بازدید برخی از مسئولین استان زنجان از پژوهشگاه

در پی طی دعوت پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه، تعدادی از مسئولین استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان نظام مهندسی، و شهرداری استان زنجان در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۴ در پژوهشگاه حضور یافتند.
در جلسه ای که به همین منظور با حضور تعدادی از مسئولین و اعضای هیات علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران در سالن جلسات پژوهشگاه تشکیل گردید؛ در ابتدا دکتر امینی امکانات و ظرفیت های علمی و پژوهشی پژوهشگاه را معرفی نمود و سپس اظهار داشت: این پژوهشکده آماده ارائه خدمات مرتبط با موضوع مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری لرزه‏ ای و نیز توسعه فناوریهای نوین در این حوزه، نظیر سامانه هشدار سریع زلزله در استان لرزه خیز زنجان می باشد.
در ادامه دکتر محمد رضا قایمقامیان رئیس هسته مطالعاتی هشدار سریع پژوهشگاه، با ارائه مقدمه ای از وضعیت لرزه خیزی استان زنجان، در خصوص روند انجام مطالعات مدیریت بحران در سطح استان و شهرهای مهم آن و همچنین تواناییهای سیستم هشدار سریع زلزله مطالبی را عنوان نمود.
این مراسم با سخنان دکتر محمد کاظم جعفری؛ رئیس پژوهشگاه، در خصوص همکاری های فیمابین و نیز پاسخ به سوالات مسئولان استان زنجان خاتمه یافت.
در ادامه مدعوین از آزمایشگاهها و شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران بازدید به عمل آوردند.