به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، روز چهارشنبه ۲۱ آبان و همزمان با سال روز زمین لرزه ۱۳۹۶ کرمانشاه، دکتر رحیمی شعرباف، معاون پژوهشی و فناوری وزارت عتف، به همراه مدیران حوزۀ پژوهش و فناوری (آقایان دکتر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، دکتر نیسی مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و دکتر نقی زاده مشاور معاون پژوهشی و فناوری وزارت عتف)، از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بازدید کردند و از نزدیک با دستاوردهای علمی و تخصصی، همچنین چگونگی ساخت این پروژه مهم ملی آشنا شدند. دراین بازدید خانم دکتر علیزاده سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری مرکز سیاست‌های علمی کشور نیز حضور داشتند.
در ابتدای این بازدید، دکتر محمدکاظم جعفری رئیس پژوهشگاه ضمن ارائه گزارشی از روند طراحی و اجرای این پروژه ملی و راهبردی، به معرفی اجمالی دست آوردها و فعالیت های عمده نزدیک به سه دهه از تأسیس پژوهشگاه در عرصه ملّی و بین المللی پرداختند. در ادامه مدعوین با حضور در بخش های مختلف آزمایشگاه از نزدیک با بخش های کف قوی-دیوارعکس العمل، میز لرزه و دستگاه سانتریفیوژ این آزمایشگاه و توانمندی های منحصر به فرد آن در منطقه غرب آسیا در انجام آزمایش های مختلف و مورد نیاز پروژه های بزرگ عمرانی، آشنا شدند.