فرم جستجوکتاب

فهرست کتابها

چکیده مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(جلد۲)

نويسنده : جعفری محمد کاظم، امینی حسینی کامبد
قيمت : ۲۵۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۴
کد انتشار : 502
شابک : ۶-۵۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله
چکیده مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(جلد ۱)
۷th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, vol ۱ : Seismology, Geotechnical Earthquake Engineering, Earthquake Risk Management – 2015
نويسنده : جعفری محمد کاظم، امینی حسینی کامبد
قيمت : ۲۵۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۴
کد انتشار : 501
شابک : ۶-۵۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
(DVD) مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۷th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 2015
نويسنده : جعفری محمد کاظم، امینی حسینی کامبد
قيمت : ۳۰۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۴
کد انتشار : 503
شابک : ۶-۵۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
اصول و مبانی دینامیک ‏خاک

نويسنده : میر محمد حسینی سید مجدالدین
قيمت : ۳۲۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۳
کد انتشار : 105
شابک : ۰-۳۹-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
(DVD) مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۶th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 2011
نويسنده : تسنیمی عباسعلی، کلانتری افشین
قيمت : ۲۰۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۰
کد انتشار : 500
شابک : ۱-۴۵-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری لرزه ای درسازه ها: نحوه محاسبه خطر پذیری وخسارت

نويسنده : هوشیا ماسارو، تاکاآکی ناکامورا
مترجم : کلانتری افشین
قيمت : ۸۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۹۰
کد انتشار : 93
شابک : ۷-۴۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی لرزه ای ساختمانها به روش مفهومی اصول اولیه برای مهندسان سازه، معماران ، مالکان ساختمان و مسئولان

نويسنده : باخمن هوگو
مترجم : عشقی ساسان
قيمت : ۱۰۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۹
کد انتشار : 92
شابک : ۶-۴۰-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تحلیل خطر و ریسک زمین لرزه

نويسنده : کی روبین
مترجم : زارع مهدی، میبدیان مجید
قيمت : ۶۵,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۹
کد انتشار : 116
شابک : ۰-۴۲-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زلزله۳۰سپتامر۲۰۰۹پادانگ اندونزی
Earthquake of 30th September 2009 Padang, Indonesia
نويسنده : زارع مهدی، تسنیمی عباسعلی
قيمت : ۶۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۸
کد انتشار : 245
شابک : ۴-۴۴-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مبانی تحلیل خطر زمین لرزه

نويسنده : زارع مهدی
قيمت : ۱۵۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۸
کد انتشار : 115
شابک : ۳-۳۸-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

نويسنده : کرامر استیون
مترجم : میر محمد حسینی سید مجدالدین، عارف پور بابک
قيمت : ۳۹۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۸
کد انتشار : 104
شابک : ۹-۰۷-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زندگی با زمین لرزه ها، چگونه گسل ها را بشناسیم

نويسنده : جکسون جیمز
مترجم : مختاری محمد
قيمت : ۴۹۵,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۶
کد انتشار : 103
شابک : ۸-۳۲-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیاره زمین و زمین لرزه ، جلد اول

نويسنده : اسلامی علی اکبر
قيمت : ‎‏۱۰۵,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۵
کد انتشار : 86
شابک : ۸-۲۹-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیاره زمین و زمین لرزه ، جلد دوم

نويسنده : اسلامی علی اکبر
قيمت : ۹۵,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۵
کد انتشار : 87
شابک : ۱-۳۰-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مقدمه ای بر زلزله شناسی کاربردی

نويسنده : زارع مهدی
قيمت : ۲۹۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۴
کد انتشار : 114
شابک : -۲۸-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی ساختمانها با جداسازی لرزه ‏ای از تئوری تاعمل+CD

نويسنده : نعیم فرزاد، م.کلی جیمز
مترجم : غفوری آشتیانی محسن، همایون شاد فرهاد
قيمت : ۲۷۰,۰۰۰‏‏(ريال)
سال انتشار : ۱۳۸۱
کد انتشار : 110
شابک : ۰-۱۹-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله

