بازدید رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر علی جبار ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه دکتر ابوالفضل واحدی؛ معاون آموزشی، دکتر تورج محمدی؛ معاون پژوهشی و دکتر غلامرضا قدرتی امیری؛ رئیس دانشکده عمران آن دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۹۷.۱۰.۱۰ از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه (در دست احداث در سوهانک تهران) بازدید بعمل آوردند.

در ابتدا دکتر مرتضی بسطامی رئیس اداره پروژه های عمرانی و امور فنی پژوهشگاه گزارشی از چگونگی روند ساخت آزمایشگاه که پیشرفته‌ترین مرکز تخصصی در انجام آزمایشات مرتبط با سازه و ژئوتکنیک لرزه‌ای در سطح کشور و منطقه می‌باشد، ارائه کرد.

در ادامه مدعوین در بازدید از بخش‌های مختلف آزمایشگاه (کف قوی و دیوار عکس العمل، میز لرزان و دستگاه سانتریفوژ)، با زمینه و گسترهٔ فعالیت‌های این مجموعه آشنا شدند.