هیات شش نفره به نمایندگی از دفتر یونسکو در کشورهای اندونزی، ، شیلی، افغانستان و پاکستان به منظور آشنایی با فعالیت های پژوهشگاه و بررسی نحوه همکاریهای منطقه ای روز یک شنبه ۲۴ خرداد از پژوهشگاه بازدید نمودند. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر محمد تاتار معاون پژوهش و فناوری،دکتر کامبد امینی حسینی عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران، دکتر غلام جوان دلوئی رئیس پژوهشکده زلزله شناسی، و فرخ پارسی زاده مدیر دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل برگزار شد، طرف های ایرانی زمینه های مختلف فعالیتهای پژوهشگاه را ارائه نمودند، در ادامه دکتر “شهباز خان” از دفتر یونسکو در جاکارتای اندونزی، موضوع مخاطرات طبیعی را یکی از محورهای اصلی فعالیت این دفتر دانست و ضمن ابراز خرسندی از آشنا شدن با توانمندیها و ظرفیت های علمی – آموزشی پژوهشگاه، در خصوص زمینه های کلی همکاری های منطقه ای اعلام آمادگی نمود. در این جلسه در خصوص انجام طرحهای تحقیقاتی در حوزه مدیریت بحران، برگزاری مانور سراسری به طور همزمان در منطقه، انجام فعالیت های مشترک علمی در ایران و منطقه و امکان تبادل دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی بحث وتبادل نظر شد.
درپایان هیات بازدیدکننده ازآزمایشگاه های مهندسی سازه و مهندسی ژئوتکنیک بازدید نمودند و توضیحات لازم توسط متخصصین امر ارائه گردید.