مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال ۱۳۶۸ با همکاری یونسکو و بر اساس قطعنامه DR/250 مجمع عمومی یونسکو و مجوز شورای گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با هدف برنامه‌ریزی و پیشبرد آموزش و تحقیقات علمی و مهندسی در زمینه لرزه‌شناسی و مهندسی زلزله به منظور کاهش خطرات ناشی از خطرات زلزله در سطح ایران و منطقه تأسیس گردیده است.
توسعه و ارتقاء سطح اطلاعات اقشار مختلف جامعه در مورد زلزله و نیز برگزاری مباحثات علمی و فنی جهت بررسی یافته‌های نوین در این زمینه از طریق تشکیل کنفرانس ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت را می‌توان از دیگر اهداف مؤسسه به شمار آورد. در سطح بین‌المللی، بمنظور تبادل اطلاعات پژوهشی و آموزشی، مؤسسه با جوامع بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله همکاری‌های نزدیک دارد. در راستای اهداف فوق، مؤسسه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در اواسط دهه بین‌المللی کاهش سوانح طبیعی و پس از حرکت گسترده تحقیقاتی و آموزشی مربوط به کاهش خطرات زلزله در کشور دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، دومین کنفرانس بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را با همکاری دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی، سازمان ها و انجمن های علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور از ۲۵ لغایت ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ در تهران برگزار می‌نماید.

هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد ارتباط بین محققین، دانشمندان، متخصصین و کارشناسان زلزله ایران و دیگر کشورها به منظور تبادل نظر و ارائه آخرین پیشرفت ها در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی علوم مربوط به زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، کاهش خطرات ناشی از زلزله، آگاهی عمومی و آمادگی جهت پاسخگویی به نیازهای مناطق زلزله‌خیز و آسیب‌دیده و ایجاد محیطی ایمن برای همگان می‌باشد. مباحث عمده دومین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در بخش های زیر می‌باشد:

  • لرزه‌زمین‌ساخت، لرزه‌خیزی و زلزله‌شناسی؛
  • آسیب‌پذیری و ایمنی؛
  • مهندسی زلزله (سازه و شریانهای حیاتی)؛
  • مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای؛
  • کاهش خطرات، برنامه‌ریزی و مدیریت بحران؛
  • آموزش همگانی و آمادگی؛
  • فعالیت های دهه بین‌المللی کاهش سوانح طبیعی، برنامه ارزیابی خطر زلزله کره زمین و سایر همکاری های منطقه‌ای؛
  • زلزله کوبه

مجموعه مقالات کنفرانس شامل مقالات سخنرانان برجسته، سخنرانان مدعو و دیگر مقالات پذیرفته شده توسط کمیته علمی کنفرانس می‌باشد که در دو جلد چاپ گردیده است. امید است این مجموعه مقالات که از کیفیت بسیار برتری

نسبت به اولین کنفرامس (به خصوص مقالات مربوط به متخصصان ایرانی) برخوردار است مورد استفاده محققین، متخصصان، مهندسان و دانشجویان کشور و همچنین طرح های کاهش خطرات ناشی از زلزله در کشور قرار گیرد.

SEE2_arm
see2_1 see2_2 see2_3
see2_4 see2_5 see2_10
see2_7 see2_8 see2_9
see2_6