فرم جستجوکتاب


آیین نامه 038 "آیین نامه طراحی لرزه ای تأسیسات و سازه های صنعت نفت"
Seismic Design Regulations Oil industry facilities and structures Edition4
نويسنده : گودرزی محمدعلی
قيمت :
سال انتشار : 1402
کد انتشار :
شابک :
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله
مجموعه مقالات چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن
4th Seminar on Spatial Statistics and Its Applications
نويسنده : کمیته علمی سمینار
قيمت :
سال انتشار : 1400
کد انتشار :
شابک :
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله
خلاصه گزارش های پژوهشی 1393-1397
Summary of research reports 2014-2018
نويسنده : استوار ایزدخواه یاسمین, تاتار محمد
قيمت :
سال انتشار : 1399
کد انتشار :
شابک :
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله
چکیده مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(جلد۲)

نويسنده : جعفری محمد کاظم، امینی حسینی کامبد
قيمت : ۲۵۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۴
کد انتشار : 502
شابک : ۶-۵۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله
چکیده مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(جلد ۱)
۷th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, vol ۱ : Seismology, Geotechnical Earthquake Engineering, Earthquake Risk Management – 2015
نويسنده : جعفری محمد کاظم، امینی حسینی کامبد
قيمت : ۲۵۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۴
کد انتشار : 501
شابک : ۶-۵۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
(DVD) مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۷th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 2015
نويسنده : جعفری محمد کاظم، امینی حسینی کامبد
قيمت : ۳۰۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۴
کد انتشار : 503
شابک : ۶-۵۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
اصول و مبانی دینامیک ‏خاک

نويسنده : میر محمد حسینی سید مجدالدین
قيمت : ۳۲۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۳
کد انتشار : 105
شابک : ۰-۳۹-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
خلاصه گزارش های پژوهشی 1388-1392
Summary of research reports 2009-2013
نويسنده : تسنیمی عباسعلی, استوار ایزدخواه یاسمین, جعفریان یاسر
قيمت :
سال انتشار : 1393
کد انتشار :
شابک : 2-51-6490-964-978
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله
(DVD) مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۶th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 2011
نويسنده : تسنیمی عباسعلی، کلانتری افشین
قيمت : ۲۰۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۰
کد انتشار : 500
شابک : ۱-۴۵-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری لرزه ای درسازه ها: نحوه محاسبه خطر پذیری وخسارت

نويسنده : هوشیا ماسارو، تاکاآکی ناکامورا
مترجم : کلانتری افشین
قيمت : ۸۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۰
کد انتشار : 93
شابک : ۷-۴۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی لرزه ای ساختمانها به روش مفهومی اصول اولیه برای مهندسان سازه، معماران ، مالکان ساختمان و مسئولان

نويسنده : باخمن هوگو
مترجم : عشقی ساسان
قيمت : ۱۰۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۹
کد انتشار : 92
شابک : ۶-۴۰-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تحلیل خطر و ریسک زمین لرزه

نويسنده : کی روبین
مترجم : زارع مهدی، میبدیان مجید
قيمت : ۶۵,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۹
کد انتشار : 116
شابک : ۰-۴۲-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زلزله۳۰سپتامر۲۰۰۹پادانگ اندونزی
Earthquake of 30th September 2009 Padang, Indonesia
نويسنده : زارع مهدی، تسنیمی عباسعلی
قيمت : ۶۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۸
کد انتشار : 245
شابک : ۴-۴۴-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مبانی تحلیل خطر زمین لرزه

نويسنده : زارع مهدی
قيمت : ۱۵۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۸
کد انتشار : 115
شابک : ۳-۳۸-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

نويسنده : کرامر استیون
مترجم : میر محمد حسینی سید مجدالدین، عارف پور بابک
قيمت : ۳۹۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۸
کد انتشار : 104
شابک : ۹-۰۷-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زندگی با زمین لرزه ها، چگونه گسل ها را بشناسیم

نويسنده : جکسون جیمز
مترجم : مختاری محمد
قيمت : ۴۹۵,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۶
کد انتشار : 103
شابک : ۸-۳۲-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیاره زمین و زمین لرزه ، جلد اول

نويسنده : اسلامی علی اکبر
قيمت : ‎‏۱۰۵,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۵
کد انتشار : 86
شابک : ۸-۲۹-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیاره زمین و زمین لرزه ، جلد دوم

نويسنده : اسلامی علی اکبر
قيمت : ۹۵,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۵
کد انتشار : 87
شابک : ۱-۳۰-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مقدمه ای بر زلزله شناسی کاربردی

نويسنده : زارع مهدی
قيمت : ۲۹۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۴
کد انتشار : 114
شابک : -۲۸-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی ساختمانها با جداسازی لرزه ‏ای از تئوری تاعمل+CD

نويسنده : نعیم فرزاد، م.کلی جیمز
مترجم : غفوری آشتیانی محسن، همایون شاد فرهاد
قيمت : ۲۷۰,۰۰۰‏‏(ريال)
سال انتشار : ۱۳۸۱
کد انتشار : 110
شابک : ۰-۱۹-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله

نويسنده : ماهری محمود رضا، ناطقی الهی فریبرز
قيمت : ۳۵,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۱
کد انتشار : 118
شابک : ۴ -۲۰-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیستم های اتلاف انرژی غیر فعال در مهنسی سازه سیستم های اتلاف انرژی غیر فعال در مهندسی سازه