نويسنده : ماهری محمود رضا، ناطقی الهی فریبرز
قيمت : ۳۵,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۱
کد انتشار : 118
شابک : ۴ -۲۰-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیستم های اتلاف انرژی غیر فعال در مهنسی سازه سیستم های اتلاف انرژی غیر فعال در مهندسی سازه

نويسنده : سونگ تی.تی، دارگوش جی. اف
مترجم : تیو مهران، کریمخانی بابک
قيمت : ۳۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۱
کد انتشار : 111
شابک : ۴-۱۷-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
لرزه نگاری آسان

نويسنده : مختاری محمد
قيمت : ۲۲,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۸۰
کد انتشار : 91
شابک : ۶-۱۶-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله

نويسنده : اسکینر آرایوان، روبینسون ویلیلم اچ، مک وری گرمی اچ
مترجم : تهرانی زاده محسن ، حامدی فرزانه
قيمت : ۳۵,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۸
کد انتشار : 106
شابک : ۳-۰۹-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
میراگرهای انرژی در مقاوم سازی ‏لرزه ای ساختمانها

نويسنده : ناطقی الهی فریبرز
قيمت : ۳۲,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۸
کد انتشار : 99
شابک : ۷-۱۰-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تحلیل ماتریسی سازه ها

نويسنده : تهرانی زاده محسن
قيمت : ۲۵,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۷
کد انتشار : 112
شابک : ۶-۰۲-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زمین لرزه ۷۵/۱۲/۱۰ گلستان ‏اردبیل

نويسنده : تیو مهران
قيمت : ۲۵,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۷
کد انتشار : 119
شابک : ۴-۰۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم ‏در برابر زمین لرزه

نويسنده : کی دیوید
مترجم : ناطقی الهی فریبرز، معتمدی مهرتاش
قيمت : ۲۰,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۷
کد انتشار : 89
شابک : ۲-۰۴-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجموعه مقالات اولین کارگاه ‏تخصصی بررسی زلزله های اخیر ‏ایران و ژاپن ‏

نويسنده : غفوری آشتیانی محسن، تاکادا شیرو
قيمت : ۵۰,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۷
کد انتشار : 113
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دینامیک سازه به روش اجزای ‏محدود

نويسنده : جانسون پال آر، جونیور ویلیلم ویور
مترجم : معماری علی محمد، غفوری آشتیانی محسن
قيمت : ۲۶,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 100
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب

نويسنده : ناطقی الهی فریبرز، کاظم حسین، یزدانی علی
قيمت : ۲۶,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 107
شابک : ۱-۱۳-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رهنمودهایی برای طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز

مترجم : حسینی سید محمود، تیو مهران
قيمت : ۲۶,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 97
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی

نويسنده : حسینی سید محمود
قيمت : ۳۴,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 108
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجموعه مقالات دومين سمينار زمين‌لغزه و کاهش خسارتهاي‌ان۳۰-‎۳۱ ارديبهشت‎۱۳۷۶

نويسنده : حق‌شناس ابراهيم، جعفري محمدکاظم، کمک‌پناه علي
قيمت : ۲۸,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۶
کد انتشار : 117
شابک :
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تئوری تیرها، صفحات و پوسته ها( سازه های جدار نازک)

نويسنده : وینسون جی.آر
مترجم : حاجی کاظمی حسن، مسلم کاظم
قيمت : ۱۸,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۵
کد انتشار : 95
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه

نويسنده : امبروز جیمز، ورگان دیمیتری
مترجم : ناطقی الهی فریبرز، کاظم حسین
قيمت : ۳۰,۰۰۰ ‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۵
کد انتشار : 94
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نخستین کاتولگ زلزله وپدیده های طبیعی ایران

