم در برابر زلزله امینی حسینی کامبد, پوربیرانوند شاهرخ, استوار ایزدخواه یاسمین, اسکندری ملیحه, حشمتی ویدا, مهشادنیا لیلا 1401 400000 380
ساخت، کاربرد و قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش ناپذیر- قسمت دوم: ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه‌ای قابهای‌ مهاربندی شده با بادبندهای کمانش‌ناپذیر و متعارف اربابی فریدون, بادپی امیر 1401 10,000,000 395
ساخت، کاربرد و قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش‌ناپذیر- سمت اول: ساخت و بررسی آزمایشگاهی و عددی نمونه های مهاربند کمانش ناپذیر اربابی فریدون, کریمی سلمان 1401 12,000,000 395
تحلیل خطر احتمالی زلزله با وابستگی نسبت به زمان برای تهران بزرگ و نواحی اطراف زعفرانی حمید, زارع مهدی,جلال الحسینی سید مصطفی 1400 550000 372
امکان سنجی و طرح یک سامانه پایشی سانحه زلزله با استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) و سنجنده های تصویر بردار اپتیکی مناسب منصوری بابک, امینی حسینی کامبد, ابراهیمیان زیبا 1400 620000 385
گسل اصلی جوان زاگرس، ساختار هندسی و فعاليت آن حسامی آذر خالد 1400 500000 376
بررسی اندرکنش گسلش سطحی-فونداسیون-قابهای ساختمانی داودی محمد, جعفریمحمدکاظم, سلاجقه آزاده 1400 10,500,000 388
پاسخ لرزه ای پی - شمع در لایه خاک با قابلیت روانگرایی – مطالعه عددی جعفریان یاسر, فلاح زاده مژگان 1400 860000 386
تاثیر تاخیر زمانی بر عملکرد لرزه ای سیستم های کنترل فعال سازه ای بهار امید, رجبی بهروز 1400 450000 381
تهیه الگوریتم و برنامه کامپیوتری برای کنترل پایداری عددی و سازگاری روش­های انتگرال گیری گام به گام جدید سروشیان آرام 1400 400000 375
برآورد بیشینه شتاب زمین بر اساس معیار خطرپذیری یکنواخت قائمقامیان محمدرضا,سروقد مقدم عبدالرضا,زمان محمد 1400 700000 378
ارائه مدلی برای ارتقای تاب آوری در برابر زلزله در سطح محله با نگرشی بر ظرفیت سازی برای مدیریت بحران امینی حسینی کامبد, فلاحی علیرضا, الانی فرشته, 1400 11,000,000 387
محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی مکران با استفاده از زمین لرزه های منطقه مصطفی زاده مهرداد,مهشادنیا لیلا 1400 450000 377
کاربرد نظریه مقادیر نهایی در تحلیل زلزله های شرق و ایران مركزی علامه زاده مصطفی, شمس صدیقه<مهدنی پور مهسا 1400 400000 371
تعیین ضرایب تصصحیح محلی روابط منتخب کاهتدگی تجربی جهانی درقلات ایران و توسعه مدل همبستگی مکانی زعفرانی حمید, سقراط محمدرضا, ره پیما سحر 1400 600000 382
توسعه متدولوژی (روش شناسی) برآورد احتمال فروریزش لرزه ای ساختمان های فولادی میان مرتبه موجود عشقی ساسان, مداح محمدمهدی 1400 850000 384
تعيين پارامترها و روابط بهينه براي طراحي كارامد يك سيستم هشدار سريع زلزله در شهر تهران قائمقامیان محمدرضا, انصاری انوشیروان, ساسانی محمد 1399 300000 357
استفاده از لایه کاملاً تطبیق ­یافته (pml) در مطالعه اندرکنش دینامیکی سد خاکی – پی داودی محمد, جعفری محمدکاظم,پوردیلمی عباس 1399 380000 365
کاربرد میراگرهای جرمی چرخشی به همراه کف جداسازی‌شده برای کنترل پاسخ تجهیزات صلب بلوکی شکل کلانتری افشین, شفیعی نیا ریحانه 1399 250000 355
توسعه روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در پل های مورب با توجه به اثر هم زمان پیچش و خمش کلانتری افشین, سروقدمقدم عبدالرضا, عطارچیان ناهید 1399 400000 353
توسعه توابع آسیب پذیری لرزه ای به روش تحلیلی برای خطوط لوله انتقال گازایران واثقی اکبر,حسینی محمود,اشرافی حامد,منشوری محمدرضا 1399 280000 366
روش طراحی بر اساس تغيير مكان برای ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن سروقدمقدم عبدالرضا, ایزدی زمان آباددی اسماعیل 1399 500000 354
ارزيابی رفتار ديناميكی پلهای طويل تحت تحريكات چند تكيه گاهی در حوزه نزديك غفوری آشتیانی محسن,یثربی لاله 1399 400000 347
انتخاب شتاب نگاشتهای حوزه نزديك برای انجام تحليل های ديناميكی غيرخطی براساس تلفيق مشخصات حوزه زمان و فركانس غفوری آشتیانی محسن,موسوی مهدی,عباسی لعیا 1399 250000 349
بررسی رفتار دینامیکی اتصالات خورجینی تحت اثر بارهای چرخه ای به کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمد قاسم, فلامرزیان فرامرز 1399 250000 361
بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی به کمک مطالعات تحلیلی و تجربی وتر محمد قاسم, متقی سید محمدرضا 1399 250000 352
شکل پذیری قاب های مهاربندی شده هم محور توسط فولاد تنش تسلیم پایین و آلیاژ آلومینیوم درمهاربندها وتر محمد قاسم, ملک حسینی عباس 1399 300000 358
بررسی آزمایشگاهی نیروی ضربه ناشی از برخورد سیال باسقف مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی, نورائی دانش پویا 1399 280000 363
ارائه ضوابط طراحی لرزه ای برای پل های بزرگ در حین ساخت ضیایی فر منصور, سقراط محمدرضا 1399 370000 356
بررسی و ارائه راهکارهای ارتقای آگاهی و آمادگی مردم در مراکز تفریحی و خرید: مطالعه موردی (سینماها و فروشگاه های بزرگ مواد غذایی) استوار ایزدخواه یاسمین,امینی حسینی کامبد,حشمتی ویدا 1399 200000 348
انتگرال گیری مستقیم از معادلات حرکت حاصل از زلزله با گام های بزرگتر از معمول و با ارتباط حداقل با محتوای فرکانسی پاسخ سروشیان آرام 1399 260000 362
گسل خزر ساختار هندسی و فعالیت آن رشیدی بشرآبادی احمد,حسامی آذر خالد 1399 200000 351
توسعه رابطه کاهندگی تجربی جدید و برآورد انحراف معیار تک ایستگاهی در سایت های منتخب فلات ایران زعفرانی حمید, سقراط محمدرضا, انصاری انوشیروان 1399 200000 350
بررسی عملکرد لرزه ای پل های متداول بزرگراهی کشور با استفاده از پایه های پیش ساخته و روش ساخت پر سرعت واثقی اکبر,منصوری بابک, رویین تن صدف 1399 240000 360
بررسی اثر تعداد دهانه بار قائم ونوع اتصال قاب بر رفتار میانقاب آجری محمدی مجید, متولی امامی سید محمد 1399 350000 364
بررسی نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران زلزله تهران پیشنمازی پروانه 1399 250000 359
بررسی اثر فشار همه جانبه متناوب بر تغییرات فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط رس – سنگدانه جلیلی جواد 1399 320000 368
توسعه روش شناسی برآورد ریسک فرو ریزش لرزه ای ساختمان های بتنی موجود عشقی ساسان,زاهدی مزدک 1399 450000 370