نويسنده : سونگ تی.تی، دارگوش جی. اف
مترجم : تیو مهران، کریمخانی بابک
قيمت : ۳۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۱
کد انتشار : 111
شابک : ۴-۱۷-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
لرزه نگاری آسان

نويسنده : مختاری محمد
قيمت : ۲۲,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۰
کد انتشار : 91
شابک : ۶-۱۶-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله

نويسنده : اسکینر آرایوان، روبینسون ویلیلم اچ، مک وری گرمی اچ
مترجم : تهرانی زاده محسن ، حامدی فرزانه
قيمت : ۳۵,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۸
کد انتشار : 106
شابک : ۳-۰۹-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
میراگرهای انرژی در مقاوم سازی ‏لرزه ای ساختمانها

نويسنده : ناطقی الهی فریبرز
قيمت : ۳۲,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۸
کد انتشار : 99
شابک : ۷-۱۰-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تحلیل ماتریسی سازه ها

نويسنده : تهرانی زاده محسن
قيمت : ۲۵,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۷
کد انتشار : 112
شابک : ۶-۰۲-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زمین لرزه ۷۵/۱۲/۱۰ گلستان ‏اردبیل

نويسنده : تیو مهران
قيمت : ۲۵,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۷
کد انتشار : 119
شابک : ۴-۰۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم ‏در برابر زمین لرزه

نويسنده : کی دیوید
مترجم : ناطقی الهی فریبرز، معتمدی مهرتاش
قيمت : ۲۰,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۷
کد انتشار : 89
شابک : ۲-۰۴-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجموعه مقالات اولین کارگاه ‏تخصصی بررسی زلزله های اخیر ‏ایران و ژاپن ‏

نويسنده : غفوری آشتیانی محسن، تاکادا شیرو
قيمت : ۵۰,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۷
کد انتشار : 113
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دینامیک سازه به روش اجزای ‏محدود

نويسنده : جانسون پال آر، جونیور ویلیلم ویور
مترجم : معماری علی محمد، غفوری آشتیانی محسن
قيمت : ۲۶,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 100
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب

نويسنده : ناطقی الهی فریبرز، کاظم حسین، یزدانی علی
قيمت : ۲۶,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 107
شابک : ۱-۱۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رهنمودهایی برای طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز

مترجم : حسینی سید محمود، تیو مهران
قيمت : ۲۶,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 97
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی

نويسنده : حسینی سید محمود
قيمت : ۳۴,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 108
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجموعه مقالات دومين سمينار زمين‌لغزه و کاهش خسارتهاي‌ان۳۰-‎۳۱ ارديبهشت‎۱۳۷۶

نويسنده : حق‌شناس ابراهيم، جعفري محمدکاظم، کمک‌پناه علي
قيمت : ۲۸,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 117
شابک :
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تئوری تیرها، صفحات و پوسته ها( سازه های جدار نازک)

نويسنده : وینسون جی.آر
مترجم : حاجی کاظمی حسن، مسلم کاظم
قيمت : ۱۸,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۵
کد انتشار : 95
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه

نويسنده : امبروز جیمز، ورگان دیمیتری
مترجم : ناطقی الهی فریبرز، کاظم حسین
قيمت : ۳۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۵
کد انتشار : 94
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نخستین کاتولگ زلزله وپدیده های طبیعی ایران

نويسنده : بربریان مانوئل
قيمت : ۵۰,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 120
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بتن کوبیده غلتکی برای سدهای وزنی بولتن شماره ۷۵ کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ

نويسنده : گراهام جی، یاناگیدا تی
مترجم : فروغی عبدالمهدی ، احمدی محمد تقی
قيمت : ۷۵,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 165
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تئوری و روشهای محاسبه دینامیک سازه

نويسنده : پاز ماریو
مترجم : مقدم حسن، خواجه کرم الدینی عباس
قيمت : ۳۳,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 90
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حرکتهای زمین و روانگرایی خاک در حین زلزله

نويسنده : سید اچ.بی، ادریس آی.ام
مترجم : منتظرالقائم سعید
قيمت : ۲۹,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 85
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه

نويسنده : واکابایاشی مینورو
مترجم : معماری علی محمد، ناطقی الهی فریبرز
قيمت : ۲۹,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 109
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تحلیل سازه ها

نويسنده : تهرانی زاده محسن
قيمت : ۴۰,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۳
کد انتشار : 88
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی لرزه ای و اجرای دال های ‏طاق ضربی

نويسنده : ماهری محمود رضا
قيمت : ۶۲,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۳
کد انتشار : 102
شابک : ۵-۲۵-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجموعه مقالات اولین کارگاه ‏تخصصی بررسی راهبردهای کاهش ‏خسارت زمین لغزه در کشور ‏

نويسنده : کمک پناه علی، منتظرالقائم سعید
قيمت : ۲۴,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۳
کد انتشار : 98
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پایدار سازی ساختمانهای آموزشی ‏در برابر زمین لرزه‏

نويسنده : آریا آناند
مترجم : رده ابوالحسن
قيمت : ۳۲,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۲
کد انتشار : 101
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پیکر شناسی لرزه نگاشتها

نويسنده : کلهانک اوتا
مترجم : بهاور منوچهر، توکلی بهروز، توکلی شهاب، قشلاقی فرشاد
قيمت : ۴۳,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۲
کد انتشار : 96
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله