با حضور ریاست پژوهشگاه، رییس پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران همچنین ، مسئول هسته تحقیق و توسعه هشدار سریع در پژوهشگاه معرفی شدند امروز۹۴/۴/۲۰ با حضور ریاست پژوهشگاه و قائم مقام وی و همچنین همکاران پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران، طی مراسمی، دکتر کامبد امینی حسینی به عنوان رئیس جدید پژوهشکده،  معرفی و از زحمات دکتر محمد رضا قائمقامیان رئیس قبلی این پژوهشکده، تشکر و قدردانی به عمل آمد.

در ابتدای این جلسه دکتر محمد کاظم جعفری ضمن تشکر از دکتر قائمقامیان رئیس قبلی پژوهشکده و قدر دانی از زحمات یک ساله ایشان ضمن قبول استعفای وی از ریاست پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران، با توجه به تجارب ایشان در کار های تحقیقاتی و در راستای تحقق ماموریت های کلان پژوهشگاه و رفع نیازهای کشور و همچنین تقاضای روزافزون به راه اندازی و بهره برداری از سامانه های هشدار سریع زلزله در ابعاد مختلف منطقه ای، شهری، ابنیه و تاسیسات مهم، و ضرورت فعالیت متمرکز در این حوزه ، مسئولیت تشکیل «هسته تحقیق و توسعه را به وی محول نمود.

در ادامه رئیس پژوهشگاه حکم دکتر کامبد امینی حسینی را در تصدی رئیس پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران قرائت نمود و ایجاد رابطه و تعامل گسترده با سایر پژوهشکده ها را از وظایف این پژوهشکده دانست و حصول نتیجه و عملی کردن نتایج را از اولویت های پژوهشکده خواند و از امینی حسینی خواست تا تمام توان خویش را جهت ایجاد این تعامل برای نیل به اهداف عالیه پژوهشگاه بکار بندد.

لازم به ذکر است دکتر کامبد امینی حسینی پیش از این تصدی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه را عهده دار بوده است.