به گزارش روابط عمومی، روز چهار شنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ “دکتر شاکری” از اعضای کمیسیون عمران مجلس، “دکتر رهائی” رئیس کمیسیون زیر بنائی مرکز پژوهش های مجلس، “دکتر صارمی” معاون شهرسازی شهرداری تهران و جمعی از کارشناسان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله واقع درسوهانک بازدید به عمل آوردند و از نزدیک با دستاوردهای علمی و تخصصی، همچنین چگونگی ساخت این پروژه مهم ملی آشنا شدند.

در ابتدای این بازدید، دکتر بازیار سرپرست پژوهشگاه ضمن تشکر از حضور مهمانان به معرفی پژوهشگاه و فعالیت های بیش از سه دهه از تأسیس پژوهشگاه در عرصه ملی و بین المللی پرداخت. در ادامه دکتر بسطامی دانشیار پژوهشگاه گزارشی از روند طراحی و اجرای پروژه ارائه داد و به معرفی جایگاه این آزمایشگاه بی نظیر در منطقه غرب آسیا و نیز توانمندی های این مجموعه در انجام آزمایش های مختلف و مورد نیاز پروژه های بزرگ عمرانی کشور را به تصویر کشید.

در پایان مدعوین با حضور در قسمت های مختلف آزمایشگاه از نزدیک با آزمایشگاه کف قوی- دیوارعکس العمل، میز لرزان و دستگاه سانتریفیوژ آشنا شدند.

سپس به منظور آشنایی با دیگر مأموریت های این پژوهشگاه، از امکانات شبکه لرزه‌نگاری باند پهن کشور در ساختمان اصلی پژوهشگاه بازدید بعمل آوردند و در پایان در زمینه های همکاری مشترک بحث و گفتگو کردند.