ارائه روش اصلاح مقاطع اعضای قابهای خمشی ویژه در ساختمانهای فولادی لاغر برای ارضای ضوابط کنترل تغییرمکان محمدی مجید,غلامی سپهر 1398 170000 344
توسعه راهکارهای ارتقا تاب‌آوری شبکه راه های درون شهری در برابر زلزله امینی حسینی کامبد,حسینی سید محمود,چاوشی امیرپوریا 1398 270000 346
تحلیل طیفی پارامترهای چشمه و سیر زمین لرزه های زاگرس و البرز جوان دولویی غلام,احمد زاده سمیه 1398 250000 345
مطالعه خصوصیات حرکت قوی زمین در ناحیه البرز - شمال غرب ایران با روش معکوس سازی تعمیم یافته ترکیبی(شتابنگاشت ها و لرزه نگاشت ها) زعفرانی حمید,خزاعی مقدم بابک,مومنی سارا 1397 170000 320
بررسی قابلیت استفاده از امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگ ها به منظور پیش‌بینی رخداد زلزله ابراهیمیان زیبا,امینی حسینی کامبد,جعفری محمد کاظم 1397 140000 318
بررسی لرزه زمین ساخت منطقه نائین با استفاده از محاسبه سازوکار کانونی زمین لرزه ها جوان دلویی غلام,حسامی آذر خالد,احمدی زهرا 1397 140000 325
مدل سازی گسلهای فعال حوضه قم بر اساس داده های لرزه نگاری بازتابی مختاری محمد,مهشادنیا لیلا 1397 260000 324
بهبود روشهای محاسبه اندرکنش سختی محور در فرایند ارزیابی لرزه ای سیستمهای خاک - سازه دارای پی مدفون نواری جهان خواه حسین,فلاح زاده پوران 1397 180000 330
بررسی مشخصات تغییرشکل دینامیکی مصالح مخلوط رس - سنگدانه شفیعی علی,حسنی پور اکبر,جعفری محمدکاظم 1397 210000 321
مدل سازی سه بعدی و ارزیابی نیروهای لرزه ای وارد بر دیوارهای حائل در حالت محرک به روش تحلیل حدی عسکری فرج اله 1397 140000 319
كاربرد روش اجزای مرزی سريع در تحليل لرزه ای محيط الاستيك دو بعدی در فضای زمان کمالیان محسن,صفار محمد 1397 140000 328
توسعه روشهای کیفی پهنه بندی خطر زمین لغزش های ناشی از زلزله با استفاده از داده های ایران مهدویفر محمدرضا,معماریان پرهام,عسکری فرج اله 1397 230000 329
ارائه مدل رفتاری بر مبنای تئوری پلاستیسیته سطح مرزی برای رفتار سیکلی خاکهای ریزدانه فیبردار جعفریان یاسر,دژآلود حسام الدین 1397 210000 323
تاثیر مولفه قائم زلزله در عملکرد پلهای بزرگراهی جداسازی شده با جداساز سری اصطکاکی-لاستیکی در تحریکات لرزه ای نزدیک گسل کلانتری افشین,مویدی سید امیرحسین 1397 150000 331
ارزیابی آسيب‌پذيری لرزه‌ای سيلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک - سازه و محتویات ناطقی الهی فریبرز,یخچالیان منصور 1397 250000 334
بررسی عددی عملکرد لرزه ای پایه اصطکاکی با در نظر گیری ضریب اصطکاک متغیر برحسب فركانس محمدی مجید,درویش زاده علی 1397 120000 333
بررسی تاثیر ضریب زلزله مفروض در مرحله طراحی درحاشیه اطمینان در برابر خرابی پیش رونده در ساختمانهای با قاب خمشی فولادی محمدی مجید,کرد باغ بهرام,اینانلو ناهید 1397 210000 335
توسعه و بهبود روشهای مبتنی بر معادلات حرکت برای تعیین ماتریسهای مشخصه سازه و تشخیص خرابی غفوری آشتیانی محسن,قاسمی مجید 1397 240000 336
بررسی تئوريک و عددی ميزان تاثير بكارگيری تيغه های متصل به مخزن، در كاهش اثرات لرزه ای ناشی از امواج سطحی ايجاد شده در مخازن ذخيره مايع گودرزی محمدعلی 1397 140000 332
بررسی تئوریک و آزمایشگاهی میراگرهای تسلیمی ADAS و اصطکاکی لوبیایی تهرانی زاده محسن,وتر محمدقاسم 1397 160000 326
مطالعه تجربی اثرات تیغه های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن روزمینی فولادی نفتی به کمک آزمایشهای میز لرزان حسین زاده نقدعلی,توکلیان فردوسیه حمید 1397 180000 327
ظرفیت سازی در سطوح محلی در راستای ارتقای واکنش اضطراری با در نظر گرفتن ساختمان های عمومی تأثیرگذار موجود استوار ايزدخواه ياسمين,حسینی سید محمود,شوقی کلخوران محمدحسین 1397 240000 322
مروری بر روش های پیش بینی کوتاه مدت زمین لرزه با استفاده از بررسی رفتارهای لرزه ای - الکترومغناطیسی یونسفر علامه زاده مصطفی, میرزایی سایه 1396 180000 303
وابستگی مکانی و زمانی در وقوع زمین لرزه به روش آمار معکوس علامه زاده مصطفی, بهناج منصور 1396 120000 313
الگوی پس لرزه در رژیم لرزه ای ایران زعفرانی حمید, امی سلما 1396 180000 310
مطالعه چند شغل منتخب درکاهش خطرپذیری لرزه ای و راهکارهای ارتقای نقش آنها استوار ایزدخواه یاسمین, سیدمحمود حسینی, پیشنمازی پروانه, حشمتی ویدا 1396 160,000 312
ارزیابی میزان آگاهی و آمادگی مدیران رسانه ها از زلزله، به منظور ارتقای عملکرد سازمان های رسانه ای در بحران پارسی زاده فرخ, پیشنمازی پروانه 1396 170,000 314
نیازسنجی دانش آموزان ناشنوا در مدارس متوسطه در خصوص آمادگی در برابر خطرات ناشی از زلزله پارسی زاده فرخ, اسکندری ملیحه, حشمتی ویدا, سیف علی احسان 1396 150,000 306
بررسی اثر حوزه های رسوبی کوچک مقیاس در برآورد میزان و پراکندگی بیشینه شتاب زمین در مطالعات پهنه بندی لرزه ای قائمقامیان محمدرضا, امینی حسینی کامبد, موحد اصل رضا 1396 270000 302
برگردان امواج حجمی)SH( به منظورتعيين سازوكار زمين لرزه ها با استفاده از داده های باند پهن و محلی حمزه لو حسین, انصاری انوشیروان 1396 130000 309
تغييرات تنش كولمب در نواحي شرق ايران مركزی و شمال غرب ایران حمزه لو حسین, ملکی آسایش بهنام 1396 160000 301
ساختار سه بعدی ضریب کیفیت درمنطقه البرز مرکزی وشرقی حمزه لو حسین, 1396 240000 308
شواهد مورفوتکتونیکی و زمین شناختی گسل های فعال در شمال گسل تبریز عباسی محمدرضا,مهشادنیا لیلا 1396 150000 315
شناسايی و تشريح ويژگی های نامتجانس سيستم های گسلی منطقه زاگرس بر اساس مقياس غير نسبی و كميتی غير تصادفی مصطفی زاده مهرداد,اشکپور مطلق شبیر,مداحی زاده روح اله 1396 170000 300
بررسی عددی رفتار لرزه ای و غیرخطی دره های آبرفتی با روش اجزای محدود کمالیان محسن, جعفری محمدکاظم, نجفی زاده جعفر 1396 180000 311
بررسی عددی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مرکب با روش اجزای مرزی کمالیتن محسن, حق شناس ابراهیم 1396 130000 305
بررسی چگونگی بهبود عملکرد اتصالات صلب فلزی تیر به ستون ضیایی فر منصور, ناگهی محمود 1396 120000 307
نقشه نهشته های دوران چهارم البرز مرکزی عباسی محمدرضا 1396 140000 304
تعیین سازوکار گسله های بخش شمالی تهران - کرج عباسی محمدرضا,فربد یاسمن,شبانیان بروجنی اسماعیل 1396 160000 299
تغییرات زمانی ضریب Q و نسبت Vp/Vs قبل وبعد از وقوع زلزله معهود مجید 1396 140000 316
بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکارهای کانونی زمین لرزه ها و داده های GPS پوربیرانوند شااهرخ, تاتار محمد 1396 120000 317
