انتصاب رئیس جدید کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه

طی حکمی از سوی دکتر محمد غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنّاوری، رئیس جدید کمیسیون دائمی هیئت امنا منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله؛ به موجب حکمی که در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۷ صادر شده است، دکتر سعداله نصیری قیداری به مدت دوسال به عنوان ”رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله” منصوب شد.

اولین جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنا نیز به ریاست دکتر سعداله نصیری قیداری در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۲ در محل پژوهشگاه تشکیل شد.

IMG_0304 IMG_0296