ایستگاه لرزه نگاری باند پهن خراسان رضوی افتتاح شد

سی و یکمین ایستگاه مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران در شهرستان کلات از توابع استان خراسان رضوی نصب و راه اندازی شد.

این ایستگاه که پنجمین ایستگاه لرزه نگاری در خراسان بزرگ است، با همت و تلاش کارشناسان و پژوهشگران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  مکان یابی، آماده سازی و با استفاده از پیشرفته ترین تجهیز ات لرزه نگاری،  راه اندازی گردید.

با راه اندازی این ایستگاه، و بهبود پوشش شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن کشور در شمال شرق ایران، دقت ثبت و مکانیابی داده های لرزه ای در این بخش از  کشورمان بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.