طی حکمی بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه، دکتر محمد داوودی به سمت مدیر امور پژوهشی و سرپرست فناوری پژوهشگاه منصوب گردید. در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور پژوهشی و سرپرست فناوری که در ۱۰ خرداد ماه سال جاری با حضور رئیس پژوهشگاه، دکتر محمد کاظم جعفری و معاون پژوهش و فناوری، دکتر محمد تاتار برگزار شد، از تلاشهای دکتر ابراهیم حق شناس به عنوان مدیر امور پژوهشی و دکتر محمدعلی گودررزی به عنوان مدیر گروه فناوری قدردانی گردید.