به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در روز سه شنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۸ دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فنّاوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، به همراه دکتر پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری و نیز اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی، از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بازدید کردند و از نزدیک با دستاوردهای علمی و تخصصی، همچنین چگونگی ساخت این پروژه مهم ملی آشنا شدند.

در ابتدای این بازدید، دکتر محمدکاظم جعفری رئیس پژوهشگاه ضمن تشکر از حضور مهمانان به معرفی پژوهشگاه و دستآوردها و  فعالیت های نزدیک به سه دهه از تأسیس پژوهشگاه در عرصه ملی و بین المللی پرداخت. در ادامه مدعوین با حضور در بخش های مختلف آزمایشگاه از نزدیک با آزمایشگاه کف قوی، دیوارعکس العمل، میز لرزه و دستگاه سانتریفیوژ آشنا شدند. در این بخش آقایان دکتر مرتضی بسطامی مدیر پروژه سوهانک و دکتر منصور ضیایی فر، رئیس آزمایشگاه کف قوی و میزلرزه، گزارشی از روند طراحی و اجرای پروژه ارائه دادند و توانمندی های این مجموعه منحصر به فرد در منطقه غرب آسیا را در انجام آزمایش های مختلف و مورد نیاز پروژه های بزرگ عمرانی تشریح نمودند.