پيش بيني خصوصيات پالس هاي ناشي از جهت پذيري حوزه نزديک با شبيه سازي تعيني و مقياس كردن آنها زعفرانی حمید,حسنخانی علی 1395 120000 292
مطالعه آسیب پذیری و نیازهای سالمندان در زلزله استوار ایزدخواه یاسمین 1395 160000 283
ارائه مدلی برای تعیین شاخص ایمنی بافت های شهری در برابر زلزله بر اساس ترکیب پارامترهای موثر در خطر پذیری لرزه ای امینی حسینی کامبد,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک,حاجی بابایی مقداد 1395 200000 285
بررسی چالشهای اسکان اضطراری در زلزله های بزرگ رخداده در بیست سال اخیر در ایران پویان ژیلا 1395 130000 278
ارائه توابع آسيب پذيري براي ساختمانهاي فولادي با اتصالات خورجيني بمنظورمطالعه خطرپذيري در قسمتی ازشهر تهران منصوری بابک,امینی حسینی کامبد, سروقدمقدم عبدالرضا,کیانی امیر 1395 230000 293
تهیه نقشه‌های بیشینه شتاب زمین در نقاط مختلف کشور به روش شبیه‌سازی مونته‌کارلو انصاری انوشیروان,فیروزی کرمانشهای عرفان,حمزه لو حسین,مردی زینب 1395 150000 280
تعیین محل زمینلرزه های بزرگ ایران (M>4) ثبت شده در شبكه ملي لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه به روش غیرخطی تاتارمحمد,ابولفضل کمیزی 1395 175000 278
فرگشت ساختاری گسلهای عرضی و نقش آنها در لرزه خیزی زاگرس حسامی آذر خالد 1395 150000 288
مطالعه لرزه زمین ساخت زاگرس مرکزی با تاکید بر سازوکار کانونی زمین لرزه های مهم عباسی محمدرضا,جوان دولویی غلام,ازقندی محسن 1395 160000 284
شناسایی گسل های مدفون درمنطقه کاشان با کاربرد نشانگرهای لرزه ای مختاری محمد,ولی محمدی لیلا,مهشادنیا لیلا 1395 110000 294
تحليل پسلرزه های زمين لرزه 20/1/92 كاكی بوشهر با بزرگی 6/3=MW یمینی فرد فرزام,تاتار محمد,تقابنی مسعود 1395 145000 277
بررسی اثر مجاورت فونداسیون ها بر تحریک ورودی لرزه ای: مطالعه پارامتریک دو فونداسیون مدفون نواری جهانخواه حسین,اسماعیل پور علی 1395 130000 296
ارزيابی پايداری لرزه ای سه بعدی شيروانی ها به روش آناليز حدی مرز پايين فرج اله عسکری 1395 140000 279
مطالعه آزمایشگاهی و عددی اندرکنش گسلش سطحی درآبرفت با پی صلب مستطیلی جعفری محمدکاظم,کمالیان محسن,موسوی سید مجتبی 1395 280000 291
امکان سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییر مکان ناشی از گسل های معکوس فعال جعفری محمدکاظم,فدایی میثم,کمالیان محسن 1395 170000 290
ارزيابی اثرات مكش، تنش ميانگين خالص و شاخص خميری بر مدول برشی و نسبت ميرايی مصالح ريزدانه غير اشباع جعفری محمدکاظم,بیگلری مهنوش,معجزی محسن 1395 190000 281
بررسی رفتار قابهای بتنی ميانپر با ميان قابهای مصالح بنایی و ديوارهای مصالح بنايی مقاوم شده با کامپوزيتهای سیمانی مسلح الیافی ناطقی الهی فریبرز, دهقانی ایوب 1395 250000 295
توسعه و کاربرد روش سازه واری در بررسی پایداری لرزه ای شیروانی ها عسکری فرج اله,فرزانه اورنگ,آروین محمدرضا 1395 150000 289
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستون های بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار جانبی چرخه ای بهار امید,یادگاری جواد 1395 180000 286
انتخاب شتاب نگاشت های مناسب برای ارزیابی احتمال وقوع خسارت در سازه ها غفوری آشتیانی محسن,آذربخت علیرضا,کیهانی حسین 1395 200000 282
بررسی آماری الگوهای لرزهای پیش از زلزله های بزرگ فلات ایران به منظور استفاده در پیش بینی میان مدت زلزله زعفراني حمید,وحیدی فر حسام 1394 150000 272
تعیین توابع تجربی خسارت و مرگ و میر بر اساس داده های زمین لرزه داهوئیه – زرند (1383) قائمقامیان محمدرضا,امینی حسینی کامبد,گواهی نعیمه,احمدزاده سمیه 1394 170000 250
لرزه زمين ساخت البرز مركزی بر اساس وارون سازی تانسور داده های محلی و ناحيه ای یمینی فرد فرزام,تاتار محمد,عباسی محمدرضا,دشتی فرزانه 1394 150000 271
ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری و تغییر مکانهای لرزه ای شیبهای خاکی و دیوار حائل جعفریان یاسر 1394 150000 275
مطالعه آزمایشگاهی و آماری جهت بررسی رفتار سیکلی و استعداد روانگرایی ماسه های کربناتی و سیلیکاتی جعفریان یاسر 1394 130000 276
تحلیل لرزه ای سه بعدی پایداری شیروانی های خاک مسلح به روش آنالیز حدی عسکری فرج اله 1394 160000 255
تعیین ساختار سرعتی پوسته بر اساس ارتعاشات محیطی لرزه نگاشتهای باند پهن جوان دولویی غلام,موقری‌ دهبنه رامین,نوروزی چلچله مژگان 1394 150,000 249
توسعه روش های تشخیص خودکار فازP رویدادهای لرزه ای جوان دولویی غلام,کرم زاده طولارود نسیم 1394 150,000 252
تعیین کرنش و نرخ لغزش در طول گسلهای جنبا شمال باختر ایران (ناحیه تبریز) با استفاده از اندازه گیری های GPS حسامی آذر خالد,نانکلی حمیدرضا,علیجانزاده اکرم السادات 1394 150000 256
شناسایی سرچشمه زمین لرزه کاج درخت 1923 و بررسی زمین ساخت فعال در طول بخش خاوری گسل درونه حسامی آذر خالد,یساقی علی,کوچکی مریم 1394 155000 266
روش ترکیبی نوین برای شبیه سازی جنبش نیرومند زمین حمزه لو حسین,قائمقامیان محمدرضا,غلامی وحید 1394 145000 260
نقشه شتاب طیفی ایران درمقیاس 1:2/500/000 در سطح سنگ بستر برای دوره های بازگشت مختلف حمزه لو حسین,انصاری انوشیروان,علیخان زاده علیرضا,رحمانی محسن 1394 160000 259
شناسایی گسلهای فعال به کمک بررسی شبکه های زهکشی در منطقه آوج – بوئین زهرا عباسی محمدرضا 1394 145000 264
تحلیل تغییرات میدان تنش زمین لرزه های بزرگ در منطقه البرز به منظور تعیین پهنه های خطر زیاد مصطفی زاده مهرداد,مهشادنیا لیلا 1394 150000 257
تعیین ساختار پوسته فوقانی در زاگرس شرقی (ایران) به روش توموگرافی محلی یمینی فرد فرزام,محمدی پور زهرا,تاتار محمد 1394 120000 269
لرزه زمین ساخت در البرز غربی (ایران) بر اساس مدلسازی امواج محلی و ناحیه ای یمینی فرد فرزام,انصاری سجاد,تاتار محمد 1394 190000 270
تعیین پارامترهای چشمه با استفاده از داده های حوزه نزدیک و روش جمع مدهای شکست- مطالعه موردی زمین لرزه 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) یمینی فرد فرزام,قائمقامیان محمدرضا,تاتار محمد,روح الهی رحمت اله 1394 130000 268
مطالعه آزمایشگاهی بادبندهای با خروج از مرکزیت درصفحه میانی بسطامی مرتضی 1394 140000 258
بررسی آزمایشگاهی رفتار کمانشی و لرزه ای ستونهای مرکب با بست مورب تحت بار استاتیکی و بار چرخه ای حسینی هاشمی بهرخ 1394 200000 262
