پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مرکز علوم زمین GFZزمینه های همکاری های مشترک فیمابین را مورد بررسی قرار دادند.

این جلسه با محوریت بررسی نحوه همکاری در زمینه های مورد علاقه طرفین در روز دوشنبه ۱۸ خردادماه سال جاری در محل سالن جلسات پژوهشگاه تشکیل شد و در ابتدای جلسه دکتر محمد کاظم جعفری رئیس پزوهشگاه به معرفی امکانات پژوهشگاه و تشریح توانمندی های علمی و اجرایی آن پرداخت و فرصت ایجاد شده را نقطه عطفی در آغاز همکاری های های طرفین دانست و ابراز داشت: پژوهشگاه همواره این آمادگی را دارد که در حوزه های علمی، آموزشی، ترویجی و پژوهشی در سطح بین المللی همکاری نماید.

رئیس علمی و رئیس هیئت اجرایی مرکز علوم زمین GFZ آلمان ضمن معرفی حوزه فعالیت های این مرکز و پروژه های بین المللی مهم آن اظهار داشت: آینده سیاره زمین توسط افرادی تضمین می شوند که سیستم زمین را شناخته و تعاملات آن را درک می کنند. ما در این مرکزدر صدد توسعه درک عمیق از سیستم ها و فرایندهای زمین همراه با اتخاذ استراتژی های اجرایی با ملحوظ نمودن چگونگی تغییرات جهانی و اثرات منطقه ای آن بوده و درک مخاطرات طبیعی و به حداقل رساندن این خطرات و همچنین ارزیابی تاثیر انسان بر روی سیستم زمین را بخش عمده ای از برنامه های آتی خود می دانیم .
وی زمینه های تحقیقاتی این مجموعه را “زمین و محیط زیست” و ” انرژی های تجدید ناپذیر” و پاسخگوی به ضروری ترین نیازهای سلامت سیاره زمین معرفی و تشریح نمود: ظرفیت ها و توانایی های GFZ بر توسعه فن آوری های ماهواره ای و روش های اندازه گیری مبتنی بر داده های فضایی و نیز بهره برداری از شبکه مونیتورینگ نقشه برداری و ژئوفیزیک متکی می باشد؛ وی پیش بینی تحولات آینده زمین را در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی از وظایف مهم مرکز دانست.
در ادامه دکتر تاتار معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه؛ به پروژه های بین المللی انجام گرفته در زمیه های مختلف علوم زمین که توسط پژوهشگاه با همکاری دانشگاه ها و دیگر مراکز تحقیقاتی مطرح اروپا انجام گرفته اشاره کرد و بر توانمندی بالای پژوهشگاه در انجام پروژه های مشابه با توجه به تجربیات ارزشمند کسب شده طی دو دهه اخیر تاکید نمود.

در این جلسه همچنین به منظور پیشبرد تعامل و همکار های طرفین، متن پیشنویس همکاری این دو مجموعه که توسط پژوهشگاه تهیه و تنظیم گردیده بود؛ به امضای رئیس پژوهشگاه و رئیس هیئت اجرایی مرکز علوم زمین GFZ آلمان رسید و مقرر شد درقالب دو کارگروه تخصصی پروژه های الویت دار مشخص و در خصوص نحوه عملیاتی کردن این پروژه ها به بحث و تبادل نظر بپردازند.