از زمان برگزاری دومین کنفرانس زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در اردیبهشت ۱۳۷۴، زمین‌لرزه‌های متعددی با بزرگای بیش از ۸ در سراسر دنیا رخ داده است. زمین‌لرزهء ۳۰ جولای ۱۹۹۵ شمال شیلی، زمین‌لرزهء ۹ اکتبر ۱۹۹۵ جالیسکو در مکزیک و زمین‌لرزهء ۱۷ فوریه ۱۹۹۶ ایریان جی اندونزی نمونه‌هایی از این زمین‌لرزه‌ها می‌باشند. آمار تلفات زمین‌لرزه‌های بین سالهای ۱۹۹۵ و آغاز ۱۹۹۹، در سراسر دنیا ۲۰۲۳۰ نفر برآورد شده است. در این مدت، ۷۳ زمین‌لرزه با بزرگای بین ۷/۰-۷/۹ و شش زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۸ رخ داده است. بر طبق گزارش های موجود تنها در سال ۱۹۹۸، بر اثر وقوع زمین‌لرزه ۸۹۲۸ نفر در سراسر جهان جان خود را از دست داده‌اند.
راه محافظت از جان و منابع مالی در برابر این پدیده طبیعی افزایش معلومات و دانش فنی در این زمینه و بکارگیری آنها در جهت کاهش خطرها می‌باشد. پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله علاوه بر رسالت اصلی خویش که پژوهش در زمینه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله است، در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۴ به برگزاری دو کنفرانس زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله اقدام نمود. هدف از برگزاری این کنفرانسها، تشویق و گسترش تحقیقات در زمینه‌های زلزله‌شناسی، مهندسی زلزله و گرایشهای مرتبط با آنها به منظور ایجاد محیطی هستیم. امید است که این کنفرانس تا حدی دستاوردهای محققین جهان طی ۴ یا ۵ سال اخیر این دهه را گردآوری نموده باشد.

در این کنفرانس، ۴۱۰ چکیده مقاله دریافت شد که از آن میان ۲۱۸ مقاله پذیرفته و ۶۳ مقاله مشروط گردید و ۱۲۹ مقاله نیز مورد پذیرش قرار نگرفت. تعداد کل مقالات دریافتی ۱۹۷ مقاله می‌باشد که از آن میان ۱۲۰ مقاله به زبان انگلیسی و ۷۷ مقاله به زبان فارسی بودند. مجموعه مقالات این کنفرانس شامل پنج جلد می‌باشد که مجلد اول و دوم به زبان انگلیسی، سوم و چهارم به زبان فارسی و جلد پنجم، که بعد از کنفرانس منتشر می‌شود شامل مقالات دیر دریافت شده و برخی از سخنرانیهای مربوط به مراسم افتتاحیه می‌باشد که توسط میهمانان برجسته و مدعو ارائه می گردد.
در پایان لازم است از سخنرانان “مباحث کلیدی”، مؤلفین مقالات “دستاوردها و دانش روز” و سایر مؤلفین به خاطر مقالات بسیار باارزشی که ارسال نموده‌اند و از زحمات ارزشمند همکارانی که به نحوی در برگزاری این کنفرانسها ما را یاری نموده‌اند سپاسگزاری گردد.

SEE3_arm

see3_1 see3_2