ارائه جزئیات چشمه اتصال در قاب های خمشی فولادی با تیرهای با عمق نا برابر حسینی هاشمی بهرخ,احمدی جزنی روح اله 1394 190000 261
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای پانلی بتنی با سیستم تونلی عشقی ساسان,توافقی جهرمی علیرضا 1394 280000 274
مطالعه عملکرد لرزه ای پل های متداول تیر و دال بتنی مجهز به سیستم های مقید کننده طولی واثقی اکبر,ابراهیمی حامد 1394 190000 263
بهسازی لرزه ای تیر سرستون پایه متداول پلهای بزرگراهی واثقی اکبر,بحرانی محمدکاظم,سطانی مهدی 1394 200000 273
بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستون های مقاوم سازی شده بتنی وتر محمدقاسم,ناطقی الهی فریبرز,رضایی الهام 1394 210,000 254
طرح و تحلیل لرزه ای مهاربند های هم مرکز شکل پذیر با کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمدقاسم,رضاییان علیرضا 1394 170,000 253
ارزیابی عملکرد لرزه ای موردی یک ساختمان با میانقاب بنایی در زلزله بم حسین زاده نقدعلی 1394 200,000 232
بررسى مقايسه اى تقاضاى لرزه اى كليدهاى برشى خارجى در پلهاى بزرگراهى بتن آرمه معمولى و مورب (و ارائه یک سازوکار جدید) كلانتری افشین,فروغى سيد محمدجواد,امجديان محسن 1394 190000 267
بررسى آزمايشگاهى اثر موقعيت مهاربندهاى ضربدرى در شكل پذيرى حدى قابهاى فولادى ساختمانى حسینی سید محمود,وتر محمدقاسم,هروى مجتبى,افشار وحيد 1394 160000 265
مقایسه ی در نظر گیری بند 2-5-4 استاندارد 2800 با تبصره ی آن بر رفتار لرزه ای ساختمان فولادی لاغر دارای قاب خمشی به روش زمان دوام محمدی مجید,افضل سلطانی رضا 1394 200000 251
توسعه روشهای شناسایی الگوهای پیچیده مکانی زمین لرزه ها در کمربند لرزه خیز البرز علامه زاده مصطفی,مصطفی زاده مهرداد,مهشادنیا لیلا 1393 130000 237
بررسی پیش یابی تابع زمان زلزله و امکان سنجی استفاده از آن در منطقه تهران بزرگ زعفراني حمید,زارع مهدی,غفوری سیدمهدی 1393 180,000 236
توسعه معیارهای گسترش وبهسازی شهری درنواحی لرزه خیز امینی حسینی کامبد,جعفری محمدکاظم,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1393 170000 239
بررسی توزیع غیر همگن فشارآب حفره ای درمصالح مخلوط رس-سنگ دانه جعفری محمدکاظم,جلیلی جواد,شفیعی علی,کمالیان محسن 1393 230000 244
ارزیابی تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر روی رفتار لرزه ای سدهای خاکی داودی محمد,جعفری محمدکاظم,هادیانی نوید 1393 200,000 242
تعیین مدول برشی ومیرایی مصالح ریزدانه غیر اشباع دربارگذاری تناوبی و شرایط کنترل مکش شفیعی علی,جعفری محمدکاظم 1393 250000 243
معادله انتگرالی و پاسخ های اساسی دینامیکی محیط های دو و سه بعدی متخلخل غیر ارتجاعی خطی در فضاهای لاپلاس و زمان کمالیان محسن,عشایری ایمان 1393 180,000 235
بررسی ظرفیت باربری لرزه ای پی نواری متکی بر شیب با روش خطوط مشخصه ی تنش کمالیان محسن 1393 160,000 234
بررسی لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در منطقه گرمسار تاتار محمد,مومنی سید مالک,یمینی فرد فرزام 1393 160,000 240
بررسی زمین ساخت جنبا در ناحیه مکران ایران با استفاده از اندازه گیری های GPS حسامی آذر خالد,عباسی محمدرضا,رشیدیان آرمین 1393 160,000 248
مدلسازی گسل هندیجان و شناسایی شکل هندسی با استفاده ازداده های لرزه نگاری بازتابی و روش ردیابی پرتو مختاری محمد,منتظری محمد 1393 170,000 246
طراحی و توسعه یک سیستم مبتنی بر Mobile-GlS به منظور هماهنگ سازی درشرایط اضطراری و برداشتهای میدانی درکشور منصوری بابک,امینی حسینی کامبد,گواهی نعیمه 1392 165,000 76
بررسی نقش سازنده زنان درکاهش آسیب های ناشی از زلزله استوار ایزد خواه یاسمین,جهانگیری کتایون 1392 180,000 80
تعیین شاخص ها ومعیارهای ارتقاء سطح ایمنی کالبدی شهردربرابرزلزله (مطالعه موردی بخشی ازمنطقه 17شهرداری تهران) غفوری آشتیانی محسن,امینی حسینی کامبد,منصوری بابک,خزایی بیژن,معتمد هومن 1392 180000 82
تغییرات جانبی سرعت در گوشه بالایی در منطقه تصادمی شمال شرق ایران تاتار محمد,متقی سید خلیل,کاویانی ایوب 1392 130,000 77
ساختار پوسته ای وعمق موهو در البرز غربی تاتار محمد,موسویان سمیرا,یمینی فرد فرزام 1392 180,000 81
مدل پیش بینی احتمالاتی زمین لرزه براساس کاتالوگ زمین لرزه های ایران زارع مهدی,بالی لاشک عارف 1392 200,000 79
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری ناطقی الهی فریبرز,علوی عرفان 1392 250,000 84
مطالعه تحلیلی رفتار لرزه ای سکوهای دریایی (مطالعه موردی دوسکو درخلیج فارس) واثقی اکبر,جوادی سینا یوسف 1392 200,000 83
تعیین خصوصیات چشمه مسیر و ساختگاه در ناحیه شمال ایران مرکزی و البرز به کمک روش معکوس سازی تعمیم یافته زعفرانی حمید,انصاری انوشیروان 1391 130,000 68
ارزیابی روشهای کاربردی برای آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی استوار ایزد خواه یاسمین,حشمتی ویدا 1391 180,000 67
بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه بعدی در حوزه زمان کمالیان محسن,جعفری محمدکاظم,سهرابی بیدار عبدالله 1391 200,000 74
تحلیل دینامیکی محیط های متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزای مرزی کمالیان محسن,جعفری محمدکاظم,جیریایی شرهی مرتضی 1391 160,000 75
توسعه سامانه نرم افزاری ریسک زمین لغزشهای ناشی از زلزله (مطالعه موردی منطقه البرز مرکزی) مهدویفر محمدرضا,تاجیک وحید,رخشنده معصومه,حسن زاده شقایق 1391 160,000 238
تعیین ساختار سه بعدی پوسته درمنطقه بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی تاتار محمد,جدی زينب 1391 170,000 78
مطالعه تغییرات پارامتر b درنواحی زمین ساختی البرز و آذربایجان (ایران) حسامی آذر خالد,جوان دولویی غلام,مبین پریسا 1391 170,000 65
ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار زاگرس و مناطق همجوار مصطفی زاده مهرداد,اشکپور مطلق شبیر 1391 130,000 241
ارزیابی پارامترهای کانونی زمین لرزه های منطقه زاگرس به منظورتهیه نقشه تغییرات تنش مصطفی زاده مهرداد,حسامی آذر خالد 1391 140,000 73
ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار البرز و مناطق همجوار مصطفی زاده مهرداد,اشکپور مطلق شبیر 1391 230,000 70
بررسی نحوه ملحوظ نمودن اثر مؤلفه های دورانی ناشی از زلزله بر پاسخ سازه های ساختمانی غفوری آشتیانی محسن,فلامرزشیخ آبادی محمدرضا 1391 180,000 72
