به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه لایحه ایجاد “مرکز منطقه ­ای آموزشی و پژوهشی مدیریت ریسک و تاب ­آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا” به­ عنوان مرکز منطقه ­ای یونسکو در پژوهشگاه بین ­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله صبح چهارشنبه هیجدم آبان ماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان محترم به تصویب رسید.

لازم به ذکر است که درخواست ایجاد مرکز مذکور، توسط پژوهشگاه و با همکاری نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو در سال ۱۳۹۴ به مقر یونسکو در پاریس ارسال گردید و بعد از چندین سال پیگیری مستمر و انجام ارزیابی های فنی مختلف توسط کارشناسان یونسکو و تایید توانمندی پژوهشگاه برای تأسیس مرکز مذکور، ایجاد این مرکز به تأیید کمیته اجرایی یونسکو رسید. سپس در آبان ماه سال ۱۳۹۸، ایجاد این مرکز در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در چهلمین مجمع عمومی یونسکو در پاریس و با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای عضو، مطرح و با اجماع به تصویب رسید.

براساس موافقت نامه ای که در راستای آن، لایحه مذکور تدوین شده است، ماموریت اصلی این مرکز منطقه ای کمک به کشورهای واقع در غرب و مرکز آسیا در زمینه مدیریت کاهش ریسک زلزله و توسعه روش های مناسب جهت ارتقای تاب آوری در برابر زلزله های احتمالی براساس ویژگی های فیزیکی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی کشورهای این منطقه می باشد. مهمترین اهداف این مرکز به شرح زیر تعریف شده اند:

  • کمک به دولت ­های منطقه برای توسعه نقشه راه و تدوین طرح جامع کاهش خطرپذیری زلزله در سطوح مختلف به منظور ارتقای تاب­ آوری در برابر زلزله (مطابق با چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری بلایا)؛
  • کمک به دولت ­ها در شناسایی اولویت ­های ملّی و منطقه ­ای در زمینه کاهش خطرپذیری بلایا و پاسخ به نیازهای مرتبط؛
  • تقویت ظرفیت ­ها و توانمندی ­های ملّی تا منطقه­ ای در زمینه کاهش خطرپذیری زلزله؛
  • برگزاری دوره­ های آموزشی و تحصیلی جهت ارتقای آگاهی عمومی و دانش تخصصی در منطقه.
  • همکاری با کشورها در اجرای پروژه­ ها و فعالیت ­های آموزشی مشترک، نظیر اجرای مانورهای منطقه ­ای زلزله؛ و
  • جلب مشارکت حامیان محلّی و بین ­المللی برای پشتیبانی از پروژه­ های کاهش خطرپذیری بلایا در منطقه.

لازم به ذکر است که مرکز مذکور یکی از معدود مراکزی در ایران خواهد بود که هم از بعد محدوده جغرافیایی تحت پوشش (غرب و مرکز آسیا) و هم از بعد دامنه فعالیت های حرفه ای (آموزش و پژوهش در زمینه ریسک و تاب آوری) بسیار شاخص بوده و حوزه فعالیت های آن نیز مورد نیاز تمامی کشورهای منطقه می باشد. لذا این مرکز می تواندظرفیت های مضاعفی برای کشور ایجاد نماید تا با ارائه خدمات علمی و فناوری، محوریت فعالیت های مدیریت ریسک و بحران زلزله را در سطح منطقه به عهده بگیرد. بدین ترتیب ایجاد این مرکز در جمهوری اسلامی ایران، با اجماع کلیه کشورهای عضو مجمع عمومی یونسکو، افتخاری برای کشور محسوب می گردد و می تواند ضمن تثبیت جایگاه علمی کشور در این حوزه، در منطقه و جهان، افق های جدید همکاری را برای کشورهای منطقه فراهم نماید.