نويسنده : بربریان مانوئل
قيمت : ۵۰,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 120
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بتن کوبیده غلتکی برای سدهای وزنی بولتن شماره ۷۵ کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ

نويسنده : گراهام جی، یاناگیدا تی
مترجم : فروغی عبدالمهدی ، احمدی محمد تقی
قيمت : ۷۵,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 165
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تئوری و روشهای محاسبه دینامیک سازه

نويسنده : پاز ماریو
مترجم : مقدم حسن، خواجه کرم الدینی عباس
قيمت : ۳۳,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 90
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حرکتهای زمین و روانگرایی خاک در حین زلزله

نويسنده : سید اچ.بی، ادریس آی.ام
مترجم : منتظرالقائم سعید
قيمت : ۲۹,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 85
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه

نويسنده : واکابایاشی مینورو
مترجم : معماری علی محمد، ناطقی الهی فریبرز
قيمت : ۲۹,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۴
کد انتشار : 109
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تحلیل سازه ها

نويسنده : تهرانی زاده محسن
قيمت : ۴۰,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۳
کد انتشار : 88
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طراحی لرزه ای و اجرای دال های ‏طاق ضربی

نويسنده : ماهری محمود رضا
قيمت : ۶۲,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۳
کد انتشار : 102
شابک : ۵-۲۵-۶۴۹۰-۹۶۴
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجموعه مقالات اولین کارگاه ‏تخصصی بررسی راهبردهای کاهش ‏خسارت زمین لغزه در کشور ‏

نويسنده : کمک پناه علی، منتظرالقائم سعید
قيمت : ۲۴,۵۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۳
کد انتشار : 98
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پایدار سازی ساختمانهای آموزشی ‏در برابر زمین لرزه‏

نويسنده : آریا آناند
مترجم : رده ابوالحسن
قيمت : ۳۲,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۲
کد انتشار : 101
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پیکر شناسی لرزه نگاشتها

نويسنده : کلهانک اوتا
مترجم : بهاور منوچهر، توکلی بهروز، توکلی شهاب، قشلاقی فرشاد
قيمت : ۴۳,۰۰۰‏‏(ريال)‏
سال انتشار : ۱۳۷۲
کد انتشار : 96
شابک : -
ناشر : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
راهنمای خرید

• سفارش تلفنی

• مراجعه حضوری

سفارش تلفنی در ساعات اداری 7:30 تا 15:30

از طریق تماس با انتشارات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تلفن 22294441 و یا نمابر 22289455 ، آقایان علیانی و مالکی کتاب و گزارش مورد نظر را سفارش دهید.
کتاب به انتخاب شما از طریق پست پیشتاز و یا پیک (مخصوص مناطق 20 گانه تهران) ارسال خواهدشد و هزینه های ارسال بر اساس تعرفه محاسبه خواهد شد.

مراجعه حضوری

برای خرید کتاب و گزارش می توانید در ساعات اداری (7:30 تا 15:30) به آدرس زیر مراجعه و کتاب مورد نظر راتهیه نمایید.
تهران- خیابان شهید دکتر لواسانی(فرمانیه)، دیباجی شمالی، ارغوان غربی، شماره 21، طبقه اول، بخش انتشارات(دبیرخانه)، آقایان علیانی و مالکی

توضیحات

توجه: لازم به ذکر است کلیه هزینه های آماده سازی، بسته بندی و ارسال کتاب های خریداری شده بر عهده خریدار محترم می باشد.
هزینه پیک تهران برای خریداران محترم براساس تعرفه مصوب در نظر گرفته شده است.
هزینه ارسال به شهرستان بر اساس وزن کتاب های خریداری شده و آدرس ارسال (بر اساس تعرفه های پست پیشتاز)محاسبه می گردد.
زمان تحویل سفارشات داخل شهر تهران (پیک موتوری) همان روز کاری یا روز بعد و زمان تحویل سفارشات از طریق پست پیشتاز بین 3 تا 4 روز کاری است.