توسعه منحنی های شکنندگی تحلیلی یک گروه از پل های بزرگراهی سه دهانه همسان در تهران كلانتری افشین 1391 160,000 71
بررسی رفتار میانقابهای دارای فیوز لغزان تعمیرشده با گروت محمدی مجید,محمدی رضا 1391 170,000 66
بررسی عددی عملکرد پایه اصطکاکی دو یاپند لایه با درنظرگیری اثر مولفه قائم زلزله محمدی مجید,کاشانی مجید,کیانیان مرتضی 1391 150,000 69
توسعه مدل لرزه ای خسارت جانی (مطالعه موردی منطقه هفده شهر تهران) منصوری بابک,قائمقامیان محمدرضا,امینی حسینی کامبد,گواهی نعیمه 1390 230,000 55
بررسی روشهای اطلاع رسانی در فرایند پاسخ به زلزله ها مورد شناسی زلزله 5 دی1382 بم پارسی زاده فرخ 1390 250000 46
توسعه روش ارزیابی بافتهای آسیب پذیر شهری در مناطق لرزه خیز مطالعه موردی بخشی از منطقه 17شهر تهران امینی حسینی کامبد,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک,حسینیون سولماز 1390 220000 50
تعیین ضرایب شبه استاتیکی در تحلیل پایداری لرزه ای شیروانیها بر اساس عملکرد عسکری فرج اله,فرزانه اورنگ,میرابوطالبی مسعود 1390 170,000 51
ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از سرعت موج برشی (مطالعه موردی جنوب تهران) عسکری فرج اله,دبیری روزبه,کشاورز بخشایش محمد 1390 160,000 43
تدوین رابطه کاهندگی شدت اریاس برای ناحیه زاگرس مهدویفر محمدرضا,رجبی علی محمد 1390 140,000 42
تعیین ضرایب روابط کاهندگی PGA براساس داده های شتابنگاری موجود ایران با استفاده ازشبکه های عصبی فازی (ANFIS) انصاری انوشیروان,زارع مهدی,زعفرانی حمید 1390 160,000 49
مطالعه ساختار لیتوسفر قاره ای در زیر فلات ایران براساس تحلیل توابع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی تاتار محمد,نصرآبادی افسانه,کاویانی ایوب 1390 165,000 57
تعیین ناهمسانگردی سرعت موج برشی در پوسته بم و ارتباط آن با خطواره های ساختاری منطقه جوان دولویی غلام,ساكی مرواريد,مهشادنیا لیلا,تاتار محمد 1390 170,000 58
تعیین نرخ لغزش در طول گسلهای جنبای البرز مرکزی با استفاده از اندازه گیری های GPS حسامی آذر خالد,خرمی فاطمه 1390 140,000 48
بررسی مدل Q-Velocit برای فلات ایران بااستفاده ازامواج سطحی به من منظور شبیه سازی جنبش نیرومند زمین حمزه لو حسین 1390 170,000 59
مدل سازی واقع گرایانه جنبش نیرومند زمین برای شهر تهران حمزه لو حسین,واکاری فرانکو,پانزا جولیانو 1390 130,000 52
جدایش انفجار از زلزله در کاتالوگ شبکه لرزه نگاری باند پهن با استفاده از فیلتر آرما علامه زاده مصطفی,میرزایی سایه 1390 170,000 64
لرزه زمین ساخت و ساختار سرعتی پوسته در منطقه قشم براساس داده های شبکه لرزه نگاری متراکم موقت یمینی فرد فرزام,حسامی آذر خالد,تاتار محمد,غلام زاده عباس 1390 160,000 41
مقایسه رفتار لرزه ای مهار بندهای دروازه ای با مهاربندهای هم مرکز درقابهای فولادی حسین زاده نقدعلی,حسینی سید محمود 1390 260,000 56
کنترل پیچش سازه های نامتقارن با استفاده از میراگرهای ویسکوز سروقدمقدم عبدالرضا,منصوری محمدرضا 1390 230,000 54
طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله ضیایی فر منصور,پزشکی حسین 1390 200000 63
بررسی مقایسه ای روشهای جداسازی جرمی در طراحی لرزه ای سازه ها با استفاده از ابزار کنترل نیمه فعال ضیایی فر منصور,نکویی مسعود 1390 210,000 61
انتخاب شتاب نگاشت ها برای تحلیل لرزه ای غیر خطی بر اساس مشخصات طیفی غفوری آشتیانی محسن,موسوی مهدی,آذربخت بنکده علیرضا 1390 180000 60
کنترل لرزه ای نیمه فعال پلهای مورب (بررسی عددی) كلانتری افشین,امجديان محسن 1390 270,000 62
اثر وجود درز فوقانی بر رفتار میانقاب دارای فیوز لغزان محمدی مجید,محمدی رضا 1390 210,000 47
مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای دیوارهای اجری غیر مهندسی متداول در ایران ناطقی الهی فریبرز,ضیایی فر منصور,عالمی فرامرز 1390 230,000 44
کاربرد FRP در مقاوم سازی عضو خمشی ناطقی الهی فریبرز,ملکی شهرام 1390 170,000 53
پیش یابی مکانی زمین لرزه های بزرگتراز6/5ایران و کشورهای مجاور برمبنای داده های مربوط به سال های 2003تا2008 علامه زاده مصطفی 1390 170000 45
توسعه روش های شناسایی و تشخیص خرابی درسازه ها غفوری آشتیانی محسن,خانلری کارن 1390 180000 37
مقایسه پاسخ تغییر مکانی قابهای فولادی ساختمانی در روشهای تحلیل غیر خطی سروقد مقدم عبدالرضا,غفوری آشتیانی محسن,منشوری محمدرضا,نیک نهاد دارا 1390 230000 39
مطالعه کاهندگی طیقی جنش شدید زمین در ایران بر اساس روش تجربی (۱۳۸۳،۱۳۵۶) زارع مهدی,قاسمی هادی 1389 230,000 29
برآورد آسیبهای ناشی از زلزله در شهرها با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری غفوری آشتیانی محسن,قائمقامیان محمدرضا,امینی حسینی کامبد,منصوری بابک,نورجو رضا,موسوی مهدی 1389 180,000 11
مطالعات بکارگیری امکانات خودامدادی محله ای برای کاهش پایدارخطرپذیری در برابر زلزله استوار ایزد خواه یاسمین,حسینی سید محمود 1389 180,000 3
بررسی خطر فرونشست زمین با نگرش ویژه بر تأثیر زلزله امینی حسینی کامبد,جعفری محمدکاظم 1389 170000 20
ارزیابی مشخصات و پاسخ دینامیکی سد خاکی، سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی داودی محمد,جعفری محمدکاظم,عامل سخی مسعود 1389 180,000 35
بررسی تأثیر ریزدانه غیر پلاستیک بر مقاومت روانگرایی ماسه ها با استفاده از سرعت موج برشی عسکری فرج اله,شفیعی علی,دبیری روزبه 1389 160,000 13
اثر فشار اب حفره ای در تحلیل سه بعدی پایداری شیبها به روش آنالیز حدی عسکری فرج اله,میرابوطالبی مسعود 1389 160,000 32
بررسی اثر ضریب اصطکاک به ظرفیت باربری لرزه ای های نواری با استفاده از روش خطوط مشخصه کمالیان محسن 1389 190,000 9
بررسی عددی رفتار لرزه ای دوبعدی تپه ها در برابر امواج قائم درون صفحه کمالیان محسن,جعفری محمدکاظم,سهرابی بیدار عبدالله,رزمخواه آرش 1389 190,000 16
شناسایی سرچشمه زمین لرزه های تاریخی البرز و شمال کشور حسامی آذر خالد,طبسی هادی 1389 160,000 12
مدل سازی جنبش نیرومند زمین براساس تجزیه و تحلیل موج SH و تابع گرین (زمین لرزه های سیلاخور، داهوئیه، زرند و فیروزآباد کجور) حمزه لو حسین,مصطفی زاده مهرداد,رحیمی حبیب,پانزا جولیانو,واکاری فرانکو 1389 130,000 23
بررسی مقدماتی وضعیت امروزی آتشفشان دماوند با توجه به لرزه خیزی و سایر پارامترهای ژئوفیزیکی زارع مهدی,مهرنیا سیدرضا 1389 160,000 22
