پیرو تفاهم نامه انجام شده بین پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دانشگاه امام حسین (ع)، تعدادی از مسئولین و اعضای هیات علمی این دانشگاه، روز شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲ از بخش های مختلف پژوهشگاه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که به منظور ایجاد هماهنگی جهت انجام پروژه های پژوهشی مشترک و تبادل دانشجو برگزار گردید، از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله سوهانک، آزمایشگاه های تخصصی سازه و ژئوتکنیک و نیز شبکه لرزه نگاری پژوهشگاه بازدید به عمل آوردند.

مقرر شد همکاری ها در قالب کمیته های مشترک پیگیری شود.