بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله درسوهانک

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۹ رئیس و برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بازدید کردند و از نزدیک با دستاوردهای علمی و تخصصی، همچنین چگونگی ساخت این پروژه مهم ملی آشنا شدند.

در ابتدای این بازدید، دکتر محمدکاظم جعفری رئیس پژوهشگاه ضمن تشکر از حضور مهمانان به معرفی پژوهشگاه و فعالیت های نزدیک به سه دهه از تأسیس پژوهشگاه در عرصه ملی و بین المللی پرداخت.

در ادامه دکتر مرتضی بسطامی دانشیار پژوهشگاه و مدیر پروژه آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله گزارشی از روند طراحی و اجرای پروژه ارائه داد و به معرفی جایگاه این آزمایشگاه بی نظیر در منطقه غرب آسیا و نیز توانمندی های این مجموعه در انجام آزمایش های مختلف و مورد نیاز پروژه های بزرگ عمرانی کشور پرداخت.

در پایان مدعوین با حضور در قسمت های مختلف آزمایشگاه از نزدیک با آزمایشگاه کف قوی، دیوارعکس العمل، میز لرزان و دستگاه سانتریفیوژ آشنا شدند