بررسی زمین ساخت فعال در شمال خاور ایران: بینالود و کپه داغ عباسی محمدرضا,شبانیان بروجنی اسماعیل,مبین پریسا 1389 180,000 27
هندسه، ساز و کار و جنبشهای نوزمین ساختی گسله های پیشوا، کوه سرخ (جنوب شرقی تهران) عباسی محمدرضا,شبانیان بروجنی اسماعیل,فربد یاسمن 1389 185,000 17
مطالعه چشمه زمینلرزه 6 فروردین 1385 فین در استان هرمزگان بر اساس تحلیل پسلرزه ها یمینی فرد فرزام,ایلاغی حسین,تاتار محمد,حسامی آذر خالد 1389 140,000 31
لرزه زمین ساخت و ساختار پوسته استان لرستان (تحلیل زمین لرزه های ثبت شده در شبکه متراکم لرزه نگاری موقت) یمینی فرد فرزام,عباسی محمدرضا,سپهوند محمدرضا 1389 160,000 21
شناسایی خصوصیات بنیادین سیستم های سازه ای با استفاده از تبدیل ارتقاء یافته هیلبرت هوآنگ بهار امید,رمضانی سهيل 1389 160,000 28
شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه ها با روش جستار قله و زیرفضای تصادفی (توسعه نرم افزار) بهار امید 1389 180,000 8
تدوین یک مدل خطر پذیری لرزه ای برای سامانه های حمل ونقل جاده ای بر اساس معیارهای قابلیت اعتماد حسینی سید محمود,یعقوبی وایقان فریبرز 1389 210,000 40
انتگرال گیری گام به گام با وابستگی کمتر به گام زمانی اعمال تحریک خارجی برای سیستم های یک درجه آزاد سروشیان آرام 1389 160,000 4
ارتقاءخصوصیات سختی مقاومت وشکل پذیری ستونها ی بتن مسلح غیر شکل پذیر سروقدمقدم عبدالرضا,مکاری رحمدل جواد 1389 250,000 38
بررسی رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن و بهبود پاسخهای آن توسط چیدمان میراگرهای الحاقی سروقدمقدم عبدالرضا,ناظری حسن 1389 165,000 26
بررسی اندرکنش قاب و میانقاب در قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی سروقدمقدم عبدالرضا,پارسا فرزاد 1389 230,000 25
گزارش بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی محمدی مجید,اکرمی وحید 1389 250,000 10
بررسی اتصالات تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی ناطقی الهی فریبرز,طباطبایی زهرا 1389 160,000 18
مطالعه تاثیر مواد پرکننده برعملکرد میراگر فلزی آکاردئونی ناطقی الهی فریبرز,معتمدی مهرتاش,ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل 1389 230,000 19
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاوم سازی قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری FRP ناطقی الهی فریبرز,دهقانی ايوب 1389 180,000 36
بررسی آزمایشگاهی رفتار ستونهای مرکب ناطقی الهی فریبرز,مرادی شقاقی طالب 1389 180,000 30
مطالعات تحلیلی رفتار لرزه ای پلهای بتنی چند دهانه با سیستم دال پیوند واثقی اکبر 1389 180,000 15
مطالعه رفتار لرزه اى سازه هاى ژئوتكنيكى با استفاده از روش پردازش سیگنال در حوزه زمان - فرکانس داودی محمد,جعفری محمدکاظم 1389 185000 34
شناسایی الگوی لرزه ای البرز مرکزی با بکارگیری روش نقشه ساختاری زمین شناسی (گره ها) برای زمین لرزه های با بزرگای 6 و یا بیشتر مختاری محمد,گورشکوف الکساندر,شاه پسندزاده مجید 1389 140000 33
بررسی کیفی ارتباط لرزه خیزی و فعالیتهای اتشفشانی مهشادنیا لیلا 1389 150000 210
مطالعه گسلهای فعال استان زنجان حسامی آذر خالد,طبسی هادی,سلیمانی شهریار 1388 120,000 24
تشخیص الگوهای آماری زمین لرزه ها قبل از وقوع زلزله علامه زاده مصطفی,عباسی محمدرضا,جوان دولویی غلام 1388 160,000 6
تعیین ساختار پوسته در ناحیه البرز مرکزی به روش تحلیل توابع گیرنده مختاری محمد,تاتار محمد,رجایی امیرهوشنگ 1388 160,000 5
برآورد نسبی میزان دگرشکلی حاصل از زمین لرزه ای بزرگ شرق ایران مصطفی زاده مهرداد,اشکپور مطلق شبیر 1388 170,000 7
تقویت اتصال کناری تیر، ستون بتن مسلح توسط لایه های FRP احمدی دانش فخرالدین,عشقی ساسان,اسماعیل اسماعیلی 1388 160,000 14
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی جداسازی کف طبقات در طراحی لرزه ای سازه ها غفوری آشتیانی محسن,ضیایی فر منصور,پور محمد حسن 1388 200,000 1
بررسی رفتار غیرخطی پایه ها در پلهای دارای پایه مورب كلانتری افشین,امجديان محسن 1388 180,000 2
گزارش شناسایی زلزله 85/1/11 درب آستانه سیلاخور سروقد مقدم عبدالرضا,حسامی آذر خالد,مهدویفر محمدرضا,جوان دولویی غلام,حمزه لو حسین 1385 200000 229
استراتژیهای مدیریت خطر زلزله تجربه ایرانی (انگلیسی) 2006 غفوری آشتیانی محسن 1385 55000 183
گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه – زرند حسینی هاشمی بهرخ,حمزه لو حسین,داودی محمد 1383 120000 156
بررسی گسلهای فعال استان تهران از ورامین تا رباط کریم با استفاده از ناهنجاری سطح آب زیرزمینی متقی سید خلیل 1382 160,000 172
گزارش تحلیل سیستمهای ثانویه تحت اثر همزمان مولفه های شتاب زلزله و ارائه روشهای ساده تحلیلی فیوض علیرضا,غفوری آشتیانی محسن 1382 110000 209
گزارش مقدماتی شناسایی زلزله 5 دی ماه 1382 بم عشقی ساسان,زارع مهدی,ناصراسدی کیارش,سید رزاقی مهران,نورعلی آهاری مسعود,معتمدی مهرتاش 1382 250000 122
گزارش ارزیابی مقاومت و عملکرد سازه های بتن آرمه در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز,اباسهل فرهاد 1382 150000 143
مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران جعفری محمدکاظم,عالمی فرامرز 1381 200,000 130
مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران (پیوست ها) جعفری محمدکاظم,عالمی فرامرز 1381 170,000 131
ریز پهنه بندی لرزه ای شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه جعفری محمدکاظم,عارف پور بابک,قاسمی امیر,محسنی کامران 1381 170,000 132
ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی ميرمحمد حسينی سید مجدالدین 1381 154,000 180
گزارش اقتصادی زلزله نظام و روشهای ارزیابی خسارت و آثار اقتصادی زلزله حمیدی زاده محمدرضا 1381 150,000 123
گزارش آزمایش ارتعاش اجباری و محیطی در سدهای خاکی جعفری محمدکاظم,داودی محمد 1381 97500 218
بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه ای اشباع با نگرشی ویژه بر تغییرات فشار آب منفذی شفیعی علی,جعفری محمدکاظم 1381 130000 220
گزارش بررسی های دیرینه لرزه شناسی مقدماتی بر روی گسل مشاء در دره مشاء سلیمانی شهریار,فقهی خلیل الله,شبانیان اسماعیل,عباسی محمدرضا,یتس ژان فرانسور 1381 100000 127
آنالیز دلتا P ومدلهای تحلیلی قابهای صلب حسینی هاشمی بهرخ 1381 115000 181
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان خراسان حیدری مهدی,زارع مهدی 1380 90000 155
