بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری از پژوهشگاه

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه آقای دکتر مسعود برومند؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه آقایان دکتر شریفی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی؛ دکتر نیسی، مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و دکتر نیکبخت، رئیس دفتر و مشاور معاونت پژوهشی در روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۰۱٫۲۶ از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله (در دست احداث واقع در سوهانک تهران) و ساختمان مرکزی پژوهشگاه بازدید بعمل آوردند.

در ابتدا دکتر محمد کاظم جعفری؛ رئیس پژوهشگاه ضمن خوشامدگویی به مهمانان، توضیحاتی را درخصوص حوزه های فعالیت پژوهشگاه در عرصه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی ارائه نمودند.

در بازدید از بخش های مختلف آزمایشگاه (کف قوی و دیوار عکس العمل، میز لرزان، سانتریفوژ)، گزارشی از چگونگی روند ساخت آزمایشگاه که پیشرفته ترین مرکز تخصصی در انجام آزمایشات مرتبط با سازه و ژئوتکنیک لرزه ای در سطح کشور و منطقه می باشد، ارائه گردید و مدعوین از نزدیک با زمینه و گستره فعالیت های این مجموعه آشنا شدند. آقای دکتر برومند نیز ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه آزمایشگاه مذکور، بر ضرورت همکاری وزارت عتف در تامین و تخصیص منابع مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ملی تاکید نمودند.

در ادامه، بخش های مختلف ساختمان مرکزی پژوهشگاه از جمله آزمایشگاه های سازه و ژئوتکنیک و نیز مرکز ملی شبکۀ لرزه نگاری باند پهن  مورد بازدید قرار گرفت. همچنین، در پایان این بازدید چگونگی استفاده از توان پژوهشگاه برای رفع معضلات کشور و منطقه در جلسه مشترک با مسئولین پژوهشگاه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.