برای مطالعه شماره های جدید پژوهشنامه به سایت مجله مراحعه فرمایید.

pajooheshname-banner
مدیر مسئول: دکتر محمد کاظم جعفری
سردبیر : دکترعبدالرضا سروقد مقدم – دکتر مهدی زارع
مدیر اجرایی: سید محمد سیاوشان
کارشناسان دبیرخانه مجلات : آرش اسلامی – مریم فرجام فرد
صفحهآرا: مریم خالدی‌پور
طرح روی جلد: مژگان سالاری

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با هدف ترویج علم و انتشار نتایج پژوهش های مرتبط با علوم زلزله و ارتقاء دانش فنی و علمی مهندسان، محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و ارائه فعالیت‌های انجام شده توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در زمینه‌ زلزله شناسی، ژئوتکنیک لرزه ای، مهندسی زلزله، و مدیریت خطرپذیری منتشر می‌شود.
انتشار پژوهشنامـه از خرداد ۱۳۷۱ با عنوان خبرنامه به‌صورت دو ماهنامه در هشت صفحه آغاز شد و در دومین سال انتشار با افزایش محتوای علمی- تحقیقاتی، به پژوهشنامه تغییر یافت و تا اسفنـد ۷۵ به‌صورت دو ماهنامـه منتشـر گردید. در پاییز ۱۳۷۷و با افزایش صفحات، ارتقاء سطح علمی مقالات، روند تدریجـی حـذف مقـالات ترجمه‌شده و تدویـن و انتشـار مقـالات تألیفـی به پژوهشنامـه زلزلـه شناسی و مهندسی زلزله تغییر نام یافت و بر اساس رأی یک‌صد و دومین جلسه مورخ ۷۷/۱۲/۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به کسب درجه‌ی علمی- ترویجی نائل آمد.
پژوهشنامه با تلاش همه جانبه پژوهشگاه و جذب مقاله از پژوهشگران و متخصصان خارج از پژوهشگاه و به تدریج با ارائه مطالب و مقالات بیشتر، محتوای غنی تر و حجمی افزون تر به صورت فصلنامه منتشر شده است و در حال حاضر، عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی( ISC) می‌باشد.
مـدیـر مسـؤول و شـورای نـویسـندگان پژوهشنامه از تمـامی عزیزان صاحبنظر و اندیشمندان فرهیخته دعوت می‌نمایـد تا بـا ارسـال مقـالات در بردارنده یافته‌های تحقیقـاتی خـویش در زمیـنه‌های لـرزه زمین‌ساخت، زلزله‌شناسی، زلزله‌شناسی مهندسی، ژئوتکنیک لرزه‌ای، مهنـدسی سازه، مهندسی زلزله شریان‌های حیاتی، تحلیل لـرزه‌ای سـازه، طـراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله و مـدیـریـت بحـران جهـت درج در این مجـله علمی-ترویجی، در ارتقاء سـطح دانـش و آگـاهی‌هـای مـربـوط به زلـزله شنـاسی، مهندسی زلزله و گرایش‌های وابسته مشارکت نمایند.
نشانی: تهران، خیابان شهید دکتر اواسانی (فرمانیه)، دیباجی شمالی، ارغوان غربی، پلاک ۲۱، صندوق پستی: ۳۹۱۳-۱۹۳۹۵
تلفن مستقیم: ۲۲۲۹۷۶۵۷ -۰۲۱   آدرس الکترونیکی: pajuheshnameh@iiees.ac.ir

آدرس وب سایت : www.rbsee.ir
آدرس الکترونیکی: info@rbsee.ir

شیوه نگارش و چگونگی تنظیم مقالات برای مجله علمی- ترویجی پژوهشنامه: جهت دریافت نسخه pdf اینجا را کلیک کنید