بررسی تجربی نظری توان لرزهای روش جدید دال دو طرفه طاق ضربی ماهری محمود رضا 1379 102,500 219
مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی (دومین مسابقه شعر و مقاله نویسی) پارسی زاده فرخ,حشمتی ویدا,علی آبادی گیتا,سیف علی احسان 1379 106000 185
گزارش نگرشی به مطالعات شهرسازی و برنامه‎ریزی در مناطق زلزله خیز ویسه یداله 1378 66,000 188
گزارش نصب کرنش‎سنج بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی تیو مهران,سياری آرش 1378 120,000 135
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان اردبیل زارع مهدی 1378 50000 129
رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان با نگرش بر مقدمات دیرینه زلزله شناسی سلیمانی شهریار 1378 140000 247
بررسی جنبش شدید زمین و فاکتورهای کاهندگی در پوسته زمین ایران زارع مهدی,سینائیان فریدون 1378 110500 184
گزارش بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای چهار طبقه فولادی موجود در کشور ناطقی الهی فریبرز,اقلیمی کامیار 1378 105000 163
گزارش مقایسه روشهای طراحی مقاوم ساختمانهای بتنی ناطقی الهی فریبرز,زندپارسا کیومرث,تاج بخش علی 1378 145000 187
گزارش مدلسازی مکانیزم شکست و ترک خوردگی دیوارهای آجری غیر مسلح نتطقی الهی فریبرز,خباز تمیمی محمدرضا 1378 77000 198
گزارش رفتار قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خرجینی با مهاربند و بدون مهاربند ناطقی الهی فریبرز,یزدانی علی 1378 91000 199
گزارش آزمایش ارتعاش اجباری بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی تیو مهران,سیاری آرش 1378 78500 212
گزارش تعیین محل بهینه کمر بندهای خرپایی با استفاده از تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ناطقی الهی فریبرز,زندپارسا کیومرث,گنجه حمید 1378 83000 213
گزارش تاثیر میراگرهای الحاقی بر رفتار دینامیکی ساختمان ناطقی الهی فریبرز,ماشینچیان امید 1378 200000 214
گزارش ترکیب کنترل فعال و غیر فعال در سازه ها ناطقی الهی فریبرز,ادیب رمضانی محمدرضا 1378 200000 225
تشخیص زمین لرزه انفجار با روشML:MO علامه زاده مصطفی,فرهبد امیر منصور,اسلامی علی اکبر 1377 62,000 160
گزارش بررسی اثر مسیر انتشار بر روی امواج زمین لرزه ها در محدوده تهران و اطراف آن فرهبد امیر منصور,غفوری آشتیانی محسن,اله یارخانی میترا 1377 80,000 149
گزارش ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل مسلح چند دهانه تحت اثر توام مولفه های افقی و قائم زمین لرزه حسینی سید محمود,طاووسی تفرشی شهریار 1377 160,000 222
گزارش بررسی و مطالعه اثر زلزله بر سدهای وزنی بتنی میرزا كیان,حسینی سید محمود 1377 65,000 230
گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی ناطقی الهی فریبرز,معتمدی مهرتاش 1377 160,000 205
گزارش راهنمایی پهنه بندی خطرات ژئوتکنیک لرزه ای میرمحمد حسینی سید مجد الدین,عارف پور بابک,قاسمی امیر 1377 175000 124
گزارش تحلیل زمین لرزه با رهیافت تعیین برای نیروگاه منتظرالقائم با تاکید بر روشهای مورفوتکتونیک و نئوتکنونیک سلیمانی شهریار,حسینی سید محمود 1377 180000 157
گزارش آزمایش دینامیکی مدل1/2 ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با اتصال خرجینی غفوری آشتیانی محسن,کاظم حسین,تیو مهران,ناطقی الهی فریبرز 1377 150000 231
گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب شرقی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی جعفری محمدکاظم,پورآذین خشایار,کمالیان محسن 1376 230,000 139
گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی (جلد اول) جعفری محمدکاظم,آزادی اصغر 1376 170,000 137
گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی (جلد دوم) جعفری محمدکاظم,آزادی اصغر 1376 170,000 138
بررسی زلزله اردکول و پس لرزه های آن فرهبد امیر منصور,یمینی فرد فرزام,حسامی آذر خالد 1376 65,000 133
گزارش بررسی واکنشهای مردم و میزان آگاهی آنان نسبت به زلزله اسفند 1375 استان اردبیل فلاحی ویدا,پارسی زاده فرخ,غفوری زرندی علیرضا,کاظمی ثابت عبدالناصر 1376 100000 128
مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی اولین مسابقه مقاله نویسی نوجوانان و جوانان جلد اول ودوم فلاحی ویدا,پارسی زاده فرخ 1376 143000 170
گزارش پهنه بندی زمین لغزه در ایران، زمین لغزه و مروری بر زمین لغزه های ایران (جلد اول) کمک پناه علی,منتظرالقائم سعید,چدنی امیرجعفر 1376 70000 146
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و قطر زمین لرزه گسلش پهنه استان اصفهان شاه پسندزاده مجید,حیدری مهدی 1376 50000 142
گزارش مقدماتی زمین لرزه 75/11/16شمال بجنورد تاتار محمد,یمینی فرد فرزام,حسامی آذر خالد,حق شناس ابراهیم,حسین زاده نقدعلی,غفوری زرندی علیرضا 1376 65000 192
معیارهای ارزیابی و نحوه تعیین آسیب پذیری سازه های بتن مسلح ناطقی الهی فریبرز,ابراهیمی احمد 1376 150000 147
گزارش تشخیص خرابی در ساختمانهای آسیب دیده با استفاده از شبکه عصبی و الگو ریتم ژنتیک غفوری آشتیانی محسن,صابری حقیقی کیوان 1376 300000 169
گزارش تحلیل اثرات توپوگرافی محلی بر تقویت موجهای لرزه ای (شتابنگاشت های زمین لرزه سفید آبه) توکلی بهروز,حسامی آذر خالد,توکلی شهاب 1375 250,000 159
جدا سازی و مطالعه طیفی فاز ناحیه ای PN علامه زاده مصطفی,عبدی علی 1375 59,000 186
گزارش کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بازشناسی پیشامدهای لرزه ای لوکس کارو,بهاور منوچهر,علامه زاده مصطفی,عبدی علی 1375 168,500 207
گزارش تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله شکیب حمزه,حسینی مازیار 1375 76,000 224
گزارش بررسی نقش کلیدی زنان پیشگیری و کاهش خطرهای زلزله و آمادگی در برابر زلزله اخوان شیرین 1375 80000 125
ارزیابی دیدگاه زلزله و ایمنی در نقاشی کودکان و نوجوانان رهیا فتی به سوی تدوین روشهای موثر آموزش همگانی پارسی زاده فرخ,رضایی پناه نادیا 1375 102500 177
گزارش ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی میرمحمد حسینی سید مجدالدین,کمک پناه علی,اسمعیلی علی محمد,عارف پور بابک,قاسمی امیر,قائمقامیان محمدرضا,حق شناس ابراهیم,پورآذین خشایار,کمالیان محسن,اصغری ابراهیم 1375 270000 208
گزارش مقدماتی شناسایی تعدادی از گسلهای فعال منطقه آذربایجان حسامی آذر خالد,کارخانیان ارکادی,جمالی فرشاد 1375 52500 161
