در پی رخداد رایانه ای مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ و قطع خدمات مرکز داده پژوهشگاه، معاون امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت عتف، آقای دکتر مهدی آزادی مطلق بهمراه تعدادی از کارشناسان فنی مرتبط، در روز شنبه ۱۰ تیر۱۴۰۲ از بخش های مختلف پژوهشگاه بازدید به عمل آوردند.

سپس در نشستی با حضور آقایان دکتر بازیار رییس پژوهشگاه؛ دکتر زعفرانی، معاون فناوری و دکتر طاهری معاون اداری، مالی و توسعه منابع از پژوهشگاه در دفتر ریاست پژوهشگاه به طرح و بررسی برخی از مشکلات و نیازهای مرتبط با مرکز دادۀ گروه پردازش و خدمات رایانه ای و شبکه ملّی لرزه نگاری باند پهن ایران در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پرداختند.

در ادامه کارشناسان فنی وزارت درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده از ظرفیت دیگر دانشگاه ها در سطح کشور برای پشتیبانی و نگهداری از ایستگاه های لرزه نگار، بهبود سیستم اطفای حریق و توجه به ذخیره سازی داده های پراهمیت، نکاتی را بیان کردند.

در خاتمه دکتر آزادی مطلق ضمن اشاره به جایگاه مهم پژوهشگاه در کشور و در سطح خاورمیانه، اظهار امیدواری کرد تا کمک به حل مشکلات مرکز داده پژوهشگاه و شبکه ملّی لرزه نگاری باند پهن ایران، در الویت وزارت عتف قرار گیرد.