بازدید رئیس امور تحقیقات و فنّاوری معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پژوهشگاه

در صبح روز دوشنبه مورخ ۵ مهرماه ۱۳۹۵ دکتر بهزاد قره یاضی؛ رئیس امور تحقیقات و فناوری معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه معاونین و کارشناسان خود از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله در دست احداث، واقع در سوهانک تهران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ در این بازدید دکتر محمد کاظم جعفری رئیس پژوهشگاه، ضمن تشکر از حضور ایشان و همراهانشان، خاطر نشان ساخت که ساخت این آزمایشگاه، نقش کلیدی در ارتقای توان علمی کشور و تبدیل کشور به قطب منطقه ای تحقیقات و فنّاوری در حوزه مهندسی زلزله، خواهد داشت. در ادامه نیز دکتر مرتضی بسطامی رئیس دفتر فنی و طرح های عمرانی پژوهشگاه، ضمن تاکید بر جایگاه فراملی این آزمایشگاه، به تشریح روند عملیات اجرائی پروژه پرداخت.
در ادامه مدعوین از بخش های مختلف آزمایشگاه شامل کف قوی و دیوار عکس العمل، پی میز لرزه و سانتریفوژ بازدید بعمل آوردند و در پایان در جلسه جمع بندی این بازدید جناب دکتر قره یاضی؛ آمادگی سازمان را برای حمایت جدی از این پروژه ملی اعلام و ابراز امیدواری نمود؛ که با تامین منابع مالی لازم هر چه سریعتر این پروژه پایان و آماده بهره برداری گردد.