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کرمان مرداد1375 شاه پسندزاده مجید,حیدری مهدی 1375 57500 204
گزارش سیستم گسلی مورب لغز(معکوس، چپ گرد)، شرقی – غربی در شمال ایران تریفونف ولادیمیر,حسامی آذر خالد,جمالی فرشاد 1375 55000 223
گزارش ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب فروسیمانی با استفاده از آزمایشهای ارتعاشات محیطی شکیب حمزه,مرعشی سيد عمادالدين,حسینی مازیار 1375 100000 144
گزارش تعمیر و تقویت لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود ناطقی الهی فریبرز,نصراله بیگی بابک 1375 62500 164
گزارش سازه های فولادی اربابی فریدون 1375 69500 190
گزارش روش استاتیکی معادل و مقایسه آیین نامه ها در طراحی لرزه ای ناطقی الهی فریبرز,زندپارسا کیومرث,فدائیان رامین 1375 130000 206
گزارش ساختمانهای فولادی متداول در کشور و تکنولوژی ساخت غفوری آشتیانی محسن,کوهیان رویا 1375 72500 211
گزارش محل بهینه کمربند خرپایی ناطقی الهی فریبرز,زندپارسا کیومرث 1375 63500 217
گزارش مدلسازی کامپیوتری ساختمانهای آجری ناطقی الهی فریبرز,زندپارسا کیومرث 1375 90000 228
گزارش بررسی مقاومت ساختمانهای اسکلت فولادی با اتصالات نیمه صلب (اتصال خورجینی) در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن,كوهیان رویا 1374 110,000 182
تعیین مشخصات دینامیکی سکوی بتنی موسسه علیجانی مقدم حسن,حسین زاده نقدعلی 1374 75,000 162
گزارش بررسی مکانیزم ارتعاشی بنای تاریخی منارجنبان اصفهان با کمک آزمایشهای دینامیکی غفوری آشتیانی محسن,حسین زاده نقدعلی 1374 66,000 194
آزمايشهای سه محوری در مكانيك خاك آزادی اصغر 1374 80000 158
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان آذربایجان شرقی شاه پسندزاده مجید,زارع مهدی 1374 50000 136
گزارش زمین لرزه 1995 هانشین (شهر کوبه) ژاپن غفوری آشتیانی محسن,تهرانی زاده محسن,غفوری فرد حسن,حسنی نعمت 1374 55000 193
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه – گسلش در پهنه استان لرستان دی 1374 حیدری مهدی,شاه پسندزاده مجید 1374 55000 196
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان زنجان آذر1374 حیدری مهدی,زارع مهدی 1374 57500 197
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کردستان خرداد1374 زارع مهدی,حیدری مهدی,شاه پسندزاده مجید,علینقی علیرضا 1374 52500 201
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطرزمین لرزه گسلش در پهنه استان خوزستان آبان 1374 حیدری مهدی,شاه پسندزاده مجید,زارع مهدی 1374 57500 202
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان مازندران مهر1374 شاه پسندزاده مجید,حیدری مهدی 1374 53500 203
گزارش تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه ها با روش طیف ظرفیت مقدم حسن 1374 80000 140
گزارش تأثیر سیستم های لرزه جدایش بر رفتار دینامیکی پلها در برابر زلزله تهرانی زاده محسن,افتخاری مجید 1374 100000 141
گزارش آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی حسین زاده نقدعلی,ناطقی الهی فریبرز 1373 125,000 179
گزارش مقدمه ای بر کاربرد ایزولاسیون لرزه ای پایه حسین زاده نقدعلی 1373 100,000 134
گزارش رفتار ساختمانهای آجری مسلح و غیر مسلح در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن 1373 100,000 148
گزارش بررسی اندرکنش دینامیکی عناصر تیر آهن و طاقهای آجری در سقفهای طاق ضربی ماهری محمود رضا,بهار امبد 1373 69,500 191
گزارش طراحی بهینه قابهای فلزی دو بعدی تحت بارگذاری زلزله معماری علی محمد,مدحخوانی مرتضی 1373 80,000 154
گزارش زمین لغزه در ایران، گستردگی واهمیت اقتصادی غفوری آشتیانی محسن,منتظرالقائم سعید,پدرام حمید,فرج زاده اصل منوچهر,حافظی مقدس ناصر 1373 60000 200
گزارش روشهای تحلیلی در ارزیابی پایداری شیبهای طبیعی کمک پناه علی,منتظرالقائم سعید 1373 150000 221
گزارش رفتار استاتیکی و لرزه ای شیبها واقع در نهشته های درشت دانه با سیمان طبیعی ضعیف منتظرالقائم سعید 1373 60000 226
برنامه شناسایی مناطق زلزله زده حیدری مهدی,زارع مهدی 1373 80000 151
گزارش زمن لرزه 14 اسفند 1372 سفیدا به سیستان و بلوچستان زارع مهدی,عشقی ساسان,علینقی علیرضا,توکلی شهاب 1373 161500 233
گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز ناطقی الهی فریبرز,کوچک زاده محمدرضا 1373 61000 153
گزارش طراحی سیستمها و اجزای غیرسازه ای ناطقی الهی فریبرز,کاکاوند اسدی رضا 1373 59500 189
گزارش تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن به روش اویلر، لاگرانژ احمدی محمد تقی,بهرام قره باغی 1372 71,500 216
گزارش آزمایشات لرزه ای بر روی ساختمانهای واقعی دو جلد آقاكوچک علی,معماری علی محمد 1372 135,000 227
گزارش مطالعه شکست منبع آب رشت معماری علی محمد,احمدی محمد مهدی,رضایی بیژن 1372 72,500 215
گزارش سیستمهای حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی معماری علی محمد,خندانی نیره 1372 73,000 195
گزارش پایدارسازی شیبها کمک پناه علی 1372 70000 145
مبانی تحلیل خطر زمین لرزه ای توکلی بهروز 1372 80000 126
گزارش قرائت و تفسیر نگاشتهای لرزه ای پایگاه موقت تهران توکلی شهاب 1372 89500 176
گزارش بررسی فعالیت احتمالی آتشفشان دماوند امامی محمدهاشم,وثوقی عابدینی منصور,ایران نژادی محمدرضا 1371 97,500 175
گزارش تحلیلی زلزله لردگان چهار محال و بختیاری ناطقی الهی فریبرز,زارع مهدی,چدنی امیرجعفر,منتظرالقائم سعید 1371 71,500 166
گزارش پیش بینی زمین لرزه ها جلد اول نگرشی بر وضعیت کنونی بهاور منوچهر 1371 87500 167
گزارش بررسی مقدمات زمین لغزه روستای چلو در استان چهارمحال و بختیاری منتظرالقائم سعید,پدرام حمید 1371 60000 168
بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان سیستان و بلوچستان زارع مهدی 1371 72500 171
گزارش روشهای ساخت تعمیر و تقویت ساختمانهای سنگی مقاوم در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز 1371 58500 174
گزارش تحلیلی زلزله داراب، فارس (دهستان فروک) 5 آبان 1370 ناطقی الهی فریبرز,توکلی شهاب,جعفرزاده فردین,شهبازیان بهروز 1370 65,000 152
گزارش تحلیلی زلزله منجیل رودبار31 خرداد 1369 توکلی شهاب,حائری سید محسن,رمضی حمیدرضا,عشقی ساسان,مقدم حسن 1370 200000 173
آموزش همگانی برای مقابله با خطرات زلزله بخش آموزش همگانی 1370 76000 150